Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Östra hamnen i Hangö - från fiskehamn till semesterparadis

Från 2020
Vy från HSF paviljongen sommaren 1939
Bild: Hangö museum

Det bullrar och brakar i Östra hamnen när nya bostäder byggs och Drottningberget förstärks. Men har du tänkt på att området förändrats mycket också under tidigare årtionden? Följ med på en tidsresa.

1800-talet

Hangö stad grundades 1874. I det som då hette Östra viken fanns en liten fiskehamn. Här grundades en ny hamn för stadsborna, Östra hamnen.

människor sitter på uteservering
Bildtext Magasinen byggdes på 1800-talet. Idag finns det många populära restauranger i magasinen.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Två rader med magasin byggdes i hamnen i slutet av 1800-talet. I magasinen fanns gods av alla slag.

Hangö var en internationell stad, till exempel kom det apelsiner hit i ett mycket tidigt skede delvis på grund av att här då fanns mycket badhusgäster som krävde en viss servicenivå

Laura Lotta Andersson, museichef på Hangö museum

Men vi ska ta en avstickare till 1700-talet. I slutet av 1700-talet befästes området kring Östra viken. Ryssland och Sverige förde flera krig under århundradet och fästningar behövdes längs finska kusten. I första hand blev det Sveaborg i Helsingfors som byggdes upp, men Hangö glömdes inte bort. Efter 1790 började Hangö på allvar befästas.

stenhus från 1700talet
Bildtext Hangö museum har sina utställningar i ett hus från den gamla fästningen.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Fästningarna sprängdes under Krimkriget, och idag finns inte mycket kvar.

Tidigare fanns många byggnader som hade med fästningen att göra på Drottningberg, men de har försvunnit när Granit Ab haft sitt stenbrott där. Redan då på 1700-talet bröts granit på Drottningberget. 

Hangö Granit Ab grundades 1886 och verkade vid foten av Drottningberget ända fram till 1940. Som minne av granitbolaget finns idag Granits sliperi. 

Hangö Granit hade ett stenbrott på Drottningberget, men också på öar i närheten. 

stenhus i hamn
Bildtext Granitborgen i Hangö inhyser idag sommarrestaurang, sommarkafé och popup-butiker.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Efter kriget verkade Finska färgindustri Ab i Granits utrymmen. På 1980-talet övergick byggnaderna i försvarsmaktens ägo.

1900-talet

Teckning över Granit är gjord år 1916 av Ilmari Wirkkala som var konstnärlig ledare vid Granit Ab.

I början av 1900-talet var det främst fiske och industri som dominerade Östra hamnen, också om nöjesseglingen började få sitt fotfäste.

En karta från 1909.

Seglingen var populär redan under första hälften av 1900-talet, men inte i samma utsträckning som från 1960-talet framåt.

hus
Bildtext HSF idag.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Hangö segelförening har haft verksamhet i hamnen sedan början av 1900-talet. 1938 stod HSF paviljong klar.

Bild från 1930-talet.

Flygbild över Östra hamnen från 1934.

Fabriksudden var mycket mindre på 1930-talet än idag. I det som idag är en parkeringsplats vid småbåtshamnen fanns förr en havsvik. Bilden är från slutet av 1930-talet, HSF paviljong står klar i nedre vänstra hörnet.

I slutet av 1800-talet bodde flera familjer på Fabriksudden. Där fanns också en liten privat badanstalt. I början av 1900-talet kom Hangö elektriska dit. Den så kallade Mekanobyggnaden revs 2011.

Under kriget fanns ett fångläger för ryska krigsfångar på Fabriksudden. Bild från 1942.

Bild från 1968.

Det här var ett typiskt industriområde. Både Granits sliperi och magasinen hade med industri att göra. När den verksamheten tagit slut har man ändå velat bevara det här området. Då har det fallit sig naturligt att det har blivit ett område för turister

Laura Lotta Andersson, museichef på Hangö museum

Regatta 1988.

2000-talet

Flygbild från 2006.

På Drottningberg övergick Hangö Granits byggnader på 1980-talet i försvarsmaktens ägo, till kustsektionen i Hangö.

2002 lades kustsektionen ner och då började letandet efter en ny användning för både mark och byggnaden. 2003 ordnade staden en idétävling för området.

två flygbilder.
Bildtext Läget 2007 och 2013.
Bild: Hangö stad

På 2010-talet började det hända. Stora projekt planerades för både Fabriksudden och Drottningberg. Men projekten försenades många gånger om.

I februari 2010 undertecknade affärsman Harry "Hjallis" Harkimo och Hangö stad ett avtal för hotell och bostäder i Hangö.

Företaget Quattro Group tog i november 2011 över Hangöprojektet av Harry Harkimo.

2011

Bilden är från 21 juli 2011.

Sommaren 2012 byggdes kommunteknik på Drottningberg, det blev färdigt 2013. Men sedan stod området tomt i många år.

Först 2020 sattes spaden i marken vid Drottningberg då Jan-Erik Chydenius företag började bygga de första bostäderna.

Bolaget Regatta Resorts planerar också att bygga bostäder på Drottningberg.

Flygbild över Hangö där man ser Fabriksudden, Östra hamnen och kustlinjen österut.
Bildtext Flygbild Fabriksudden 2020
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Hangon Rantakiinteistöt Oy, som skulle bygga hotellet på Fabriksudden och bostäder på Drottningberg i Hangö, ansökte om konkurs 26 november 2013.

Det blev företaget Regatta Resorts som slutförde Regatta Spa och flera hus med fritidsbostäder på Fabriksudden 2017.

Drottningberg 2020

Östra hamnen i Hangö - från granitbrott och fiskehamn till semesterparadis

8:43

Källor: Hangö museum, museichef Laura Lotta Andersson. Museiverket. . Byggnadskultur och kulturlandskap i Hangö av Tiina Lehto (utgv. 1989, översättning Birgitta Ekström). Foton från Hangö museum.

Diskussion om artikeln