Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Vi behöver ett progressivt islam" - Hassen grundade stödorganisation för muslimska sexuella- och könsminoriteter

Från 2020
Hassen står utomhus vid en tegelvägg.
Bildtext Hassen är en av BuraQs grundare.
Bild: Dominique Pashley

Hassen kom till Finland som asylsökande då hans liv hotades på grund av hans aktivism för mänskliga och sexuella rättigheter. I dag fortsätter han arbetet i Finland och har varit med och grundat BuraQ - Finlands första organisation som stöder muslimska HBTQ+ personer.

BuraQ, som översätts till ungefär “blixt”, är en ny frivillig-organisation som vill stöda mental hälsa och välfärd.

De kommer bland annat att organisera stödgrupper och vill skapa ett säkert ställe för muslimska HBTQ+ personer.

HBTQ+ är en akronym som används som samlingsnamn för sexuella- och könsminoriteter.

- Vårt mål är att stöda välfärden hos muslimska HBTQ+ personer som bor i Finland och förbättra deras position och synlighet inom det finländska muslimska samfundet, samt i regnbågsgemenskapen i allmänhet, säger Hassen.

Hassen hotades till livet i Tunisien

Hassen flydde från Tunisien för 8 år sedan på grund av att han arbetade som människorättsaktivist och på grund av hans sexuella läggning.

I Tunisien är homosexualitet olagligt och straffas med fängelse upp till 3 år. Där grundade Hassen även den första tunisiska HBTQ+ organisationen.

Då Jasminrevolutionen i Tunisien började år 2011, utsattes Hassen för fysiskt våld och dödshot på grund av hans aktivism.

- Det var inte lätt och inte alls trevligt mot slutet. Jag utstod mycket fysiskt våld, mitt liv hotades. Men jag förstod att det var bättre att vara vid liv utanför Tunisien än att vara död där, säger Hassen.

Migrationsverkets dörr i Reso.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Asylsökningsprocessen: “Många gånger var det slagsmål på nätterna och det fanns ingen som kunde hjälpa dig”

När Hassen kom till Finland var ansökningsprocessen som asylsökande lång och svår. Han levde i två år praktiskt taget som papperslös.

- Det var väldigt komplicerat att få det första uppehållstillståndet i Finland, även om jag från dag ett sökte på grund av min sexualitet med aktivismen som grund. Det var inte lätt, säger Hassen.

Hassen skickades till ett mottagningscenter i Sverige med andra asylsökande. Där levde han i nästan ett år, isolerat i skogen utan möjlighet att ta sig därifrån.

Där var Hassen än en gång tvungen att dölja sin sexualitet för att skydda sig själv från den avsky som andra som bodde på mottagningscentret kände för homosexuella.

- Jag kände att jag måste vara i skåpet igen. Där fanns personer med mycket homofobiskt beteende och väldigt svåra tankesätt - de nekar sådant här [homosexualitet].

- Det fanns ingen säkerhet. Många gånger var det slagsmål på nätterna och det fanns ingen som kunde hjälpa dig. Man måste ringa polisen och vänta i timmar innan de kom dit. Det var mycket farligt. Det var för mig som en djungel. Helt fruktansvärt. Helt fruktansvärt, säger Hassen.

Pride lippu
Bildtext Var man placerar asylsökande HBTQ+ personer då de väntar på uppehållstillstånd har stor skillnad.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Förståelsen för de olika lagren av diskriminering måste utvecklas

Enligt Hassen är det livsviktigt att asylsökande HBTQ+ personer placeras i stora städer. Där kan de “gömma sig” så att personer från deras hemland inte kan hitta dem och inte göra dem illa.

I Finland kan asylsökande HBTQ+ personer endast få stöd i Helsingfors och Tammerfors.

- Om man placerar dem i små byar - hur ska de överleva? Det finns berättelser om våldtäkt, självmordstankar och så vidare - det riskerar verkligen deras liv då man placerar dem där.

Det är fortsättningsvis svårt för asylsökanden som söker uppehållstillstånd på grund av sin sexualitet eller sitt genus.

- Det är väldigt, väldigt svårt. Sättet hur de hanterar intervjun och besluten måste utvecklas. I synnerhet förståelsen för vad det betyder att vara en HBTQ-person från ett muslimskt land, och förståelsen för de olika lagren av diskriminering.

Hassen, sitter i en stol. På bilden ser han mot kameran och ler.
Bildtext "Jag vill säga till de som är från den muslimska HBTQ+ gemenskapen att du inte är ensam" - Hassen.
Bild: Dominique Pashley

“Vi behöver ett progressivt islam och ett nytt sätt att läsa religiös text”

Då Hassen fick tillstånd att bo i Finland började han arbeta för Röda korset och fortsatte att kämpa för mänskliga rättigheter och sexuella minoriteter.

Hassen säger att han har blivit väl bemött i Finland då det kommer till hans sexuella läggning och bakgrund.

- Helt ärligt har mina personliga erfarenheter varit mycket positiva, men det betyder inte att det är så för alla, säger Hassen.

Hassen märkte i sitt arbete att det fanns ett behov av ett stödorgan för muslimska HBTQ+ personer.

- HBTIQ+ personers röster inom den muslimska samfundet hörs inte tillräckligt och vi är inte representerade. Därifrån kommer behovet för vår organisation. Jag tycker och tror, att "ett nytt sätt att läsa religiös text" - det är någonting vi inte gör i Finland ännu.

Hassen efterlyser alltså ett nytt sätt att läsa religiösa texter.

- Från min synvinkel är texten och tolkningen av Koranen eller den religiösa texten någonting som härstammar från många år sedan.

Man kan kontakta BuraQ: “Ge inte upp dig själv, du är viktig”

BuraQ är starkt anti-rasistisk och har en intersektionellt feministisk approach. Intersektionell feminism synliggör hur olika maktordningar och identitetskategori, klass och funktionsvariation samverkar.

- Jag vill säga till de som är från det muslimska HBTQ+ gemenskapen att du inte är ensam och att det finns personer som du. Ge inte upp dig själv, du är viktig. Lyssna inte på negativa tankar och personer som försöker förtrycka dig. Vi finns här för att stöda varandra.

Om du hör till den muslimska HBTQ+ gemenskapen (eller har muslimsk bakgrund) och är i behov av stöd eller hjälp, kan du nå BuraQ per email: thequeerburaq@gmail.com.

Personliga frågor om kön, identitet och sexualitet kan på svenska riktas till regnbågsankan.
Stöd kan också fås via Helsinki Pride Yhteisö på finska och engelska här.