Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå och Sibbo omfattar också de senaste rekommendationerna inom Nyland – läs det senaste om coronavirusläget i Östnyland

Från 2020
Uppdaterad 20.11.2020 19:29.
En person med munskydd står på busshållplatsen.
Bildtext Tillsvidare gäller rekommendationen inte eleverna i högstadiet, men kommer att omfatta också dem om coronaläget förvärras i Borgå. Samma gäller i Sibbo. Arkivbild.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Vi uppdaterar kontinuerligt den här artikeln med information om hur coronaviruset påverkar livet i Östnyland den här veckan. Alla coronavirusnyheter hittar du här.

Så här ser dagsläget ut när det gäller coronafall i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

I den här artikeln kan du se läget i din egen kommun i Svenskfinland. Och här hittar du vår föregående artikel med östnyländska coronauppdateringar.

20 november kl 18.25: Borgå rekommenderar munskydd i skolor och begränsar hobbyer för vuxna

Beslutet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus med över 20 personer förbjuds under tre veckor även i Borgå.

Beslutet träder i kraft måndagen den 23 november och är i kraft till den 13 december.

Beslutet gäller offentliga tillställningar, såsom konserter, teaterföreställningar och idrottsmatcher med publik.

– Coronaläget är tillsvidare lugnare i Borgå än i huvudstadsregionen, och Borgå är inte i spridningsfasen. Incidenstalet, alltså antalet smittor per 100 000 invånare, är i Borgå betydligt lägre än i huvudstadsregionen, beskriver social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Staden är trots det beredd på att situationen kan försämras också i Borgå eftersom många invånare beger sig till huvudstadsregionen på grund av arbete, ärenden och hobbyer.

– Vi har förberett oss på att ta i bruk liknande rekommendationer och restriktioner som i huvudstadsregionen. Stadens ledningsgrupp följer tätt med hur epidemiläget utvecklas, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Stadens ledningsgrupp beslutar i början av nästa vecka om det finns behov av att utvidga rekommendationerna och restriktionerna i Borgå.

20 november kl 18.25: Sibbo rekommenderar munskydd i skolor och begränsar hobbyer för vuxna

I Sibbo gäller förljande rekommendationer och begränsningar från och med måndag 23 november.

Munskydd för högstadieelever

Det rekommenderas att eleverna i högstadiet använder munskydd i skolan ifall det inte finns några hälsomässiga orsaker som förhindrar det.

Rekommendationen gäller endast eleverna i årskurserna 7–9 även i enhetsskolor.

Eleverna får engångsmunskydd av skolan som bekostas av skolan. Eleverna får använda egna munskydd om så önskas.

Rekommendationen om att elever på andra stadiet ska använda munskydd gäller fortfarande.

Rekommendation för personalen på lågstadiet och inom småbarnspedagogiken

Det rekommenderas att även personalen på lågstadiet och inom småbarnspedagogiken använder munskydd eller visir inomhus i mån av möjlighet.

Speciellt vikarier, daghemsassistenter, daghemsföreståndare, praktikanter och lärande på arbetsplatsen, det vill säga personer som arbetar i och besöker flera enheter, ska använda munskydd.

Munskydd har levererats till alla Sibboskolor redan tidigare. Daghem som inte ännu fått sina masker får dem på tisdag 24 november, då rekommendationen träder i kraft där.

Den tidigare rekommendationen om att personalen ska använda munskydd i läroanstalter på andra stadiet och högstadier samt i lågstadier och förskolor som fungerar i samma lokaler som dessa gäller fortfarande.

Hobbyverksamhet i grupp för vuxna avbryts för tre veckor

Hobbyverksamhet för vuxna i grupp som ordnas av kommunen i kommunens lokaler avbryts för tre veckor.

Det här betyder också att grupphobbyverksamheter för vuxna i kommunens lokaler avbryts för tre veckor från och med måndagen. Förbudet gäller alla aktörer och alla hobbyer som utövas i grupp.

För Sibbo instituts del gäller avbrytningen motions- och välmåendegrupper samt körer och orkestergrupper. Inte heller matcher, tävlingar eller regional serieverksamhet för vuxna ordnas under denna period.

Begränsningarna gäller inte verksamhet på landslagsnivå, FM-nivå eller inom division I samt träningsverksamhet på professionell toppnivå.

Antalet besökare i offentliga lokaler begränsas till hälften

Antalet besökare i offentliga lokaler begränsas till hälften av det normala besökarantalet. Vid behov kan personalen begränsa antalet besökare i lokalen.

Kommunens offentliga lokaler är bland annat biblioteken, ungdomslokalerna och allaktivitetshallen.

