Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nytt projekt hjälper musiklärarna att stöda elever med särskilda behov - "behovet ökar hela tiden"

Från 2020
Pianoa soittavat kädet lähikuvassa
Bild: Päivi Leino / Yle

Musiklärarna vill bli bättre på att stöda elever med särskilda behov i musikundervisningen. Därför har musikinstitutet Arkipelag i Åboland startat ett nytt projekt där lärarna får stöd att hitta nya undervisningsmetoder.

Projektet "Elever med särskilda behov i musikundervisningen" eller förkortat ESBM-projektet har inletts under hösten och finansieras av Utbildningsstyrelsen. Projektet koordineras av musikinstitutet och är ett samarbete med Raseborgs kulturinstitut.

- Då jag började som rektor för två år sedan framkom det att en del av lärarna att är oroliga för att deras pedagogiska kunskaper inte räcker till att bemöta elever med särskilda behov. Då anlitade vi en speciallärare som lärarna kunde konsultera och få tips av. Men snart insåg vi att det finns ett större behov och då beslöt vi att söka finansiering för ett projekt, säger musikinstitutet Arkipelags rektor Jenni Uimonen.

"Musikundervisning är till för alla"

För Uimonen är det viktigt att musikundervisningen är till för alla och inte bara de mest musikaliskt begåvade eleverna.

- Inträdesproven slopades för två år sedan och det tycker jag att är bra, för alla elever har nytta och glädje av musikundervisning, säger Uimonen.

Musikläraren Micaela Sundström, som undervisar i piano och musikfärdighet, är glad över att musikinstitutet erbjuder den här möjligheten. För det har blivit allt vanligare att eleverna behöver extra stöd.

- Just nu har vi mycket elever med koncentrationssvårigheter och elever som är utåtagerande och har svårt att ta instruktioner och det här är ju något som lärarna inte har någon utbildning i. Så här behöver vi få tips och redskap för hur vi ska bemöta de här eleverna så de får ut så mycket som möjligt av undervisningen, säger Sundström.

Två kvinnor står framför ett rött hus.
Bildtext Micaela Sundström och Jenni Uimonen hoppas att utbildningen leder till många nya insikter.
Bild: Carmela Johansson/Yle

Viktigt att bli medveten om eventuella fördomar

Under projektets gång ordnas flera utbildningsdagar. Som utbildare fungerar både personer som arbetar med grundläggande konstundervisning och speciallärare som arbetar inom grundskolan.

Tillsvidare har ett undervisningstillfälle hållits. Då var fokus på att tänka på tillgänglighet och att bli medveten om eventuella fördomar och attityder man kan ha gentemot barn med särskilda behov.

- Under nästa undervisningstillfälle kommer vi mer att sätta oss in i olika diagnoser och inlärningssvårigheter och vilka metoder vi kan använda, säger Uimonen.

Viktigt att kunna anpassa undervisningen

Projektet pågår i ett och ett halvt år och Uimonen hoppas att musiklärarna under den tiden ska har lärt sig att lita mer på sig själv och inse att alla inlärningsmetoder inte passar alla elever.

- Jag hoppas att lärarna vågar utmana sig själv och att vid behov hitta nya sätt att anpassa undervisningen för den enskilde eleven, säger Uimonen.

En annan sak som är viktig är att deltagarna får en chans att utbyta tankar och erfarenheter med andra musiklärare.

Även Sundström hoppas att hon får många nya konkreta tips.

- Som alla lärare hoppas jag få mer konkreta tips och verktyg som jag kan använda i undervisningen. Personligen tror jag också att jag borde vara mindre självkritisk och inte ta det personligt om jag har en elev som vägrar prata med mig under en lektion eller stirrar i väggen under en hel lektion. Det handlar kanske inte om mig, utan det kanske finns en annan orsak i bakgrunden, säger Sundström.

Diskussion om artikeln