Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hemestra i Ekenäs och lär dig mer om skärgården - Nya Naturum kunde bli ett grönt resecentrum i regionen

Från 2020
Uppdaterad 17.11.2020 11:46.
Ekenäs naturum
Bildtext Ekenäs Naturum i Stallörsparken upphör i den form vi känner det - nu jobbar man på en ny modell.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Projektledare Ylva Rancken-Lutz är klar med sin rapport om Nya Naturum. Hon har hittat både större och mindre aktörer som vill bygga vidare på det nuvarande konceptet - helst på samma plats som tidigare.

Nu är det upp till Raseborgs beslutsfattare att ta lyra på förslagen.

Ny modell

Våren 2020 anställdes Ylva Rancken-Lutz som projektledare av Finlands Natur och Miljö för att göra en rapport om Ekenäs naturums framtid.

Hittills är det Forststyrelsen som ansvarat för Ekenäs naturum, det är en så kallad naturtjänst.

De har dock en ny strategi, och i den ingår att lägga serviceverksamheten på alla naturum i landet ut på entreprenad.

Rapporten är alltså ett verktyg för att se hur verksamheten kunde skötas i framtiden. Forststyrelsens personal har redan flyttat ut ur hamnmagasinet, men basutställningen finns kvar.

Någon måste ta ansvar för helheten

Naturum har varit ett viktigt nav för naturälskare, vänner av skärgården, forskare, konstnärer och inte minst för turister.

Men det behövs en ny aktör som tar över efter Forststyrelsen.

Även om några detaljer i rapporten ännu ska finslipas, så är kontentan klar.

- Raseborg har en enorm potential och har grundförutsättning att vara ett center i södra Finland för närområdesrekreation och hållbar naturturism, säger Ylva Rancken-Lutz.

I tider av klimatförändring, global uppvärmning och ungas klimatångest behövs en arena för information, upplysning och medvetandegörande.

Pandemin kan också leda till att folk i allt större utsträckning föredrar hemester, alltså att semestra i närmiljön, istället att flyga över halva jordklotet.

Dessutom är naturum viktigt för den lokala forskningen och ett visitkort för Ekenäs skärgårds nationalpark.

Verksamheten behövs

Ylva Rancken-Lutz är projektanställd av Finlands natur och miljö. Som bollplank har hon Gustav Munsterhjelm från den lokala natur och miljöföreningen.

Man och kvinna på en trappa
Bildtext Ylva Rancken-Lutz och Gustav Munsterhjelm spånar på tänkbara framtidscenarion.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Han har varit en pådrivande kraft för att verksamheten ska finnas kvar och utvecklas.

- Vi tycker det vore väldigt synd om den här viktiga verksamheten upphörde, säger han.

Ekenäs naturum
Bildtext I rapporten om Ekenäs naturum framkommer att besökarna har uppskattat den hemtrevliga atmosfären med bland annat målningar, installationer och fotografier.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Ylva Rancken-Lutz säger att en av de viktiga pusselbitarna med tanke på framtiden är att hitta en aktör som klarar av att stå för hyran.

En förutsättning för att verksamheten ska kunna fortsätta på nuvarande plats är att det finns en huvudaktör som tar på sig det övergripande ansvaret som hyresgäst.

I rapporten framkommer att det vore bra om man ändå kunde tänka sig någon slags mer flexibel modell.

Eventuellt kunde den vara av liknande typ som den som tillämpas i simhallen och biblioteket, där entreprenörer samsas med tredje sektorn, men på lite olika villkor.

En del av arbetet med rapporten har varit att bekanta sig med hur andra motsvarande organisationer verkar, så kallad benchmarking.

Många vill vara med om att utveckla verksamheten

I rapporten listas möjliga samarbetspartners av olika rang.

Närvarande aktörer är Finlands Natur och miljö med naturskolan Uttern.

Uttern har två anställda naturpedagoger. Huvudkvarteret har varit i Sjundeå och sedan januari 2020 har en bas funnits för en naturlärare också i Ekenäs naturum.

Övriga i den här kategorin är Forststyrelsens naturtjänster, föreningen Pro Litore som ansvarar för kustvattenforskningsprojektet Havsmanualen 2, samt några lokala företag, till exempel Jöns Aschans paddlingsfabrik.

röda bodar i en hamn
Bildtext De charmiga hamnmagasinen i sig tilltalar besökare och det är många som hittar till naturum av en slump för då de dras till dem.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

De här är med andra ord så kallade säkra samarbetsparter som finns med hela vägen.

Bland nära kopplade aktörer finns yrkeshögskolan Novia, sportdykarföreningen Piraya, och föreningen 4H i Raseborg.

Den tredje kategorin utgörs av övriga aktörer och det handlar om föreningar, personer och organisationer som sporadiskt vill hyra in sig i naturum.

Både Ylva Rancken-Lutz och Gustav Munsterhjelm ser att de olika aktörerna kunde berika varandra vilket skulle ge mervärde åt besökarna.

Helst skulle de också stanna kvar i det röda magasinet från 1840-talet i Stallörsparken där diskoteket Gnägget tidigare fanns.

- Men vi har nu gjort vad vi kan, nu är det upp till beslutsfattarna att ta lyra på idéerna och bestämma hur framtiden för Nya Naturum ska se ut, konstaterar Gustav Munsterhjelm.

Raseborgs stad söker nu en ny hyresgäst till gamla Gnägget. Staden letar efter en hyresgäst som fortsätter föra fram naturens mångfald och olika friluftsmöjligheter. Månadshyran är 1 777 euro.