Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Huvudstadsregionen har nått ny fas av spridning av coronaviruset – allmän samhällsspridning råder

Från 2020
Lasse Lehtonen, direktör för diagnostiken, HUS
Bildtext Diagnostikdirektör Lasse Lehtonen säger att kommunerna nu ska skrida till de åtgärder som coronavirusläget kräver.
Bild: Markku Pitkänen / YLE

Huvudstadsregionen befinner sig nu i en ny fas när det gäller spridningen av coronaviruset. Det här säger diagnostikdirektör Lasse Lehtonen vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS. Han önskar att kommunerna skrider till åtgärder.

Enligt Lehtonen befinner sig kommunerna i huvudstadsregionen nu i fasen av allmän samhällsspridning av coronaviruset.

- Det här gäller i Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla, säger han till Yle Uutiset.

Coronasituationen utvärderas regelbundet av coronakoordineringsgrupperna i Nyland och huvudstadsregionen. Båda hade möten under torsdagen.

- Under dagens möte ansåg vi att städerna i huvudstadsregionen befinner sig i spridningsfasen. Kommunerna längre bort befinner sig fortfarande i accelerationsfasen, säger Lehtonen.

Betyder mer omfattande spridning av coronaviruset

Allmän samhällsspridning betyder enligt THL att smittan sprids regionalt eller mer omfattande bland befolkningen. Incidensen är då 12–25 fall per vecka per 100 000 invånare och 18–50 fall per 100 000 invånare under två veckor.

Antalet fall stiger under den här fasen dagligen med över 10 procent och antalet positiva coronatest är över 2 procent.

Under den allmänna samhällsspridningen kan mindre än hälften av smittkällorna spåras och behovet av sjukhusvård och intensivvård ökar kraftigt.

Fasen innan spridningsfasen heter accelerationsfasen, medan normalläget kallas basnivån och motsvarar coronasituationen under sommaren 2020.

"Då antalet smittade ökar hela tiden blir situationen snabbt sämre"

Städerna kommer själva att fatta beslut om de åtgärder som samhällsspridningen kräver.

- Det här är bara en utvärdering av epidemiläget. Varje instans, är det sedan kommunen eller regionförvaltningsverket, kan fatta beslut utgående från det.

- Regionförvaltningsverket följer statsrådets anvisningar, men kommunerna kan själva bedöma och vara av annan åsikt än Social- och hälsovårdsministeriet om de vågar, säger Lehtonen.

Lehtonen fattar inte beslut om restriktioner men han önskar att kommunerna gör det.

- Då antalet smittade ökar hela tiden blir situationen snabbt sämre. Därför är det skäl att önska att kommunerna skrider till de åtgärder som smittoläget kräver, säger Lehtonen.

"När vi går från en fas till en annan skrider vi också till åtgärder"

Coronakoordineringsgruppen för huvudstadsregionen konstaterade också på torsdagen att regionen nu befinner sig i spridningsfasen.

Enligt Ritva Viljanen, stadsdirektör i Vanda, gick man igenom läget tillsammans med representanter för Institutet för hälsa och välfärd, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Regionförvaltningsverket.

- När vi går från en fas till en annan skrider vi också till åtgärder, men dem berättar vi mer om i morgon (fredag den 20.11), säger Viljanen till Yle Uutiset.

Hon vill inte ta ställning till vilka åtgärder som nu vidtas och hur omfattande de är. Hon bekräftar ändå att något slag av åtgärder kommer att vidtas.

Diskussion om artikeln