Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Rekommendationer framställdes som order och orsakade förvirring vid gränsen – biträdande JO kritiserar Gränsbevakningsväsendet

Från 2020
Uppdaterad 12.11.2020 16:48.
Gränsbevakningens bil på finsk-svenska gränsen i Torneå.
Bildtext Gränsövergången i Torneå.
Bild: Juuso Stoor / Yle

Gränsbevakare blandade ihop rekommendationer och order vad gäller coronarestriktionerna i våras, slår biträdande justitieombudsman Pasi Pölönen fast i ett färskt beslut.

Under den gångna sommaren och våren har justitieombudsmannen fått ta emot flera klagomål om oegentligheter vid gränsövergångarna.

Många finländare upplevde att de förbjöds passera gränsen trots att det inte fanns någon rättslig grund för detta. Det var först i början av maj det blev mer allmänt känt att gränsen alltid har varit öppen för finländare.

I sin utredning konstaterar Pasi Pölönen att rekommendationerna och föreskrifterna var förvirrande för personer som vill passera gränsen.

Enligt honom är det ändå förståeligt att det i en exceptionell och oväntad situation är utmanande att ge anvisningar såväl om det rekommenderade beteendet vid gränsövergångar som om den grundlagsenliga rätten att lämna landet. Trots detta borde man ha agerat på ett tydligare sätt.

Rätt till rätt information

En myndighetsorder måste ha grund i en lag. Det ska även klargöras om det är fråga om en order eller enbart en rekommendation.

Ifall det inte finns några juridiska hinder för att lämna landet borde man ha klargjort för den som tänker passera gränsen att hen har rätt att göra det utan negativa rättsliga påföljder och att hen får välja själv.

Samtidigt hade man kunnat ge råd om att det ändå inte rekommenderas att man lämnar landet, enligt Pölönen.

Enligt grundlagen har finländska medborgare alltid rätt att komma till och lämna Finland.

Svårt att utreda på grund av dålig dokumentation

Pölönen konstaterar att det är svårt att i efterhand bedöma de enskilda klagomålen eftersom Gränsbevakningsväsendets dokumentation är bristfällig.

– Enskilda fall har inte dokumenterats. (...) Utgående från den utredning jag fått går det inte obestridligt att slå fast att de som klagat har förbjudits att korsa gränsen. Å andra sidan påminner en sträng uppmaning om att inte korsa gränsen de facto om ett förbud, skriver Pölönen i sitt beslut.

Svenska Yles undersökande tv-program Spotlights granskning visade också att problematiska fall vid gränsen inte protokollförts som de borde ha gjorts.

Det ledde till att utredningen av fallen lades ned, då Gränsbevakningsväsendet inte kunde identifiera den gränsbevakare som kritiserats.

– En vanlig medborgare har svårt att se skillnaden mellan ett förbud och en sträng uppmaning. Det gäller speciellt om en myndighet på inget sätt förtydligar viljeförklaringens karaktär eller bindande natur, skriver Pölönen i sitt beslut.

Pölönen har granskat Gränsbevakningsväsendets förfarande i synnerhet vid gränsen mellan Finland och Sverige under perioden 17.3–16.6.2020.

Beslutet finns tillsvidare bara på finska, och JO:s kansli uppger att man utreder med vilken tidtabell det kan översättas till svenska.

Svenska Yles undersökande tv-program Spotlight granskade gränsbevakningen under coronaepidemin. Flera personer berättar i reportaget hur de blivit stoppade, visiterade eller bötfällda vid gränsen mellan Sverige och Finland utan tydlig orsak. Se reportaget Coronagränsen här.

Coronagränsen - Spela upp på Arenan

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln