Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Företagen ser positivare på framtiden men inom industrin kan man få en svår vinter

Från 2020
Plastfabrik.
Bildtext Det är svårt att se industrins orderingång, för orderstocken är mycket kort och liten, säger Juha Häkkinen på Österbottens handelskammare.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Företagen i Österbotten har en positivare syn på framtiden nu än för sex månader sedan. Det visar konjunkturbarometern Business Panel.

Det ekonomiska läget i företagen i Mellersta Österbotten och Österbotten har förbättrats sedan i våras, men är fortfarande dystert.

Det framkommer ur den enkät som Österbottens handelskammare genomförde bland sina medlemsföretag i början av den här månaden.

- Våra företags förväntningar är mer positiva än i förra enkäten. Handeln och många inom servicesektorn ser positivare på framtiden än de gjorde för sex månader sedan, konstaterar handelskammarens vd Juha Häkkinen.

- Men det som är svårt att se är industrins orderingång, för orderstocken är mycket kort och liten. Vi väntar oss att det kan bli en svår vinter inom industrin.

Juha Häkkinen på Österbotten handelskammare poserar i Yle Österbottens nyhetslandskap.
Bildtext Juha Häkkinen på Österbottens handelskammare säger att det är viktigt att trygga jobben så gott det går.
Bild: Yle/Kati Enkvist.

Precis som i våras är den största enskilda flaskhalsen fortfarande otillräcklig efterfrågan. Bland alla som besvarat begränsas nu 49 procent av otillräcklig efterfrågan.

Presidentvalet i USA och vaccinnyheter påverkar positivt

Efter att enkäten gjordes har saker hänt globalt som enligt Häkkinen ytterligare kan påverka positivt på företagens syn på framtiden.

- Nyheter om vaccinet gör framtidsutsikterna ännu mer positiva för företag. Även resultatet i presidentvalet i USA påverkar, där nya presidenten Joe Biden satsar mera på klimatförändringen och hållbar utveckling. Det är väldigt viktigt för Finland men framförallt för Österbotten.

Bristen på yrkeskunnigt folk har redan en längre tid varit ett orosmoment för företagen. I förfrågningen på våren rapporterade 24 procent att bristen på arbetskraft bromsar verksamheten, nu var motsvarande andel 31 procent.

Häkkinen ser det som en orsak till att arbetslöshetssiffrorna i Österbotten varit ganska låga under coronaepidemin.

- Arbetstagare vill ta hand om och behålla sin personal. För i långa loppet kommer det att vara brist på kunnigt folk igen, så det är viktigt att man tryggar arbetsplatserna så långt det bara går.

Österbottens handelskammare gör regelbundet en regional kartläggning av det aktuella läget i företagen. Knappa 300 företag svarade denna gång på enkäten.

Diskussion om artikeln