Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Projektet Hyvin sanottu – Bra sagt inbjuder till att förbättra den finländska samtalskulturen

Från 2020
Uppdaterad 17.11.2020 07:19.
Hyvin sanottu -hankkeen ruotsinkielinen logo, jossa on ylöspäin oleva peukalo sekä puhekupla.
Bildtext Projektet äger rum åren 2021-2026.

Målet är att höja nivån på den finländska samtalskulturen och inspirera människor att delta i en diskussion som respekterar andra och värdesätter olika synsätt.

Hyvin sanottu – Bra sagt är ett femårigt projekt som syftar till att stärka de bästa sidorna av den finländska diskussionskulturen och skapa trygga samtalsmiljöer. Samtidigt förstärks finländarnas förståelse och förtroende för varandra.

”Projektet Hyvin sanottu – Bra sagt hör till Yles kärnuppgifter. Som public service-media är Yle en del av och en form för demokrati. Vi vill hjälpa till så att folk upplever att de är en del av samhället runt omkring. I Yles nya strategi konstateras att vår mission är att öka förståelsen för varandra och världen och det är precis vad projektet går ut på. Genom att förbättra den finländska samtalskulturen har allt fler möjlighet att delta i den offentliga debatten och därigenom främja demokratin", säger Yles verkställande direktör Merja Ylä-Anttila.

Före projektet startade lät Yle göra en undersökning, enligt vilken sex av tio finländare upplevde att den inhemska samtalskulturen har försämrats. En fjärdedel av finländarna upplever att de inte vågar berätta om sina tankar kring samhällsfrågor, på grund av rädsla för andras reaktioner.

”Undersökningen visade också att folk har tröttnat ordentligt på det så kallade uppsåtliga missförståndet. Det här fenomenet, som sprider sig särskilt på sociala medier, har också tagits upp till diskussion med samarbetspartners. Att uppsåtligen missförstå är en av de saker som vi ska lösa tillsammans”, konstaterar Markus Liimatainen, producent för projektet Hyvin sanottu – Bra sagt.

Projektet äger rum åren 2021-2026 och i det deltar en stor grupp av samarbetspartners. Bland annat Folktinget, Bildningsalliansen, Svenska Kulturfonden och tiotals andra aktörer har meddelat att de deltar. Yle leder projektet tillsammans med stiftelsen Dialogpaus.

I samarbete med

Akava, Baltic Sea Action Group, Bildningsalliansen, Cultura-stiftelsen, DialogAkademin, Riksdagen, Näringslivets delegation EVA, Eläkeliitto, e2 Tutkimus, Folktinget, Helsingfors domkyrkoförsamling, Helsingfors universitet, Jenny och Antti Wihuris fond, radioprogrammet Horisontti, Kvs-stiftelsen, Lahtis stad, Lasten ja nuorten keskus, Lujasti lempeä Oy, cybersäkerhetsexpert Jarno Limnéll, Landsbygdens Bildningsförbund, Maj och Tor Nesslings Stiftelse, Malms församling, Utbildningsstyrelsen, Plan International Finland, Polisstyrelsen, Försvarsmakten, Inrikesministeriet, Sitra, Someturva, #sovinto-projektet, STTK, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Finska kulturfonden, Finlands Gymnasistförbund, Suomen Nuorisoseurat, Finlands studerandekårers förbund SAMOK, Finlands Bollförbund, Finlands Scouter, Finlands Innebandyförbund, Finlands Gymnastikförbund, Svenska kulturfonden, Sylva-stiftelsen, Konstuniversitetet, Evangelisk-lutherska församlingarna i Tammerfors & Domkapitlet för Tammerfors stift, Republikens presidents kansli, Tiina och Antti Herlins stiftelse, Tusby kommun, Valtaamo Oy, Statens utvecklingsbolag Vake, Finansministeriets projekt Öppen Förvaltning, WSOY

På andra språk