Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

EU:s inrikesministrar diskuterade terrorism: ''Åtgärderna mot terrorism ska inte riktas mot religioner utan mot extremism''

Från 2020
Maria Ohisalo Vihreiden puoluekokouksessa.
Bildtext Maria Ohisalo representerade Finland på EU:s inrikesministrars möte.
Bild: Petteri Bülow / Yle

EU-ländernas inrikesministrar godkände i dag ett gemensamt utlåtande om metoder att förebygga terrorism. Ministrarna gick igenom de åtgärder Europa redan gått in för och diskuterade vad som kunde göras i förebyggande syfte.

Inrikesminister Maria Ohisalo säger att det i diskussionerna bland annat lyfts fram att åtgärderna mot terrorism och våldsbejakande extremism inte får leda till att man stämplar eller utesluter alla inom en viss religiös gruppering.

Ohisalo betonar att åtgärderna mot terrorism inte får leda till att polariseringen i samhället blir ännu starkare än den redan är.

– Åtgärderna mot terrorism har inte riktats mot religioner, utan mot extremism och våldsbejakande ytterrörelser. Det finns en skillnad, och det kan också de andra europeiska inrikesministrarna underteckna, sa Ohisalo på en presskonferens under mötespausen.

Religion ändå centralt tema i diskussionerna

Ohisalo påminner att det finns flera olika ideologier bakom terrorism och våldsbejakande extremism.

– Vi ska förhålla oss lika allvarligt till alla former av terrorism.

Många diskussioner om att förebygga terrorism har ändå på sistone handlat om just religion. Till exempel har Europeiska rådets ordförande Charles Michel kommit med en idé om att grunda ett europeiskt utbildningscenter för imamer.

Inrikesministrarna godkände ett gemensamt utlåtande under mötet, och där nämns religiös utbildning på ett allmänt plan.

Enligt dem borde utbildningen inom EU uppmuntra till att EU:s grundläggande värderingar - som människans värdighet, frihet och jämlikhet - respekteras.

– På ett allmänt plan anser man att det är viktigt att förstå fenomen ur en bredare synvinkel och utbilda människor i högre grad, kommenterade Ohisalo.

Ministrarna vill åt terroristiskt innehåll på nätet lättare

Under inrikesministrarnas gemensamma möte fördömdes de terrorattacker som på sistone utförts. De åtgärder som diskuterades i dag är ändå sådana som redan i mångt och mycket redan är i kraft inom EU-länder.

En av de mer konkreta åtgärderna som nämns i utlåtandet är förslaget om att radera terroristiskt innehåll på nätet effektivare än tidigare.

Förhandlingarna kring förordningen väntas vara klara inom december månad, enligt Ohisalo. I det fallet skulle förordningen träda i kraft i januari, och inom loppet av ett år måste då medlemsländerna ha implementerat det i praktiken.

Ohisalo anser att det är bra ifall EU skulle ha gemensamma spelregler vad beträffar praxisen kring att radera terroristiskt innehåll på nätet eftersom det skulle underlätta för företag - i stället för att vart och ett medlemsland måste göra upp sina egna regler.

Enligt Ohisalo har särskilt Frankrike betonat att terroristiskt innehåll måste raderas inom en timme från att man gett order om radering.

Källa: STT