Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö funderar på att öka det politiska ansvaret - då behövs flera fullmäktigeledamöter, men antalet utökas inte

Från 2020
Uppdaterad 02.02.2021 17:38.
Fullmäktigemöte i Hangö.
Bildtext Så här såg det ut i fullmäktigesalen i Hangö den 30 januari 2017.
Bild: Yle/Minna Almark

Hangö stad håller fast vid att det ska finnas 31 ledamöter i fullmäktige i fortsättningen. Beslutsfattarna diskuterar också det politiska ansvaret, men det vill man fortsätta med först i januari.

Politikerna i stadsstyrelsen diskuterade den 16 november om fullmäktigeledamöterna och ersättarna i fullmäktige ska ges mera ansvar också i andra kommunala organ. Syftet är att öka det politiska ansvaret.

Ärendet bordlades och tas upp till diskussion i januari igen, beslöt styrelsen enhälligt. Det var Bernt Förström (SDP) som föreslog att ärendet bordläggs. Hans förslag understöddes av SFP:arna Helena Lesch-Saarinen och Sture Söderholm.

Nämnder = självständiga organ

Det politiska ansvaret skulle öka om det var fullmäktigeledamöterna och deras ersättare som satt i nämnderna, står det i föredragningslistan till stadsstyrelsens möte.

Nämnderna ses nu som självständiga organ som sköter de uppgifter som hör till deras områden.

Fullmäktige kan bestämma att till ledamöter i stadsstyrelsen och nämnder endast väljs fullmäktigeledamöter och ersättare i fullmäktige. Då kan en nämnd också kallas för utskott.

Fullmäktige kan även besluta att medlemmar i stadsstyrelsen utses till ordförande för en nämnd och ett utskott (så kallad ministermodell). På det här sättet betonas stadsstyrelsemedlemmarnas ansvar i det kommunala beslutsfattandet.

Det här innebär också en starkare och klarare struktur för den politiska ledningen, och den kommunala demokratin förstärks då förtroendevalda får bättre möjligheter att påverka, står det i föredragningslistan.

Hangöborna kan påverka mera

Hangöbornas möjligheter att påverka blir också bättre om Hangö övergår till utskotts- eller ministermodellen.

Förhoppningen är att Hangöborna blir mera intresserade av att rösta i kommunalvalet.

I dag finns 31 ledamöter i fullmäktige i Hangö. Det behövs troligen flera om man övergår till utskottsmodellen så att det är möjligt att utse ledamöter och ersättare till utskotten.

Stadsstyrelsen beslöt enhälligt den 16 november att fullmäktige fortsättningsvis ska bestå av 31 ledamöter. Bernt Förström föreslog att antalet ledamöter hålls oförändrat.

För att ta i bruk utskotts- eller ministermodellen (eller båda) så måste Hangös förvaltningsstadga ändras av fullmäktige senast i mars 2021. Kommunalvalet ordnas i april.

Fullmäktige beslöt den 1 februari 2021 att inte fortsätta med det här ärendet. Det finns inte tillräckligt med tid före kommunalvalet att behandla ärendet.

Diskussion om artikeln