Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Inrikesminister Ohisalo: Mera resurser till barnskyddet och eventuella lagändringar för att minska ungdomsbrottslighet

Från 2020
Maria Ohisalo.
Bildtext Maria Ohisalo understryker förebyggande arbete.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) efterlyser ytterligare resurser inom barnskyddet för att bättre ta itu med ungdomarnas brottslighet och det ökade våld. Både polisen och ungdomsarbetare är oroade över den ökade mängden brottslighet bland ungdomar.

Diskussionen om våld bland ungdomar blossade upp tidigare i veckan efter att Helsingin Sanomat publicerade en artikel där polisen och ungdomsarbetare uttryckte sin oro över det ökade våldet bland ungdomar i Helsingfors och att det rör sig 100-150 brottsbenägna ungdomar i stadskärnan och i en del förorter.

- Vi pratar nu om ungdomarnas välmående. Coronaepidemin har påverkat ungdomarna starkt och det syns på många plan, säger Ohisalo i lördagens Morgonettan.

Hon påpekar också att antalet barnskyddsanmälningar har minskat i år.

- Det är väldigt alarmerande. Det pekar också på att myndigheterna inte har haft samma möjligheter att se vad som händer hemma bakom stängda dörrar, fortsätter hon.

Enligt Ohisalo kommer barnskyddet behöva stora tilläggsresurser för att kunna förebygga våldsamt beteende bland unga. Hon menar också att lagändringar kan bli aktuella.

- Informationsflödet mellan myndigheter måste utökas. Jag väntar på mer konkreta svar på exakt vad som borde förändras i barnskyddslagen och jag är övertygad om att regeringen är beredd att ta itu med det.

Ohisalo efterlyser också samarbete mellan olika myndigheter.

Mera polisresurser

På frågan varför brottsligheten och våldsamheten ökat bland ungdomar kan Ohisalo inte svara, utan hänvisar till att det behövs mer forskning och analys i frågan innan man kan dra några slutsatser.

Ohisalo har tidigare kommenterat att personer med invandrarbakgrund är överrepresenterade vad gäller vissa brott i Helsingfors - vilket man kan se i statistiken.

Hon understryker att ungdomsbrottslighet i Finland har sjunkit i medeltal under de senaste åren, trots att det just i år har skett fler fall.

- De konkreta åtgärderna man gjort redan tidigare är att vi har ökat på polisresurserna redan i år. Nästa år kommer vi öka dem ännu mer och satsar bland annat på nätpoliser, säger Ohisalo.

Diskussion om artikeln