Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vöråfullmäktige beslöt att Sirpa Kallio måste fortsätta med sitt förtroendeuppdrag – men hon tänker inte delta i fler möten

Från 2020
Uppdaterad 13.11.2020 11:13.
En närbild av dörren till Vörå kommungård som föreställer kommunvapnet.
Bildtext I Vörå har frågan om kommunens finska skolor väckt diskussion på sistone. Själva skolfrågan behandlades ändå inte på torsdagskvällens fullmäktige.
Bild: Yle / Jonny Smeds

Sirpa Kallio, ledamot i bildningsnämnden i Vörå, hade anhållit om befrielse från sitt förtroendeuppdrag. Det beviljades inte av fullmäktige på torsdagskvällen. Kallio säger ändå att hon inte längre står till nämndens förfogande.

Kommunfullmäktige i Vörå beslöt i enlighet med styrelsens förslag att Kallio inte befrias från uppdraget i Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik.

- Frågan väckte egentligen ingen diskussion alls, uppger fullmäktigeordförande Kjell Heir (SFP).

Sirpa Kallio upplever sig ha hamnat i kläm i frågan om skolnätet för kommunens finskspråkiga barn. En kommunal arbetsgrupp söker som bäst en lösning för hur skolnätet kunde effektiveras.

I dagsläget finns kommunens två finskspråkiga skolor i Pettersbacka och i Oravais centrum. Då arbetsgruppen är klar med sina förslag, som sannolikt innehåller någon form av indragning eller skolnedläggning, går frågan till bildningsnämnden för beslut.

Sirpa Kallio bor själv i Pettersbacka och har tre barn som berörs av skolfrågan. Som orsak till sin anhållan om att få lämna nämnduppdraget anger Kallio att hon finner det omöjligt att vara med och fatta ett skolbeslut som går emot hennes barns intressen.

Kjell Heir uppger ändå att ingen i fullmäktige ifrågasatte styrelsens förslag, som konstaterat att man inte beviljas befrielse från förtroendeuppdrag på grund av meningsskiljaktigheter.

Tänker inte dyka upp på fler möten

På fredagsförmiddagen säger Sirpa Kallio ändå att hon inte längre står till bildningsnämndens förfogande.

- Det här är en protest, säger hon.

Kallio säger att det var väntat att hon inte skulle beviljas avsked från sitt förtroendeuppdrag, och att hon inte orkar förvånas över det.

- Men det här är dumt för alla, det drar bara ut på processen.

Kallio förundras över att det blivit ett så stort problem att hon vill dra sig ur sitt uppdrag, och tycker att det borde finnas tydligare spelregler om vad som gäller.

- Jag har förstått att fullmäktige nog tidigare beviljat förtroendevalda avsked på lättare grunder.

Sirpa Kallio säger att hon diskuterat med sin ersättare i bildningsnämnden, och att det är upp till ersättaren att fatta beslut om fortsättningen i nämnden.

- Själv kommer jag inte på fler möten.

Fullmäktigeordförande Kjell Heir säger att det inte är så man sköter ett förtroendeuppdrag.

- Huvudregeln är nog att man ska sköta sitt uppdrag efter bästa förmåga.

Sirpa Kallio säger att Vöråfullmäktige tidigare beviljat förtroendevalda befrielse från sina uppdrag på lättare grunder?

- Det tycker jag inte. Vi har beviljat ett par nämndmedlemmar befrielse från sina uppdrag på grund av stor arbetsbörda, flytt eller dylikt, men aldrig för att någon inte velat delta i beslutsfattandet i en fråga.

Vad ska ni göra om varken Kallio eller ersättaren vill delta i nämndens möten?

- Vi måste ta det problemet sen. Juridiskt är det inte bra att vägra delta i möten utan förhinder. Har man ett kommunalt förtroendeuppdrag ska man sköta det enligt bästa förmåga, om man inte har lagstadgade förhinder.

Artikeln uppdaterad den 13 november klockan 11:04 med kommentarer av Sirpa Kallio och Kjell Heir.

Diskussion om artikeln