Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vöråpolitiker ser ingen språkstrid i frågan om skolplacering för kommunens finskspråkiga barn: "Alltid svårt med skolindragningar"

Från 2020
leende medelålders man
Bildtext Rainer Bystedt anser att man i Vörå värnar om sin finskspråkiga minoritet.
Bild: Anna Wikman / Yle

Det har alltid varit svårt med skolindragningar - oavsett kommun och oavsett språk, säger kommunstyrelsens ordförande i Vörå, Rainer Bystedt (SFP). Men en finskspråkig skola bör kommunen ha, tycker han. Det är bara placeringen som är knepig.

Arbetet med att ta fram förslag för hur skolgången på finska borde arrangeras i Vörå görs nu under viss press, uppgav Leena Nikkari-Östman (SFP) för Yle Österbotten tidigare i veckan. Nikkari-Östman leder arbetsgruppen som försöker finna en lösning och konstaterar att det verkar omöjligt att lyckas göra alla nöjda och samtidigt spara pengar.

Styrelseordförande Rainer Bystedt vill ge arbetsgruppen arbetsro, men samtidigt rätta till vad han ser som en rad missförstånd.

Ett sådant är att det skulle vara något extraordinärt med det här skolbeslutet bara för att det berör finskspråkig skolgång i en kommun med svenska som majoritetsspråk.

- Skolindragningar väcker alltid starka känslor, vilket är förståeligt. Under hela min 30-åriga politiska karriär så har det alltid varit väldigt svårt med skolindragningar, och överlag är jag inte någon vän av dem själv heller.

Vill ha egen skola

Bystedt menar alltså att det inte är något speciellt med just Vörås eventuella kommande skolindragning.

Tvåspråkiga eller finskspråkiga barn kan gå i finskspråkigt lågstadium i Vörå antingen i Oravais centrum eller i Pettersbacka. Avståndet mellan skolorna är drygt 20 kilometer. Samtidigt har kommunen ett beslut om att skolor där antalet elever sjunker under 20 dras in och därför utreds nu om skolorna kunde slås samman och var den nya gemensamma skolan skulle placeras isåfall.

Rainer Bystedt vill helst inte se en lösning där man helt går in för köptjänster från Ylihärmä i grannkommunen Kauhava, dit barnen från Pettersbacka bara har 9 kilometer.

- Jag har nog länge haft den åsikten att vi ska ha en egen finskspråkig skola. Ska vi ha inflyttning till kommunen så ska vi också kunna erbjuda en finsk skola.

Enligt Bystedt var detta också utgångspunkten när arbetsgruppen fick sitt uppdrag. I bästa fall hade man lyckats finna en kompromiss där skolorna slås ihop så att det sker såväl ett pedagogiskt lyft som en ekonomisk effektivering. Och det trodde man tidigare i år att man lyckats med då arbetsgruppen föreslog att den nya gemensamma skolan skulle placeras i Rejpelt.

Men ett dåligt resultat i konditionsgranskningen av skolbyggnaden stack hål på planerna.

- Det är olyckligt att det inte blev Rejpelt, jag tror att alla kanske hade kunnat acceptera den lösningen, säger Bystedt.

Andra byggnader i gott skick

När Rejpelt inte längre är ett alternativ har arbetsgruppen tvingats börja om från noll. Rainer Bystedt vill ge gruppen arbetsro och tar inte ställning för något enskilt lösningsalternativ. Fortfarande är allt möjligt; att skolan placeras i Oravais, att skolan placeras i Pettersbacka, att skolan placeras i Vörå centrum eller i Karvsor, eller att man väljer köptjänster utifrån.

Bystedt ser för- och nackdelar med samtliga alternativ.

- I Oravais har vi en nybyggd skola som skulle stå halvtom om vi flyttade bort de finska eleverna, så det vore lite olyckligt.

Samtidigt visar en konditionsgranskning av Pettersbacka skola att byggnaden är i gott skick.

- Pettersbacka skola är också i hyggligt skick. Vi väntar ännu på prov som odlas för att se om skadliga organismer skulle kunna tänkas växa någonstans, men allt pekar på att huset är i bra skick med tanke på att det har rätt många årtionden på nacken.

Samtidigt säger Bystedt att man med tanke på kommunens ekonomi inte heller kan ignorera det faktum att det är stor skillnad på vad olika elever kostar i Vörås skolor. I de mest kostnadseffektiva skolorna kommer man under tiotusen per elev, medan priset är det dubbla per elev i Pettersbacka.

Vill inte bevilja avsked för ledamot i bildningsnämnden

Då arbetsgruppen är klar med sina förslag går frågan till Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik för beslut. Enligt arbetsgruppens ordförande Leena Nikkari-Östman (SFP) är frågan så stor att den borde upp i kommunstyrelsen, men det tillbakavisar Rainer Bystedt.

- Det är bildningsnämnden som fattar beslutet. Det är dom som enligt förvaltningsstadgan sköter skolfrågorna. Det finns inte skäl att avvika från linjen att det nämnden som suveränt fattar beslut i skolindragningsärenden. Men det är klart att med tanke på vad frågan fått för publicitet så kommer vi i styrelsen förstås att hålla ett öga på det här.

Situationen försvåras ändå av att en person upplever sig ha hamnat i kläm i frågan. Det är bildningsnämndens ledamot Sirpa Kallio, som själv kommer från Pettersbacka och har tre barn som berörs av skolfrågan. Kallio vill lämna sitt uppdrag i nämnden och har begärt om avsked.

Som orsak anger Kallio att hon finner det omöjligt att vara med och fatta ett skolbeslut som går emot hennes barns intressen. Samtidigt har hon upplevt arbetet i nämnden som väldigt betungande, framför allt eftersom de övriga ledamöterna på mötena pratar dialekt istället för standardsvenska.

Styrelsen föreslår ändå att avsked inte beviljas. Rainer Bystedt förklarar varför.

- Man får inte avsked på grund av meningsskiljaktigheter. Om man inte får sin vilja igenom kan man inte stiga upp och säga att nu slutar jag med det här, det är inte fullgott underlag för ett avsked, säger Bystedt.

Vöråfullmäktige ska under torsdagskvällen besluta om Kallio beviljas avsked eller inte.

Rainer Bystedt medger att man på kommunens möten kunde skärpa till sig vad gäller användningen av den breda dialekten, men tycker det är olyckligt om hela skolfrågan nu börjar ses som en språkstrid.

- Jag vill nog understryka att det inte är fråga om någon språkpolitisk fråga - tvärtom skulle jag säga. Vörå har varit väldigt tillmötesgående gentemot den finskspråkiga befolkningen och det tycker jag att vi har visat under en lång lång tid.

Diskussion om artikeln