Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Är du beredd att sätta 25-40 timmar i veckan på att söka jobb? Stefan Vikström sa nej till krav han upplever som orimliga

Från 2020
Uppdaterad 17.11.2020 12:52.
Man i svart t-skjorta i lagerutrymme.
Bildtext Sitt nya jobb fick Stefan Vikström efter tips från sin förra arbetsgivare, och nu trivs han med det mångsidiga jobbet på företaget Tetrix i Jakobstad.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Stefan Vikström i Jakobstad fick nytt jobb för en månad sedan efter att han hade varit arbetslös i 2,5 månader. Vikström blev arbetslös efter att han av olika orsaker sa upp sig från ett jobb, men trots att han själv valde att bli arbetssökande innebar det inte att tiden på något sätt var enkel.

Läget på arbetsmarknaden i Österbotten är något bättre nu efter vårens dipp på grund av corona. Men fortfarande är andelen arbetslösa högre än samma tid i fjol.

Stefan Vikström lyckades få jobb igen i oktober. Nu jobbar han på metall- och printföretaget Tetrix i Jakobstad och han uppmanar alla arbetssökande att kämpa på.

- Att var arbetslös är i sig psykiskt tungt. Men det är bara att stiga upp och söka jobb, allt du bara tycker är intressant, det är bara att söka, inget annat hjälper.

Men processen kring jobbsökandet - byråkratin - får kritik av Vikström. Det var planer att fylla i, dagböcker och andra listor där han skulle rapportera vilka jobb han sökt och kommer att söka.

- Systemet känns krångligt.

"Bortkastad tid" att gå kurs

Vikström gick också en 22 dagar lång kurs som enligt honom inte gav något till de deltagare som hade många års arbetserfarenhet.

- Vissa kurser är bättre för yngre som är på väg in i arbetslivet. För folk som är äldre och har erfarenhet känns det lite som bortkastad tid.

Hur menar du?
- Har man jobbat på flera olika ställen, sökt jobb, har cv och meriter att falla tillbaka på, vet hur en arbetsintervju går till så har man erfarenhet en nyutexaminerad inte har. Enligt mig kunde kursstandarden vara lite högre.

På kursen skrev deltagarna en berättelse om sig själva, övade på olika sorts cv:n och fyllde i tester om sig själva.

- För mig kändes det tyvärr som att jag inte fick något ut av det. Kanske de yngre fick något.

Samtidigt ger Vikström också beröm till Arbets- och näringsbyrån och säger att de anställda enkelt gick att få tag på via mejl. Han tycker också att det är bra att man kunde göra det mesta elektroniskt, även om systemen inte fungerade felfritt.

Det är bara att stiga upp och söka jobb, allt du bara tycker är intressant, det är bara att söka, inget annat hjälper

Stefan Vikström

Sökte jobb som inte fanns

Stefan Vikström började genast söka alla möjliga jobb, både via annonser och de som fanns på Arbets- och näringsbyråns sidor. Men han sökte också de "osynliga" jobben, alltså sådana som inte utannonseras men som kanske ändå finns.

- De är enligt mig de viktigaste, att man tar kontakt med företag, berättar om sig själv, vad man kan.

- Jag sökte jobb som kanske inte finns i dag och i och med coronaläget är det kanske inte så lätt att hitta jobb. Men förhoppningsvis hittar man förr eller senare någon som tänker: "Aha han sökte hit, han skulle passa, vi tar honom på intervju".

Man i svart t-skjorta.
Bildtext Stefan Vikström fick in en rutin som innebar att han sökte jobb kl 8-10 varje dag men efter det släppte han det och gjorde annat.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Satte två timmar per dag på arbetssökande

Vikström berättar att han vid ett tillfälle från Arbets- och näringsbyrån fick en fråga om han är beredd att satsa 25-40 timmar i veckan på att söka jobb.

- Mitt ärliga svar var att jag inte är det utan att jag sätter två timmar per arbetsdag på det.

