Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Ungdomsarbetare i Borgå är oroade över ungas cannabisanvändning: ”Till och med lågstadieelever talar om att deras kompisar använder cannabis”

Från 2020
En cannabisplanta och en flaska fin fotade uppifrån.
Bildtext Ungas inställning till cannabis verkar ha blivit liberalare och användningen syns bland annat på sociala medier.
Bild: Jan Mika

Ungdomsarbetare i Borgå har noterat en ökning i användningen av cannabis bland unga. De är särskilt oroade över den unga åldern bland dem som prövar på cannabis.

Mats Holmström, ungdomsarbetare på Gammelbacka ungdomslokal, säger att cannabis har ökat i popularitet bland ungdomarna under det senaste året.

– Vi har lagt märke till att det pratas jättemycket om användningen av cannabis bland unga, säger Holmström.

Vissa av dem som prövar på cannabis är oroväckande unga.

– Till och med lågstadieelever talar om det och om att deras kompisar använder det.

Användningen verkar uppkomma bland dem som går i sjätte klass.

– Det gäller inte alla men en del har prövat på cannabis eller så ryktas det om att de har prövat. En del talar om att deras kompisar har prövat.

Enligt Holmström talar de unga om cannabis på ett mer förfinat sätt. Eftersom det börjar bli mer allmänt vill ungdomsarbetarna ta tag i saken.

Mats Holmström
Bildtext Mats Holmström säger att unga talar om cannabis på ett förfinat sätt.
Bild: Mats Holmström

Videor av cannabisrökning delas på sociala medier

Mats Holmström säger att ungdomsarbetarna har sett videor där ungdomar använder cannabis på sociala medier.

– Användningen av cannabis förfinas på sociala medier.

Han berättar att ungdomsarbetarna särskilt har lagt märke till det här i appen Snapchat. Där delar de unga bilder och videor, bland annat från hemmafester, där deras kompisar röker cannabis.

Användningen verkar ske under veckoslut, i samband med användningen av alkohol.

– Vi har åtminstone lagt märke till en ökning i det som ungdomarna delar med sig.

Holmström tror att ökningen kan ha att göra med att inställningen till cannabis blivit mera liberal över lag och att användningen av cannabis syns bland kändisar, exempelvis på sociala medier.

– Rika, fina människor som håller på med musik och annat marknadsför användningen.

Viktigt med en öppen dialog om ämnet

Holmström säger att det är viktigt att dela information om cannabis eftersom det är en del av vardagen. Enligt honom lönar det sig att vara öppen och ärlig när man diskuterar cannabis med de unga.

– Det hjälper inte att skrämma de unga med skräckhistorier, utan det lönar sig att prata om saken och att få ungdomarna att förstå vad det handlar om.

De ungas droganvändning oroar polisen

Också polisen är oroad över östnyländska ungdomars droganvändning. Ökningen har skett i alla kommuner och gäller inte bara cannabis utan även tyngre droger.

Samtidigt har även andelen våldsbrott som gjorts av unga ökat. Bakom många brottsfall har man också upptäckt drogmissbruk.

Drogrelaterade redskap, injektionsspruta, sked med pulver.
Bildtext Också användningen av tunga droger har ökat bland unga.
Bild: Mostphotos/Llev Dolgachov

Föräldrakväll om cannabis i Borgå

Torsdagen den 19.11 ordnade Borgå stad en föräldrakväll där temat var användandet av cannabis bland unga. Träffen streamades via ungdomsföreningens Youtubekanal, och inspelningen går att se också i efterhand.

Syftet med mötet är att informera vårdnadshavare om cannabis och hur de ska diskutera saken med ungdomarna.

Kim Kannussaari, cannabisexpert på Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete, ledde torsdagens föräldrakväll. Enligt honom finns det en tydlig trend i att använda cannabis.

– Cannabis har blivit mera tillgängligt och det talas om det allt mera världen över, också i Finland, säger Kannussaari.

Kannussaari poängterar ändå att ökningen inte är väldigt stor. Största delen av de unga Borgåborna har aldrig prövat på cannabis.

– Det är ett beklagligt att allt flera unga använder cannabis. Lyckligtvis har det ändå kommit på tal i Borgå, så att personerna i fråga har kunnat få hjälp.

Kannussaari tror och hoppas på att ökningen kommer att avta och inte förbli konstant.

Han inleder föräldrakvällen med att berätta om cannabis funktioner och dess påföljder för hälsan. Enligt honom kan det vara bra för vuxna att vara pålästa om cannabis, eftersom det gör diskussionen med ungdomarna mera lätthanterlig.

Sedan följer en kort frågestund, där deltagarna ställer frågor om cannabis och användningen.

Att tala om cannabis förebygger användningen

Precis som Mats Holmström säger Kim Kannussaari att det bästa sättet att hantera situationen är att samla information om ämnet och föra öppna diskussioner om det.

– Tröskeln att berätta för vårdnadshavarna eller en hälsovårdare om användningen av cannabis är lägre om man redan diskuterat saken hemma.

Man kan minska på tabut kring ämnet genom att tala om saken, enligt honom, och på så vis förebygga användandet av cannabis och andra rusmedel.

– Att tala med någon om cannabis får inte personen att pröva på. Tvärtom får det saken att bli mera vardaglig.

Cannabis kan ha negativa följder för den mentala hälsan. Enligt Kannussaari är följderna ändå individuella och mycket varierande. Hos unga vuxna kan användningen leda till passivering, vilket kan ha negativa följder för skolgången.

Diskussion om artikeln