Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nytt område med småhus planeras i Hangö

Från 2020
Karta över ett område längs Hangöbyvägen där det planeras småhus.
Bildtext Här planeras småhusområde i Hangöby. De röda strecken visar hur långt planläggningens konsekvensområde sträcker sig.
Bild: Hangö stad markanvändningsavdelningen

Sommaren 2022 har Hangö stad kanske ett nytt område för småhus. Det planeras längs Hangöbyvägen.

Cirka 250 meter från Hangöby hamn ska nu ett område detaljplaneras för småhus.

Detaljplaneändringen för Hangöbyvägen 61-65 är i gång och utredningar ska göras fram till september nästa år. Under den tiden har invånare också möjlighet att säga sin åsikt om planerna.

Tanken är att fullmäktige godkänner planen sommaren eller hösten 2022.

Låga hus som byggs tätt

Planområdet gränsar i söder till Harstigen, i öst till Hangöbyvägen, i norr till ett fabriksområde norr om Skogsnäsvägen och i väst till park- och naturskyddsområden.

Målsättningen med planändringen är att ändra detaljplanen så att den motsvarar stamstadens generalplan.

På området planeras därför låga småhus och att de byggs tätt.

Det som ska utredas nu är bland annat användning av jordvärme på området, jord och berggrund undersöks, växter och djurarter kartläggs samt trafiken på området.

Diskussion om artikeln