Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Familjeåterföreningar på is bekymrar Rädda Barnen, som utmanar Utrikesministeriet att göra mer under epidemin

Från 2020
Sabah och barnen ska lämna in en ansökan för att få komma till Finland.
Bildtext Det här är syriska barn i Turkiet väntan på familjeåterförening.
Bild: Yle/Jessica Stolzmann

Rädda Barnen utmanar myndigheterna att göra mer för att möjliggöra familjeåterförening, trots epidemin. Finländska ambassader är så gott som stängda på grund av allvarligt epidemiläge i Indien, Turkiet, Etiopien och Libanon. Syrier och afghaner måste söka sig till Finland via tredje land, för att föra vidare sin ansökan om familjeåterförening.

- Alla processer står stilla nu. Vi hoppas att Utrikesministeriet kunde använda de tekniska möjligheter som epidemin förstärkt i världen i arbetslivet, till förmån för familjeåterförening: underlättande arrangemang för identifikation och intervjuer också via nätet säger Max Holm, informatör vid Rädda Barnen.

En av Rädda Barnens anställda lyfte nyligen upp de aktuella problemen om familjeåterföreningarna på twitter.

Köerna för uppehållstillstånd och familjeåterförening, som Migri lyckades korta av häromåret, har igen förlängts i och med epidemin.

- Ansökan kan ha lämnats in för ett halvt år sedan till en finländsk ambassad men inget händer, säger Max Holm vid Rädda Barnen. Det här är ingens bästa, allra minst barnens, betonar han.

Nordiskt samarbete fungerar inte här

Holm frågar varför ett större samarbete nordiska ambassader emellan inte lyckas gällande familjeåterförening. Det går ju att göra ansökningen via nätet. Resten kräver besök på ambassaden. Den finländska ambassaden är inte alltid den närmaste.

Syrierna måste ta sig till grannlandet Libanons huvudstad Beirut för att nå den finländska ambassaden. Afghanerna kommer hela vägen till Delhi i Indien för att kunna ansöka om familjeåterförening vid en finländsk ambassad.

- Här kunde de nordiska länderna samarbeta mera. Se bara vad statsministrarna Löfvén och Marin gjorde på senaste toppmöte - representerade varandra, fortsätter Holm, långvarig informatör vid Rädda Barnen.

Max Holm är informatör vid Rädda barnen.
Bildtext Max Holm är informatör vid Rädda barnen.
Bild: Yle/Anna Savonius

Vi har inte resurser att sköta andra länders ärenden

― Pasi Tuominen, konsulär chef vid UM
Pasi Tuominen är konsulär chef vid utrikesministeriet.
Bildtext Pasi Tuominen är konsulär chef vid Utrikesministeriet.
Bild: Yle/Anna Savonius

Utrikesministeriet kommenterar med att säga att ambassaderna visst samarbetar mycket redan i dag.

- Vi har ändå inte möjlighet att sköta andra länders ärenden. Våra resurser räcker helt enkelt inte till, säger Pasi Tuominen, konsulär chef vid UM.

Han påminner att finländska ambassader har hållit öppet formellt, hela tiden, under epidemin.

- Någon service har vi inte kunnat ge, vi kan inte utsätta vår personal för smitta, säger han, och tillbakavisar således att ambassaderna har hållit stängt.

Epidemiläget är svårt på många håll, i bland annat Libanons huvudstad Beirut. Hälsovården är överbelastad.

- Vi har ett tiotal familjer, syrier alltså, som väntar på familjeåterförening här. Just nu kan vi inte göra annat än vänta, säger Tuominen.

Däremot har man nyligen öppnat ambassaden i Delhi. Verksamheten är ytterst begränsad där. Det är svårt för afghaner att komma in i Indien, med omfattande coronaepidemi. Även andra nationaliteter söker uppehållstillstånd till Finland från ambassaden i Delhi.

Svårt att prioritera

― Pasi Tuominen, konsulär chef vid UM

Tuominen säger att de allt längre köerna till ambassaderna gör det svårt att prioritera ärenden. Ska det vara studerande, arbetsföra personer, äldre familjemedlemmar? Ju längre köerna blir, desto svårare blir det att prioritera.

- Ifall det råder stränga begränsningar eller eventuell lockdown i ett land är det självfallet också svårt för ambassaderna att fungera. Vi måste nu vänta och se, säger han.