Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Svenskspråkiga unga oroar sig för framtiden och jämför sig mycket med andra: "Om jag inte är lika bra i skolan som mina vänner blir det jobbigt"

Från 2020
Uppdaterad 19.11.2020 15:37.
Kuvassa etualalla oleva tyttö on pää painuksissa ja taustalla kaksi tyttöä katsoo häntä kohti.
Bildtext Speciellt flickor jämför sig mycket med andra.
Bild: Shutterstock

Överlag mår unga svenskspråkiga i Finland bra, men oron över framtiden har ökat, visar en ny rapport tankesmedjan Magma låtit göra. Många har ändå klara framtidvisioner och realistiska drömyrken.

Svenskspråkiga unga mår bra - men de oroar sig för framtiden och för sina yrkesval

3:28

- Egentligen planerade jag att söka till gymnasiet, men sen gjorde jag ett studiebesök till Optima och blev intresserad av bygglinjen. Jag pratade med studiehandledaren och så blev byggnadslinjen mitt första val. Och jag kom in och är riktigt nöjd, säger Jon Wikström från Pedersöre.

Han är dessvärre ett undantag. Enligt ungdomsbarometern som kartlagt svenskspråkiga ungas syn på välmående, studier och framtid.

I barometer uppger nämligen 78 procent av de elever som går i grundskola att de kunde tänka sig att fortsätta till gymnasiet. Den motsvarande siffran för yrkesskola är 27 procent.

kille tar en slefie
Bildtext Jon Wikström ville först till gymnasiet, men ändrade sig senare.
Bild: Jon Wikström / Yle

En viktig anledning är att eleverna vill ha yrken som är lättare att få med en gymnasieutbildning. En annan orsak är ungdomarnas personliga intressen och värderingar. Men också föräldrar och kompisars åsikt spelar roll, uppger 60 procent av de som svarade.

Det här känner Carin Lemström från Kyrkslätt igen sig i. Hon går andra året på gymnasiet.

- Jag visste hela tiden att gymnasiet är nästa steg efter grundskolan. Men alla mina kompisar sökte till andra gymnasier än jag och jag var orolig för att blir ensam. Jag funderade mycket på om det kommer bli tungt att bolla mellan skolan och kompisarna.

Enligt samhällsanalytiker Kaisa Kepsu som är en av forskarna bakom ungdomsbarometern känner de unga också automatiskt mera osäkerhet gällande sina val då man inte har en lika stor press från till exempel föräldrar.

- I och med att unga känner att de har ansvar för valen så känner de samtidigt en oro för om valet är rätt. Oron är väldigt stark, tre fjärdedelar av respondenterna känner en oro för att de fattar fel beslut om sin utbildning. Det är ganska mycket, säger Kepsu.

Vi flickor tittar på en annan människa och tänker “hon är mycket snyggare än jag". Det påverkar säkert hur nöjd man är över sig själv.

Jennifer, niondeklassade på Winellska skolan i Kyrkslätt

Unga drömmer om traditionella yrken

I barometern fick deltagarna också svara på vad de vill bli när de blir stora.

- Unga är realister och håller sig till konkreta traditionella yrken. Ingen uppgav i de öppna frågorna att de drömde om en karriär som influencer eller youtuber. Bara en ville bli spelutvecklare, fast skatteuppgifterna i år visade att man tjänar bra inom den branschen, säger Kepsu.

Istället intresserade social- och hälsovårdsbranschen mest eftersom många uppgav att de vill jobba som läkare, sjuksköterska eller psykologer.

Andra populära yrken var inom pedagogiken och ekonomin. Många uppgav nämligen lärare eller försäljare som drömyrke.

Unga är realister och håller sig till konkreta traditionella yrken. Ingen uppgav i de öppna frågorna att de drömde om en karriär som influencer eller youtuber.

Samhällsanalytiker Kaisa Kepsu
Två sjukskötare klädda i grönt och med munskydd arbetar i operationssal.
Bildtext Ingen som deltog i undersökningen uppgav att de ville bli influencers utan istället toppade läkare, sjukskötare och psykologer listan över drömyrken.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Coronakrisen har eventuellt påverkat framtidstron

Den senaste Magma-rapporten om svenskspråkiga unga i Finland gjordes 2018. Skillnaden till i dag är att de unga har mindre tilltro på framtiden.

