Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Trängsel i Vårberga skola, elevupptagningsområdena ses över - förälder: Utrymmesbristen kommer inte som en överraskning

Från 2020
Uppdaterad 16.11.2020 11:15.
Kantelehuset i Vårberga i Borgå
Bildtext Vårberga skola ligger i Kantelehuset tillsammans med Kevätkummun koulu och biblioteket. Den finska skolan är också full. Arkivbild.
Bild: Yle/Stefan Härus

Framtida skolelever från tidigare Kråkö skolas område i Borgå kan eventuellt få Grännäs skola som närskola istället för Vårberga skola.

Vårberga skola håller på att bli för full och det här är ett av alternativen som staden utreder för att lösa problemet.

Det är bara tre år sedan Vårberga skola flyttade in i det nya skolhuset, men enligt stadens senaste elevprognoser är Vårberga skolas elevupptagningsområde för stort för skolans kapacitet.

- Det finns många saker som talar för att ändra elevupptagningsområdet på södra sidan, så att Kråkö-Vessö skulle kunna höra till Grännäs, säger Borgås utbildningsdirektör Rikard Lindström.

En flicka gör skoluppgifter i en lärobok.
Bildtext Det är bara några år sedan barnen från Kråkö, Bjurböle och Vessö fick börja åka in till Vårberga skola när Kråkö skola stängdes. Arkivbild.
Bild: Pyry Sarkiola / Yle

Det som mest talar emot saken är att det är så nyligen sedan man stängde Kråkö skola och bestämde att dess elevupptagningsområde hör till Vårberga skola.

- Att några år senare gå in och göra en ändring känns ju inte riktigt bekvämt. Men det finns samtidigt många saker som talar för att det skulle vara en bra lösning att ha Grännäs som skärgårdsskolan på södra sidan, säger Lindström.

Svenska utbildningssektionen ska diskutera ärendet på sitt följande möte tisdagen den 17 november.

Stadens miss

Förutom alternativet Grännäs skola tittar man också på alternativet att ändra elevupptagningsområdet i centrum så att gränsen mellan Kvarnbackens skola och Vårberga skola justeras.

Det kunde eventuellt också vara möjligt att bygga ut Vårberga skola.

- När man planerade Kantelehuset så fanns det, om jag inte minns fel, med en option om att göra planeringen så att man kan bygga till i Vårberga, säger Lindström.

Han upplever det ändå som ett orealistiskt alternativ.

Rikard Lindström
Bildtext Rikard Lindström medger att staden kan ha gjort en miss med elevantalet, men tror att det på lång sikt kommer att sjunka. Arkivbild.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

2016 gjordes en omfattande skolnätsutredning.

Var det någonting man missade i skolutredningen som gjordes tidigare, att man inte räknade med en ökning? Eller är det här bara en följd av att man stänger byskolor?

- Kanske både och. Elevmängden totalt går ju nog ner, alla prognoser visar det och det är svårt att säga emot. Att göra dimensioneringen korrekt kan nog vara utmanande. Men ser vi på elevantalet för tillfället så måste det mest korrekta svaret skulle vara att Borgå stad har gjort en liten miss, säger Lindström.

Just nu börjar alltså Vårberga skola vara så trång att något måste göras, men på längre sikt ser det enligt Lindström ut som att elevmängderna minskar.

Han påpekar också att det har lyfts upp att Vårberga skola från början planerades med lite större klassrum.

- På grund av ekonomiska orsaker minskade man till slut på kvadratmetrarna med tio procent.

Tanken är att eventuella förändringar i elevupptagningsområdet inte berör nuvarande elever utan elever som inleder sin skolgång hösten 2022.

Beslut i frågan blir det möjligen på sektionens möte i december. Enligt Lindström är det ändå viktigt att höra föräldrar och utreda frågan innan man bestämmer någonting.

Förälder efterlyser långsiktigt tänkande

Bettina Lindfors är ordförande för Bjurböle daghems och förskolas föräldraförening. Hennes äldsta barn går i fjärde klass i Vårberga skola och familjens yngre medlemmar går i dagis och förskola i Bjurböle.

- De svenskspråkiga eleverna i Vårberga skola har redan upplevt indragningen av Kråkö skola för några år sedan, säger Lindfors.

Grännäs nya skola.
Bildtext Grännäs skola fick en ny huvudbyggnad i november 2018. Arkivbild.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Lindfors efterlyser en helhetssyn och långsiktigt tänkande när det kommer till att lösa problemet med den fullsatta skolan i Vårberga.

Hon önskar att man först skulle se över trängselproblematiken med lösningar i upptagningsområdena i centrum mellan lågstadierna.

- När det gäller nya förslag om upptagningsområden måste man också se till dagis- och förskoleverksamheten som finns på området. Det är ett väldigt vidsträckt geografiskt område när man talar om Vessö, Kråkö, Bjurböle, Seitlax, Vålax och Pellinge.

Hon påpekar att man måste se till de befintliga skolornas utrymmen medan ärendet bereds, se vilka alternativ det finns. Samma gäller skolskjutsar och kollektivtrafiken.

Enligt Lindfors går ungefär 50 barn i Bjurböle daghem just nu vilket ger ett bra underlag för en välfungerande enhet.

- Det finns en väldigt bra tillväxt i området vad gäller barnfamiljer. Utrymmesbristen kommer inte som en överraskning, vi var medvetna om att utrymmet kommer att ta slut både vad gäller Vårberga skola men också vad gäller Grännäs, säger Lindfors.

Enligt Grännäs skolas rektor har skolan i dag 73 elever. Den är beräknad för ungefär 100 elever.

Ingen överraskning

Hon berättar att föräldrar i området påpekat det här för staden redan då man beredde stängningen av Kråkö skola.

- Men det är klart att man måste ha ändamålsenliga utrymmen åt barnen enligt dagens aktuella bestämmelser och möjligheter. Men då talade vi också om möjligheten med ett bildningscentrum i området som eventuellt kunde placeras i Bjurböle eller Grännäs, säger Lindfors.

Utbildningsdirektör Rikard Lindström medger att staden kan ha misslyckats i att uppskatta antalet barn i området. Vad tänker Lindfors om det här?

- Det är ju en av orsakerna till varför vi startade föräldraföreningen vid Bjurböle dagis och förskola för sju år sedan. Vi vill trygga basservicen för invånarna och särskilt barnfamiljerna i området. Vi har i olika sammanhang påpekat att dimensioneringarna är i det minsta laget, att det behövs en tillväxtmån vad gäller skolorna och dagis- och förskoleverksamheten i området, säger Lindfors.

Hon hoppas på en öppen kommunikation och att de berörda ska få vara delaktiga i beredningsprocessen.

Enligt Lindfors är barnfamiljerna i området vana att diskutera skol- och dagisfrågor med staden, och man vill fortsätta samarbetet.

- Det är ju väldigt bra att det finns många barn och ungdomar i området. Det är bara det att utrymmena inte hängt med i utvecklingen, tyvärr.

16.11.2020 klockan 11.15: Artikeln har rättats. Grännäs skola har inte 50 elever utan lite på 70, och skolan är beräknad för omkring 100 elever.

Diskussion om artikeln