Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

I dag avgörs hur den svenskspråkiga ungdomsverksamheten i Åbo ska se ut

Från 2020
Bild från Unsplash.com
Bildtext Arkivbild. Åbo stads ungdomsnämnd möts angående ungdomstjänster på torsdagen den 19 november.
Bild: Unsplash/ Pablo Basagoiti

På sitt möte torsdagen den 19 november ska ungdomsnämnden i Åbo bestämma om hur framtiden ser ut för den svenska servicen för ungdomar i Åbo. Enligt direktören för Åbo stads ungdomstjänster kommer troligtvis inga nya anställningar att skapas för de svenskspråkiga. Man ska i stället införa krav på språkkunnighet i svenska för de positioner som för tillfället är lediga.

För ett år sedan blev det klart att Kårkulla samkommun inte längre skulle fortsätta sin verksamhet på ungdomsverkstaden Troja och att motsvarande verksamhet skulle ordnas av Åbo stad.

Hur detta slutligen skulle ske var oklart ännu för en månad sedan, men enligt Anniina Lehtiö-Vainio, direktör för ungdomstjänster vid Åbo stad, är det staden själv som tar över tjänsten.

Men staden har inte råd att skapa nya arbetsplatser för den personal som krävs. Istället ska de positioner som för tillfället är lediga ändras till att kräva bland annat kunskaper i svenska.

- Vi kommer också att öka språkkunskapen bland de arbetstagare vi redan har. Uppsökande ungdomsarbete på svenska finns redan bland Åbo stads tjänster, säger Lehtiö-Vainio.

Anniina Lehtiö-Vainio
Bildtext "På mötet ska vi få höra om de är nöjda med vårt förslag eller om ungdomsnämnden vill fatta ett annat beslut" -Anniina Lehtiö-Vainio
Bild: Yle/Lotta Sudnström

Liknande verksamhet ordnas redan av staden på finska och det är i dessa utrymmen som också den svenskspråkiga verksamheten skulle ordnas.

Den här möjligheten kommenterar Jannike Rosenholm, projektkoordinator vid Luckan i Åbo.

- Från Trojas håll har vi fått höra att de är oroliga över hur bra integreringen av verkstadsarbetet med den finska servicen skulle fungera. De har ändå lite olika problem och språkfrågan är nu vad den är, säger Rosenholm.