Allt färre anser till exempel att de har kontroll över sina liv, andelen har gått ned med 10 procentenheter.

- Vi tror att coronakrisen har påverkat resultaten. Det finns vissa frågor som har specifikt och göra med hurdana relationer man har med andra människor. Och de påverkades ju starkt under våren då man inte hade närundervisning, säger Kaisa Kepsu.

Om mina kompisar klarar sig bättre i skolan än jag börjar jag tänka att jag kanske inte sen heller är så bra på det här ämnet som jag trodde.

Carin går andra året på gymnasiet.

Också en osäkerhet kring livet och Finlands position överhuvudtaget syns enligt Kepsu.

Niondeklassarna Volter, Jennifer och Bianca på Winellska skolan i Kyrkslätt är inte så oroliga för coronaviruset, men tycker det är jobbigt när specialarrangemang gäller för att kunna träna.

- Jag spelar ishockey och vi måste använda masker i hallen på alla andra ställen än på isen, berättar Bianca.

- Man får inte bara dyka upp på mitt gym, utan man måste boka en tid. Och alltid finns det inte tider, förklarar Volter.

Jennifer har inte påverkats lika mycket.

- För mig märks coronaviruset inte så mycket i vardagen. Ibland måste man ha mask i allmänna utrymmen, men det är inte så stor grej.

Volter har ändå ett större orosmoment han vill lyfta upp när coronakrisen kommer på tal.

- BNP kommer sjunka under året, vilket inte är så positivt. Och vad gäller mina egna aktier så går de också neråt i takt med att coronafallen ökar. Jag kollar nog några gånger om dagen hur det går.

En kille i randig skjorta och glasögon står och ler och ser in i kameran. Framför honom sitter två flickor som också ler och ser in i kameran.
Bildtext Niondeklassarna Volter, Jennifer och Bianca håller med om att flickor jämför sig mera med andra än pojkar.
Bild: Privat

Klimatet är fortfarande en viktig fråga för de unga enligt barometern, men klimatoron är inte riktigt lika stor som 2018. Samhällsanalytikern Kaisa Kepsu tror att det här beror på just coronaviruset.

- Då det finns en stor sak som hela tiden är på gång tar det upp all ens uppmärksamhet. Det ser ut som att oron för klimatförändringen har minskat i och med att man oroar sig mer för coronan.

BNP kommer sjunka under året, vilket inte är så positivt. Jag kollar nog några gånger om dagen hur det går för mina aktier.

Volter, niondeklassare på Winellska skolan i Kyrkslätt

Flickor jämför sig mer med andra än pojkar

På ett allmänt plan visar barometern att svenskspråkiga unga i Finland fortsättningsvis mår bra. De allra flesta upplever till exempel att de har någon att vända sig till om de har det svårt.

Pojkarna är ändå, precis som år 2018, nöjdare med sig själva än flickorna. Flickorna är till exempel inte lika nöjda med sitt utseende som pojkarna och lider också oftare av prestationsångest. Det är också vanligare att flickor jämför sig med andra.

- Det är ganska vanligt att flickor överanalyserar saker, säger niondeklassaren Bianca.

Jennifer håller med.

- Vi flickor tittar på en annan människa och tänker “hon är mycket snyggare än jag". Vi jämför oss jättemycket med andra. Det påverkar säkert hur nöjd man är.

Volter är mest nöjd över att han slipper tänka på saker som smink och bara får vara sig själv istället.

En flicka i ljusröd randig skjorta. Hon ser in i kameran och ler.
Bildtext Carin var osäker på vilket gymnasium hon skulle välja, i och med att hennes kompisar inte var påväg till samma ställe som hon.
Bild: Privat

Carin som går i gymnasiet tror också att flickor ifrågasätter sina val oftare än pojkar och därför är mindre självsäkra. Hon själv jämför sig ändå med andra på ett helt annat plan.

- Om mina kompisar klarar sig bättre i skolan än jag börjar jag tänka att jag kanske inte sen heller är så bra på det här ämnet som jag trodde. Då försöker jag kämpa mig upp på samma nivå och misslyckas jag blir det jobbigt.

Ungdomsbarometern gjordes av Taloustutkimus på uppdrag av tankesmedjan Magma. Frågorna besvarades av 545 unga i ålder 15-19 år våren 2020.

Diskussion om artikeln