Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Bildningsnämnden i Raseborg vill inte skära i medborgarinstitutets och musikinstitutets verksamhet

Från 2020
Uppdaterad 13.11.2020 14:40.
Konsttillbehör i Mbi i raseborg
Bildtext Medborgarinstitutet erbjuder bland annat konstkurser för barn, bildningsnämnden vill inte skära ned på verksamheten men nog höja avgifterna för mbi-kurser.
Bild: Yle/Minna Almark

Bildningsdirektören Tina Nordman hade tagit fram flera förslag till hur bildningssektorn ska lyckas spara pengar nästa år. Bildningsnämnden i Raseborg strök fem av förslagen till nedskärningar på sitt möte på onsdagen (12.11).

Se hur medlemmarna i nämnden röstade längst ner i artikeln.

Nämnden godkände också ett förslag om att satsa mera på elevhälsan. Staden ska inrätta en ny befattning som skolpsykolog från och med början av nästa år.

Nedskärningarna

Nämnden godkände också att kursavgifterna till medborgarinstitutet höjs så att inkomsterna ökar med 5 000 euro nästa år.

Också förslaget om att under våren utarbeta nya grunder för att betala understöd för att ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet till de privata serviceproducenterna godkändes.

Staden ska också skära ned i antalet timmar simundervisning för grundskoleeleverna i årskurs 1 till 9. Antalet timmar minskar från nuvarande 36 timmar till 30 timmar per elev.

Fem sparförslag ströks

Av de fem sparförslagen som ströks handlar ett om att minska budgetanslaget till medborgarinstitutet med 77 000 euro. Nämnden röstade om det och rösterna föll 6-5 för att stryka det.

Sparförslaget skulle ha inneburit att en tjänst som kurssekreterare dras in och att antalet undervisningstimmar minskar med 2 200. Ingen tryckt broschyr skulle heller ges ut, det skulle hållas mera distansmöten och de externa hyrorna minskas.

Både medborgarinstitutet och musikinstitutet hör till Raseborgs kulturinstitut. Bildningsnämnden strök också förslaget att minska budgetanslaget till musikinstitutet med 62 000 euro.

Där ingick en minskning av övertimmar och smågruppsundervisning, mera distansundervisning och distansmöten.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten ska inte röras

Också förslaget om att inte erbjuda morgonverksamhet från och med nästa höst ströks. Bildningsdirektörens förslag om att minska antalet grupper som erbjuder eftermiddagsverksamhet drogs bort från listan.

Nämnden gick inte med på att sänka kommuntillägget för privat vård av barn med 50 procent.

Också förslaget om att minska timfördelningen till statsrådets minimikrav ströks.

Stadsstyrelsen och i sista hand stadsfullmäktige ska behandla och godkänna budgeten för nästa år.

Så här röstade politikerna om de olika sparförslagen

Bildningsnämnden i Raseborg var inte redo att godkänna alla sparförslag som bildningsdirektören kom med.

1. Förslaget att skära ner kulturinstitutets/medborgarinstitutets anslag med 77 000 euro: dra in en kurssekreterare, minska undervisningstimmarna med 2 200, sluta trycka broschyr med mera

SDP:s Riitta Vallin föreslog då att nedskärningsförslaget slopas.

Nämnden röstade. Vallins förslag vann med rösterna 6-5.

De som tillsammans med Vallin röstade mot nedskärningen var Holger Wickström (SDP), Mervi Harvio-Jokiaho (SDP), Tanja Konttinen (Gröna), Hannu Larinen (Saml) och Maj-Britt Malmén (SFP).

De som röstade för en nedskärning var de övriga SFP-politikerna: Sandra Ahtola, Erik Munsterhjelm, Martin Stenström, Dan Johansson och Rita Lindholm-Wirtanen.

2. Förslaget att skära ner kulturinstitutets/musikinstitutets anslag med 62 000 euro: minska smågruppsundervisningen, öka distansundervisningen med mera

SFP:s Dan Johansson föreslog här att bildningsnämnden inte godkänner nedskärningen.

Bildningsnämnden godkände Johanssons förslag enhälligt och nämnden plockade bort nedskärningen från sparlistan.

3. Förslaget att slopa morgonverksamheten från och med hösten 2021

SDP:s Riitta Vallin föreslog att sparförslaget slopas. Nämnden röstade om saken och alla medlemmar stödde Vallins förslag, det vill säga att morgonverksamheten kan fortsätta.

4. Förslaget att sänka kommuntillägget för privat vård av barn

SDP:s Riitta Vallin föreslog att kommuntillägget för privat vård av barn inte sänks. Nämnden godkände Vallins förslag enhälligt.

5. Förslaget att sänka timfördelningen i grundskolan till den miniminivå som staten kräver

SFP:s Sandra Ahtola föreslog att timfördelningen inte minskas. Nämnden godkände Ahtolas förslag enhälligt.

Styrelsen nästa

Nu återstår det alltså att se vad stadsstyrelsen och fullmäktige tänker om bildningsnämndens nya budgetförslag.

Sparkravet finns kvar eftersom stadens ekonomi är svag. På sikt hotar det stadens möjligheter att sköta sin viktigaste uppgift, att producera service för kommuninvånarna.

Artikeln uppdaterades 13.11 klockan 14.40 med en faktaruta där det framkommer hur medlemmarna i bildningsnämnden röstade om de fem sparförslagen som ströks.

Diskussion om artikeln