Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisa stad köper kanske Traditionscentrum Kuggom: “Det skulle vara synd att se området förfalla”

Från 2020
Axxell Kuggom
Bildtext Lovisa stad föreslås köpa Traditionscentrum Kuggom för 20 000 euro (arkivbild).
Bild: Yle/Sune Bergström

Rätt pris, långa anor, en vacker plats och fina båthallar. Många faktorer spelar in då Lovisa stad nu föreslås köpa Kuggomenheten, efter många år av diskussioner.

- Jag tycker att det är jättepositivt att staden vill satsa mer på Kuggomenheten. Vi har samarbetat redan tidigare, och nu får vi en möjlighet att fördjupa samarbetet, säger Camilla Stjernvall, ordförande för styrelsen för Kamratförbundet för Kuggomskolan rf.

Det är Kamratförbundet som har drivit verksamheten vid traditionscentret i flera år. Svenska folkskolans vänner rf äger fastigheten, och har redan i flera år velat sälja den.

Fastigheten i Kuggom fyller inte mera sin tidigare funktion som utbildningsplats, och ägandet och upprätthållandet av fastigheten passar inte längre in i SFV:s verksamhet.

Ett ställe med långa anor

Det att Lovisa stad skulle kunna äga traditionscentret har diskuterats redan i många år. Enligt stadsdirektör Jan D. Oker-Blom till och med långt före han började på sin post.

- Det känns värdefullt att ta över, och det finns långa traditioner i Kuggom. Fastigheten är ett vackert ställe med långa anor. Båtbyggeriet på området är värdefullt, och det skulle vara synd att se området förfalla, säger Oker-Blom.

En man i kostym sitter på en skrivbordsstol. Bakom honom syns tavlor och vimplar.
Bildtext Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom tycker Lovisa kan satsa på Kuggomenheten, speciellt då fastigheten erbjuds till ett förmånligt pris.
Bild: Yle/Leo Gammals

Han tycker att det lönar sig för Lovisa att försöka utveckla verksamheten ytterligare, i och med att staden erbjuds fastigheten till ett mycket billigt pris.

Oker-Blom konstaterar också att det inte hade varit nödvändigt för staden att äga området, om någon bara hade velat upprätthålla det.

- I och med att ingen intresserad ägare har dykt upp så blev den här lösningen aktuell. Förändringarna inom folkbildningen och Borgå folkakademis beslut att dra sig ur samarbetet i Kuggom innebar att Lovisa stad blev den mest naturliga köparen.

Känt på andra håll i landet

Stadsstyrelsen i Lovisa får ta ställning till köpet på måndag. Enligt förslaget köper Lovisa stad fastigheten i Kuggom för 20 000 euro.

- Vi har mest satsat på uthyrning till tredje sektorn samt på skriftskolläger, lägerskolor, körläger och seminarier. Vi vill fortsätta samarbeta med Lovisa stad, säger Camilla Stjernvall från Kamratförbundet.

Jag tror inte staden vill skrota något som är positivt för bygden. Och verksamheten har ju också en sysselsättande effekt

― Camilla Stjernvall, styrelseordförande vid Kamratförbundet för Kuggomskolan

Det finns också inkvarteringsmöjligheter för 60-70 personer på området.

- Coronaläget har lett till att en del bokningar flyttats framåt. Vi har därmed en hel del bokningar klara för nästa år, säger hon.

Stjernvall nämner att Kuggomenheten nuförtiden är känd också på andra håll i landet.

- Scoutförbundet och större aktörer från alla möjliga håll har hyrt in sig.

"Vi funderar på träbyggandet"

Tanken är att efter ägarbytet utveckla den verksamhet som redan finns på området, samt att hitta på nya verksamhetsformer.

Stjernvall och Oker-Blom nämner att det blir intressant att fundera på samarbetsformer kring den kommande bostadsmässan.

- Vi har också fått finansiering för ett projekt nästa år som handlar om korta konstverkstäder. Det blir ett slags läger för vuxna, berättar Stjernvall.

Camilla Stjernvall-Malmberg.
Bildtext Camilla Stjernvall ser positivt på ett fortsatt samarbete med Lovisa stad kring Kuggomenheten (arkivbild).
Bild: Yle/Sofia Strömgård

Vissa kulturaktörer har preliminärt visat intresse för att ordna evenemang i Kuggom, berättar Jan D. Oker-Blom.

Han nämner också att Lovisa vill utveckla en mer affärsinriktad verksamhet kring båthallarna. Hallarna ska bli på den aktörs ansvar som driver den operativa verksamheten.

- Vi tittar på vad som kan göras kring träbyggandet överlag i samband med det ganska starka klustret av träbyggande som finns i Lovisa.

Byggnader kräver investeringar

Enligt Oker-Blom är tanken att sälja ett par tomter på området för privat bruk.

Byggnaderna på området som blir kvar i stadens ägo kräver en del investeringar, men Oker-Blom säger att det först är viktigt att fundera på värmesystemet i huvudbyggnaden.

- Det här för att nå lägre årliga underhålls- och brukskostnader. Ett par byggnader borde också rivas i framtiden.

Samarbetet med Kamratförbundet fortsätter och enligt Oker-Blom har också stadens medborgarinstitut och bildningssidan behov av lokaler som kan hittas i Kuggom.

Camilla Stjernvall ser inga risker med försäljningen med tanke på det framtida samarbetet. Och hon tror inte att Lovisa på sikt kommer att förändra verksamheten till något annat än den Kamratförbundet förespråkar.

- Vi har skapat en bra grund och hankat oss fram, men vi har klarat det ekonomiskt. Jag tror inte staden vill skrota något som är positivt för bygden. Och verksamheten har ju också en sysselsättande effekt, konstaterar Stjernvall.