Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nordisk forskning pekar på hälsorisker med skiftarbete - gravida ska jobba max ett nattskift per vecka

Från 2020
En sjukskötare går genom sjukhuskorridor.
Bildtext Inom social- och hälsovården jobbar många i skift.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Skiftarbete kan vara dåligt för hälsan, men kopplingen verkar vara starkare än många trott. Nordiska undersökningar tyder på att långvarigt skiftarbete som innehåller nattarbete har samband med olycksfall, sjukfrånvaro, missfall och olika cancerformer.

Hon arbetar i tre skift, känns som att ha ständig jetlag

6:16

Var femte löntagare i Europa arbetar i skift. I det nordiska forskningsprojektet "Arbetstider, hälsa, välbefinnande och deltagande i arbetslivet" har stora mängder data analyserats, och ny kunskap fåtts fram.

Skiftarbete orsakar olycksfall och sjukfrånvaro, men mer än så har kommit fram om hälsoeffekterna.

Skiftarbete som under en längre period innehåller nattarbete har sannolikt cancerframkallande effekter.

Kan orsaka cancer hos både män och kvinnor

Det finns information som tyder på att skiftarbete som innehåller nattarbete kan öka risken för bröst-, prostata- och tjocktarmscancer, uppger forskaren Johnni Hansen vid Danmarks Cancerforskningscenter.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor, prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män.

Enligt Hansen ökar risken för cancer för personer som gör skiftarbete som innehåller nattarbete under en längre period. Teorierna om varför står ännu på osäker grund.

Samband mellan nattskift och missfall

En dansk undersökning visar på ett samband mellan nattskift och missfall.

- Ju fler nattskift gravida kvinnor har under graviditeten, desto högre är risken för missfall, säger professor Anne Helene Garde vid Danmarks arbetshälsoinstitut.

Ju större antalet nattskift var under graviditetsveckorna 3-21, desto större var risken för missfall.

Färre nattskift i följd, speciellt för gravida

Enligt forskarna borde antalet successiva nattskift vara litet, högst tre nätter i rad.

- För att minska risken för missfall, borde gravida inte ha mer än ett nattskift per vecka, säger Garde.

I nuläget är det ändå en rekommendation från forskarna. Hur mycket företag och organisationer beakta arbetshälsan när de lägger upp arbetsschema får de själv bestämma inom ramarna för den nationella lagstiftningen.

Carina Bruuns höggravida mage i profil.
Bild: Carina Bruun / Yle

Korta turintervaller (mindre än elva timmar) borde undvikas, och snabb skiftrotation rekommenderas.

Delaktighet ger bättre hälsa och livskontroll

Delaktighet ger - föga överraskande - bättre resultat än diktat uppifrån ned i skiftesplaneringen.

Goda påverkningsmöjligheter på den egna arbetstiden förbättrar arbetshälsan och minskar sjukfrånvaron.

Olyckorna, problemen med psykisk hälsa och värken i muskler och leder minskar. Det blir lättare att kombinera arbetet och det övriga livet.

Diskussion om artikeln