Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nya uppgifter och mer resurser för indrivningen i Österbotten

Från 2020
Häradsfogde Annika Björkqvist.
Bildtext Häradsfogde Annika Björkqvist.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Utsökningsverket genomgår en reform som träder i kraft den 1 december. I Vasa får man nya uppgifter och mer resurser. De enklaste ärendena ska nu skötas snabbare.

Reformen delar in utsökningen i tre kategorier: basverkställighet, omfattande verkställighet och specialindrivningsverksamhet.

Organisationen ändras så att man går från 22 lokala utsökningsverk till ett nationellt. Istället delar man in indrivningen i tre nivåer.

Det nya för Vasas del är att man nu också får basverkställigheten på sitt bord.

- Det handlar om det som vi kallar rutinmässig indrivning, till exempel pensioner och löneutmätningar. Ärenden som inte kräver att vi fysiskt träffar gäldenären, förklarar häradsfogde Annika Björkqvist på Utsökningsverket i Mellersta Österbotten och Österbotten.

Flera olika kontaktpersoner för klienten

Reformen kommer att innebära förändringar även för klienten, eller gäldenären, som är termen som Utsökningsverket använder.

- Den största skillnaden för gäldenären från i dag är att hen inte längre kommer att ha en och samma utmätningsman under indrivningstiden, säger Björkqvist.

Björkqvist säger att man tyckt att systemet med en och samma utmätningsman har fungerat bra.

- Då har gäldenären kunnat prata med samma person under hela processen.

Men i och med det nya systemet kommer gäldenären att flytta mellan nivåerna och kommer då att ha att göra med flera olika utmätningsmän.

Gäldenären kommer dock även i fortsättningen att ha en personlig, ansvarig utmätningsman.

- Vi har försökt skapa rutiner så att man inte ska få känslan av att man bollas mellan olika personer. Och eftersom en stor del av våra kontakter redan nu sker elektroniskt så är det svårt att säga om det här kommer att få någon inverkan i praktiken och i så fall hur stor den kommer att vara.

Det låter som att det blir jobbigare för gäldenären?

- Vi hoppas att det inte blir så. Vi hoppas att hen fortfarande når fram och får tala med en person som kan hjälpa, säger Björkqvist.

Inga fysiska möten vid enkla ärenden

Och vad gäller den "nya" nivån, basverkställigheten, kommer gäldenären inte överhuvudtaget att träffa sin utmätningsman. Där sker all kontakt elektroniskt eller per telefon.

Poängen med reformen är att en stor del av klienterna har "enklare" ärenden, och är klienter hos Utsökningsverket under en rätt så kort tid.

- Då vill vi att dessa ärenden ska lösas snabbt och att endast mer omfattande ärenden ska bli kvar för en längre tid, säger Björkqvist.

Så då delar man upp utmätningsmännens uppgifter i basverkställighet och omfattande verkställighet.

Reformen innebär också att utmätningsmännen framöver har titeln inspektör eller överinspektör.

20 nya inspektörer - hälften svenskspråkiga

I och med reformen behövs mer resurser och för Österbottens och Mellersta Österbottens del betyder det 20 nya inspektörer och en ny fogde på kontoret i Vasa.

Hälften av inspektörerna är svenskspråkiga och fogden ska ha utmärkta kunskaper i svenska.

- Men eftersom basverkställigheten är nationell, betyder det inte automatiskt att alla österbottniska ärenden behandlas i Vasa, säger Björkqvist.

Kan drabba vem som helst

Under fjolåret hade Utsökningsverket i Mellersta Österbotten och Österbotten kring 21 000 personer som klienter (gäldenärer).

Enligt Björkqvist finns det ingen "typisk" gäldenär.

- Vi kan alla vara en personlig katastrof ifrån att få penningproblem. Det kan vara arbetslöshet eller en svår sjukdom. Vem som helst kan hamna i den situationen och orsakerna kan vara många.

- Men jag vill ändå lyfta fram spelproblem, för många brottas med just spelproblem. Det är svårt att få slut på och man måste vara ärlig mot sig själv. Om det känns som att spelandet har gått överstyr och pengarna inte räcker till, då ska man söka hjälp.

Har då coronaläget påverkat situationen alls?

- På riksnivå kan det bli en ökning i antalet gäldenärer och i antalet ärenden som kommer till indrivning, men det är för tidigt att säga om det är coronan eller något annat som ligger bakom.

Det man dock kan säga är att antalet fysiska träffar med klienter har minskat.

Hinner ni göra lika mycket jobb som tidigare?

- Inte riktigt. Vi ligger lite efter. Men samtidigt är vi mer flexibla med att ge mer tid till dem som påverkas av undantagsläget.

Diskussion om artikeln