Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Fiskaren Cor Vonk kan gå miste om hälften av sin fångst om Storbritannien tar tillbaka kontrollen över sina vatten

Från 2020
Fiskare i Nederländerna oroar sig för att EU och Storbritannien inte ska lyckas enas om ett avtal - Spela upp på Arenan

Fisket har blivit en knäckfråga i förhandlingarna om ett handelsavtal mellan Storbritannien och EU. I Nederländerna fruktar fiskare för konsekvenserna om man inte lyckas komma överens till årsskiftet.

Den Helder / Urk

Klockan har just slagit fem på morgonen då fartyget TX1 anlöper hamnen i den nederländska staden Den Helder.

Ombord har Cor Vonk och hans besättning resultatet av en veckas hårt arbete, ungefär tio ton fisk.

Fångsten består till stor del av sjötunga, en omtyckt art som brukar säljas till ett bra pris på fiskauktionen intill hamnen.

Nu pressas efterfrågan ändå ned av coronapandemin som lett till en partiell nedstängning i Nederländerna.

Brexit oroar mer än coronan

Mer oroande än coronapandemin är ändå det som händer efter årsskiftet.

Då löper den pågående övergångsperioden mellan EU och Storbritannien ut.

Fiskaren Cor Vonk i närbild på däck.
Bildtext En veckas fångst består av cirka 10 ton fisk.
Bild: Rikhard Husu

De nederländska fiskarna är rädda för att bli utestängda från Storbritanniens vattenområde om parterna inte lyckas enas om ett avtal.

- Vi är beroende av brittiska vatten. Vi har fiskat där de senaste 60 åren. Jag är fiskare i fjärde led och situationen är mycket oroande, säger Vonk.

Övergångsperioden tryggar status quo

Under den pågående övergångsperioden efter brexit har fiskare från EU-länderna och Storbritannien rätt att utnyttja varandras vattenområden i enlighet med EU:s gemensamma fiskepolitik.

Men om EU och Storbritannien inte lyckas enas om ett handelsavtal till årsskiftet så riskerar fiskare från EU-länderna att bli utestängda från de brittiska fiskevattnen.

Karta över Storbritanniens stora vattenområden.
Bildtext EU-ländernas vattenområden bleknar i jämförelse med Storbritanniens.

Fiskarna skulle fortfarande ha tillgång till de andra EU-ländernas fiskevatten. Men här finns det betydligt mindre fisk att dela på.

- Det skulle innebära att fångsten halveras jämfört med nuläget, säger Vonk.

En knäckfråga i handelsförhandlingarna

Fiskerättigheterna är en av knäckfrågorna i förhandlingarna mellan Storbritannien och EU.

Där britterna vill återta kontrollen över sina vattenområden så vill EU garantera en fortsatt tillgång till fiskevattnen i Nordsjön för sina fiskare.

Ordföranden för det holländska fiskarförbundet böjer sig över en karta över Storbritannien i sitt arbetsrum.
Bildtext Johan K. Nooitgedagt visar en karta över Storbritanniens exklusiva ekonomiska zon.
Bild: Rikhard Husu

Hårt måste sättas mot hårt anser man vid branschorganisationen för Nederländernas fiskare.

- Om vi inte får fortsatt tillgång till de brittiska vattnen så kommer vi och EU att säga att britterna inte får exportera sin fisk till konsumenter i Europa, säger fiskarförbundets ordförande Johan K. Nooitgedagt.

Än så länge hänger allt i luften

Uttalandet beskriver väl det knepiga utgångsläget i de pågående handelsförhandlingarna där inget är överenskommet förrän allt är överenskommet.

Hotet om att från brittiskt håll förvägra fiskare från EU-länderna tillträde till de brittiska fiskevattnen måste vägas mot risken att Storbritannien går miste om marknadstillträde i EU.

Från hamnen i den Helder förs fisken till den närliggande fiskgrossisten. I förgrunden fiskar som är sorterade i lådor. I bakgrunden anställda som sorterar fisk.
Bildtext Frågan om fiskerättigheter måste lösas före årsskiftet.
Bild: Rikhard Husu

Frågan om fiskerättigheterna måste med andra ord lösas om det alls ska bli något handelsavtal.

- Allt handlar om kvoter, allt handlar om fiskerättigheter. Det är viktigt att vara stark i förhandlingarna. Jag hoppas att Michel Barnier står på fiskarnas sida till slutet, säger Nooitgedagt.

Fisket en del av ett större paket

En allmän uppfattning är att fisket är ett av de områden där EU måste ge efter för att en kompromiss ska vara möjlig.

Det här förutsätter i sin tur att Storbritannien går med på att följa EU:s regler för statliga subventioner och lika konkurrensvillkor för företag.

Det är något Storbritannien inte visat något större intresse för tills vidare. Nooitgedagt tror ändå att parterna kommer att enas till slut.

- När trycket blir tillräckligt stort kommer kommer en lösning att infinna sig någonstans ifrån.

Fisket har ett stort symbolvärde

Att fisket blivit en av knäckfrågorna i förhandlingarna mellan EU och Storbritannien har lika mycket med politik som med ekonomi att göra.

Ekonomiskt står fisket nämligen endast för en bråkdels procent av EU:s och Storbritanniens bnp. Däremot har fiskefrågorna ett starkt politiskt symbolvärde.

Vidare är lokalt många samhällen fortfarande helt beroende av de intäkter och arbetstillfällen som fisket garanterar.

En fyr i staden Urk
Bildtext I staden Urk kretsar allt kring fiske
Bild: Rikhard Husu

I staden Urk där fiskarförbundet har sitt huvudkontor kretsar allt kring fiske.

- Här är alla beroende av fisket. Båtbyggare, ingenjörer, och medlemmar i besättningen. Men också storköp som förser fartygen med varor, säger Nooitgedagt.

- Det blir svårt för alla om det blir ett slut på fisket. Mycket svårt.

Fisket är inte enbart något som ger en utkomst utan också en livsstil.

- Jag vill fortsätta fiska, det är min passion säger fiskaren Cor Vonk.

Fartyget TX1 i hamnen i den nederländska staden Den Helder. Det är tidig morgon och mörkt ute.
Bildtext Fartyget TX1 i hamnen i Den Helder. Besättningen jobbar i skift. Efter en vecka till sjöss väntar en ledig vecka.
Bild: Rikhard Husu

Diskussion om artikeln