Sibbo kommun rekommenderar också att man inte ordnar privata tillställningar för över tio personer.

Regionalt begränsas publikevenemang inomhus till maximalt tjugo personer från och med måndagen.

Kommunen rekommenderar att taxichaufförerna och kunderna använder munskydd under resan.

Begränsningar vid besök i social- och hälsovårdens enheter inklusive heldygnsvården och vårdenheterna

Det rekommenderas att besöken vid ordnas utomhus i mån av möjlighet.

Inomhus begränsas antalet gäster och besökets längd. Dessa övervakas.

Besök tillåts inte i gemensamma lokaler. Vi strävar efter att uppdatera kommunens besöksanvisningar så snart som möjligt.

18 november kl. 13.45: Borgå rekommenderar att högstadiepersonal använder munskydd

Borgå stad rekommenderar att personalen i högstadieskolorna använder munskydd i sitt arbete från och med torsdagen den 19 november. Munskydd rekommenderas inte för högstadieskolornas elever tillsvidare.

- Coronaläget i Borgå är fortfarande något lugnare än till exempel i huvudstadsregionen. I dagsläget är det motiverat att personalen tar i bruk munskydd i högstadieskolorna där lärarna möter många olika elevgrupper under dagen, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

I en eventuell smittsituation vill man undvika massexponeringar och minimera exponeringen av personalen.

- Därmed säkrar vi också att undervisningen fortsätter i en så högklassig form och så smidigt som möjligt, säger Silvennoinen.

Tills vidare rekommenderas alltså inte att eleverna i högstadieskolorna eller personalen i lågstadieskolorna börjar använda munskydd. Staden är ändå förberedd på att utvidga rekommendationen om coronaläget försämras.

Skolhus
Bildtext Från och med torsdag ska personal i högstadieskolor använda munskydd. Arkivbild från Strömborgska skolan.
Bild: Yle/ Fredrika Sundén

I enhetsskolorna Albert Edelfeltin koulu och Strömborgska skolan används munskydd också av personalen i lågstadieskolan, det vill säga av alla vuxna som arbetar i samma byggnad.

I Strömborgska skolan börjar personalen i förskoleundervisningen och i åk 1 ändå inte använda munskydd eftersom verksamheten kan ordnas separat från skolans övriga verksamhet.

I Albert Edelfeltin koulu använder personalen i småklasser munskydd bara om de flyttar sig från den separata byggnaden till huvudbyggnaden. Munskyddsrekommendationen gäller också ambulerande anställda och gäster över 15 år i högstadieskolorna.

Användningen av munskydd inleds med engångsskydd tills ansiktsskydden i tyg fås i bruk de närmaste veckorna. I fortsättningen används det i första hand tygskydd som tvättas centraliserat.

Stadens ledningsgrupp beslutade om att rekommendera munskydd för personalen i Borgås högstadieskolor vid sitt möte tisdagen den 17 november.

13 november kl. 11.25: Sibbo rekommenderar att personalen i högstadierna använder munskydd

Sibbo kommun rekommenderar nu att vuxna i högstadierna använder munskydd. Rekommendationen baserar sig på riktlinjerna som den regionala koordineringsarbetsgruppen i Nyland publicerat.

När personalen använder munskydd kan smittorisken minskas betydligt, vilket eventuellt också minskar exponerings- och karantänfallen i skolorna.

Munskyddsrekommendationen gäller lärare och annan personal i högstadier samt i lågstadier och förskolor som delar lokaler med högstadierna. För närvarande gäller rekommendationen i Sibbo endast vuxna, inte eleverna.

Kommunen skaffar och betalar för engångsmunskydd som personalen använder i sina arbetsuppgifter. Det är möjligt att använda skyddsvisir i stället för munskydd om det är bättre med tanke på undervisningssituationen, eller om den anställda inte kan använda munskydd av hälsomässiga skäl.

Målet är att munskydden levereras till skolorna så snart som möjligt, och rekommendationen träder i kraft genast när munskydden är tillgängliga.

Om coronaepidemin i området övergår till spridningsfasen, kommer munskyddsrekommendationen att gälla även eleverna i högstadiet. Rekommendationen i läroanstalterna på andra stadiet trädde i kraft i början av oktober och den omfattar både studerandena och personalen.

13 november kl. 8.35: Ett fall av covid-19 i Linnajoen koulu i Borgå

Borgå stad meddelar att ett fall av covid-19 har konstaterats i Linnajoen koulu. Den smittades har isolerats och vårdas hemma.

Ungefär femtio elever och tio i personalen har exponerats för smittan. De exponerade eller deras vårdnadshavare har informerats om situationen via skolan. Om man inte har kontaktats har man inte exponerats.

Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt personligen under fredagen den 13 november. De exponerade sätts i karantän hemma och får skilda anvisningar för det.

Familjemedlemmar till dem som utsatts sätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till dem som sitter i karantän kan gå till skolan och daghemmet.

Exponeringen inverkar inte i övrigt på skolans verksamhet. Klasserna fortsätter skolgången enligt läsordningen. En extra städning görs i skolan under fredagen.

12 november kl. 11.00: En anställd i Kungsvägens skola har covid-19

En anställd i Kungsvägens skola i Sibbo har konstaterats vara smittad av coronaviruset. Personen har vistats i skolan under tiden då hen var smittsam men var då symptomfri. Den insjuknade personen har isolerats.

Eleverna i en undervisningsgrupp och några anställda har exponerats för smittan och de sätts i karantän.

Vårdnadshavarna till eventuellt exponerade elever har blivit informerade om saken i dag (12.11.2020), och eleverna ombeds stanna hemma. Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar kontaktar också de exponerade personerna. Undervisningsgruppen som vistas i karantän får distansundervisning under karantäntiden.

Kungsvägens skola är en skola för årskurserna 7–9 och den finns i skolcentret Nickby hjärta. Kungsvägens skola finns i samma fastighet som Sipoonjoen koulu. Eleverna i Sipoonjoen koulu och de andra undervisningsgrupperna i Kungsvägens skola har inte exponerats.

Exponeringar har även konstaterats i Sipoonlahden koulu, Söderkulla skola, Sibbo gymnasium och Boxby skola i Sibbo vid månadsskiftet oktober–november.

De här exponeringarna har så vitt kommunen vet inte lett till ytterligare exponeringar bland eleverna och personalen. Även Sibbo gymnasium som i sin helhet övergick till distansundervisning har kunnat återgå till närundervisning den här veckan.

11 november kl. 13.05: Coronaläget är lugnt i Borgå

Början av november har varit lugn när det gäller coronaviruset i Borgå. Stadens ledningsgrupp diskuterade coronaläget tisdagen den 10 november.

- Åtgärderna har varit effektiva och det har bara funnits få fall i november. Läget kan ändå förändras snabbt, så användning av munskydd, säkerhetsavstånden och handhygien är fortfarande verkligen viktiga, berättar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Ledningsgruppen preciserade anvisningen om besöken i servicehusen och rehabiliteringsavdelningarna så att rekommendationen om att använda munskydd blir förpliktande och även besökare i åldern 7–15 år förutsätts använda munskydd.

- Besöken i servicehusen fungerar mycket bra och munskydden används systematiskt. Med den här åtgärden vill vi fortsättningsvis skydda riskgrupper från coronasmitta och göra betydelsefulla besök möjliga, fortsätter Silvennoinen.

Tre turkosa ansiktsskydd på en vit yta
Bildtext Också barn över 7 år ska använda munskydd då de besöker äldreboenden.
Bild: Mika Baumeister / Unsplash

Gruppstorlekarna i dagverksamheten för äldre kommer dessutom att halveras så att klienterna kan garanteras en trygg vistelse i verksamheten. De som i fortsättningen inte deltar i gruppverksamheten ska få ersättande hjälp hemma.

- Dagverksamheten är en betydande hjälp för många, så vi beklagar att vi måste göra ändringar. Ändringen påverkar ändå bara ett litet antal deltagare och vi gör också avlösningsarrangemang så att hjälpen fördelas jämnt, berättar Kirsi Oksanen, servicedirektör för äldreomsorg och handikappservice.

Coronatesttider kan för närvarande beställas både till HUSLAB:s testningsställe i Johannisberg och till Mehiläinen. Testtiden beställs antingen elektroniskt i Coronaguiden eller per telefon, och tider finns till båda testningsställena.

På båda platserna tas testet inomhus. Om tidsbeställningen skickas en bekräftelse per textmeddelande som innehåller närmare ankomstanvisningar.

- Vi kan inte betona tillräckligt att man även med lindriga symptom som tyder på coronaviruset ska söka sig till coronatest. Den elektroniska tidsbeställningen är enkel, testningsställena fungerar smidigt och resultaten kommer i dagsläget snabbt, säger Ann-Sofie Silvennoinen.

Sjukdomsläget i Borgå är lugnt, så rekommendationer om munskydd utvidgas tills vidare inte till grundskolornas personal som i huvudstadsregionen. Staden följer ändå noga med situationen och har förberett sig på en utvidgning av munskyddsrekommendationen ifall coronasituationen ändras till det sämre.

Lokala rekommendationer för coronaläget i Östnyland