Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Rapport: Vårens sorglustiga munskyddsaffärer pekar på problem inom försörjningsberedskapen

Från 2020
Uppdaterad 19.11.2020 13:14.
Finnairplan landar
Bildtext Här landar ett Finnairplan med skyddsutrustning i april
Bild: Ilkka Klemola / Yle

Coronakrisen har uppdagat brister i försörjningsberedskapen i vårt land, visar en färsk rapport. Rapporten baserar sig på en enkät som gjordes förra sommaren inom Försörjningsberedskapscentralen.

Bland annat visade införskaffandet av ansiktsskydd att centralen inte i tillräckligt hög grad utnyttjade den expertis och de nätverk som finns inom näringslivet. Näringslivets existerande Kina-kontakter användes inte heller, visar enkäten.

Därför kom leveranserna igång med fördröjning.

Finländska företag, som verkar på den globala marknaden, blev till slut avgörande för att inköpen av certifierad skyddsutrustning lyckades. Också inom logistiken var företagens erfarenheter nödvändiga, visar rapporten.

Beredskapen måste enligt rapporten bli bättre. Under lugna tider har man inte ens funderat över behovet av skyddsutrustning, än mindre förberett sig för undantagsförhållanden.

Kanalerna måste också hållas öppna för internationellt samarbete och samarbete inom EU, påpekar rapporten.

Försörjningsberedskapscentralens köp av ansiktsskydd från Kina uppmärksammades i våras då det stod klart att de skydd som beställts av affärsmannen Onni Sarmaste och skönhetsföretagaren Tiina Jylhä inte fyllde kvalitetskraven.

Vidare slår rapporten fast att myndigheternas beslutsfattande bör bli tydligare och snabbare. Reglerna ska vara nationellt koordinerade, så att det inte råder några som helst tvivel om vad som förväntas av olika aktörer inom beredskapen.

Diskussion om artikeln