Vikström fick in en rutin som innebar att efter han fört sonen till skolan satte han sig ner vid datorn mellan kl 8-10 och sökte jobb.

- Och efter det släppte jag det.

Varför valde du att göra så?
- Att vara arbetslös och osäkerheten kring allt är väldigt tungt. Och statistiken visar att om du inte hittar jobb inom tre månader så blir det tyvärr ännu svårare. Man blir deppad av många nej-svar och att allt är så svårt att det blir svårt att se ljuset i tunneln.

När Vikström så fick nytt jobb var det hans före detta arbetsgivare som berättade att det kan finnas chans att få något på företaget Tetrix.

- Jag ringde dit, vi kom överens om intervju och jag åkte dit. Vi pratade säkert en och en halv timme och plötsligt frågade han bara att när börjar du.

Kolla lediga jobb varje dag för att lyckas

Enligt servicechef Stefan Lassander på Arbets- och näringsbyrån i Österbotten är kraven på de arbetssökande inte så väldigt höga. Han säger att det kan hända att man till exempel en gång i månaden eller en gång i veckan ska skriva in hur och om man har sökt jobb.

- Man säger att om man vill ha effektivitet och nå framgång i sitt arbetssökande ska man kolla lediga arbetstplatser varje dag och ta kontakt med de arbetsgivare som erbjuder arbete.

Stefan Lassander säger att nuvarande system egentligen förväntar sig väldigt lite och snarast förs diskussioner om att Finland ska gå mot ett system där de arbetssökande rapporterar ännu mera intensivt.

Jag ringde dit, vi kom överens om intervju och jag åkte dit. Vi pratade säkert en och en halv timme och plötsligt frågade han bara att när börjar du

Stefan Vikström

När Vikström blev arbetslös fick han frågan om han är beredd att sätta ner 25-40 timmar i veckan på jobbsökande. Några sådana riktlinjer finns inte, enligt Lassander.

- Det låter obekant. Vi kollar inte heller upp hur mycket tid en arbetssökande sätter ner på att söka jobb. Några riktlinjer att man ska sätta ett visst antal timmar har vi inte utan det handlar i stora drag om att du aktivt söker jobb.

Det finns tre former av träning för arbetssökande och enligt Lassander delas de arbetssökande i olika grupper enligt behov och situation, alltså enligt till exempel hur länge de jobbat och vilket sorts stöd de behöver.

Att sporra och peppa varandra är viktigt

Det som Vikström gick på kallas karriärträning och det brukar enligt Lassander vara väldigt omtyckt, och får av de som gjort träningen i medeltal ett betyg över 4,5 då skalan går från 0-5.

Men enligt Lassander kan coronaläget ha påverkat också karriärträningen negativt. Grupperna har inte alltid kunnat träffas fysiskt och coachen och deltagarna har inte kunnat sporra varandra.

Restriktionerna har påverkat gruppindelningar och program under kursen då man till exempel inte kunnat träffas fysiskt och inte kunnat stöda varandra att hitta nya jobb och nya vägar för jobbsökning.

Vikström säger på samma sätt att det han fick ut mycket av var då han och två andra arbetssökande diskuterade, sporrade och peppade varandra att söka jobb.

- Man har inget att förlora, det är bara att söka och förhoppningsvis får du i alla fall något svar, säger Vikström.

Man säger att om man vill ha effektivitet och nå framgång i sitt arbetssökande ska man kolla lediga arbetstplatser varje dag och ta kontakt med de arbetsgivare som erbjuder arbete

Stefan Lassander

Enligt Lassander brukar de arbetssökande dessutom må bra av att finnas i en heterogen grupp, alltså med olika sorts medlemmar.

- Ju mer heterogen grupp desto bättre. I en homogen grupp där alla är nyutbildade eller där alla är 40-åriga fabriksarbetare kanske man inte får så mycket nya intryck. Men i en heterogen grupp får du belysa saken ur många olika synvinklar.

Diskussion om artikeln