Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Nya coronarestriktioner träder i kraft i Nyland i dag – inga publikevenemang med över 20 personer, hobbyverksamhet påverkas

Från 2020
Uppdaterad 23.11.2020 11:34.
Kuvassa on maski kasvoillaan kulkevia ihmisiä Helsingin keskustassa 14. lokakuuta 2020.
Bild: Silja Viitala / Yle

Huvudstadsregionen och övriga Nyland begränsar publikevenemang inomhus till maximalt tjugo personer från och med i dag för att motarbeta spridningen av coronaviruset.

Huvudstadsregionen - Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda - befinner sig nu i den allvarligaste coronafasen, det vill säga allmän samhällsspridning. Huvudstadsregionens coronakoordineringsgruppen informerade om nya restriktioner i fredags. Koordineringsgruppen för Nyland rekommenderar att de nya restriktionerna och rekommendationerna tas i bruk också i övriga Nyland.

- Publiken för publikevenemang som ordnas inomhus ska begränsas till tjugo personer i huvudstadsregionen från och med måndagen tre veckor framåt. Det här kommer att vara en bestämmelse, inte en rekommendation, sa Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Med publikevenemang avses nöjesvenemang som är öppna för publiken, tävlingar, föreställningar, andra liknande evenemang. Det gäller också evenemang som av olika orsaker inte kan anses privata till sin natur.

- Det gäller alltså alla idrottsevenemang, konserter, olika fester och sammanträden. Det kan förekomma svårigheter att dra gränser men på den punkten följer vi Regionförvaltningsverkets riktlinjer, sa Vapaavuori.

Enligt Vapaavuori borde staten ersätta de inkomstbortfall som det här orsakar.

För privata tillställningar gäller redan en rekommendation i huvudstadsregionen om att begränsa antalet personer till maximalt tio.

Lagsporter för vuxna avbryts

Lag- och kontaktsporter i stadens lokaler kommer att avbrytas från och med i dag i tre veckor.

- Ett andra betydande beslut som också är avsett att vara i kraft i tre veckor berör vuxnas hobbyverksamhet i lag- och kontaktsporter som ordnas i stadens utrymmen. De kommer att avbrytas från och med måndag, sa Vapaavuori.

Med vuxna avses personer som fyllt 20 år. Bestämmelsen gäller stadens utrymmen, men också privata aktörer rekommenderas följa samma linje.

Lag- och kontaktidrottsverksamhet ordnas inomhus och möjliggör inte säkerhetsavstånd. Simhallarna hålls öppna, men antalet besökare begränsas till hälften, och stadens gym hålls öppna, till exempel. Ett inomhusutrymme är en ishall och en övertryckshall för fotboll.

Begränsningarna gäller inte landslagsverksamhet för individ- och gruppidrott, tävlingsverksamhet på FM-nivå och tränningsverksamhet på professionell toppnivå.

Kommunerna fattar beslut om restriktionen och ger sin rekommendation till privata aktörer.

Nya restriktioner och rekommendationer för Nyland

Graf som visar att incidensen i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har stigit till över 100 de senaste dagarna

Begränsade besökarantal, munskydd för elever i högklasserna

Simhallarnas besökarantal begränsas till hälften och hälften av klädförvaringsskåpen tas ur bruk temporärt. I biblioteken drar man ner på platserna i studiesalarna från och med måndagen tillsvidare.

I enlighet med THL:s rekommendation för för samhällsspridning, tas munskydd i bruk i högklasserna, det vill säga årskurserna 7-9.
Det gäller alla högklasser och elever ifall det inte finns hälsomässiga skäl till att inte använda skydd. Rekommendationen träder i kraft på måndagen och gäller tillsvidare.

- Städerna erbjuder munskydd till elever i högklasserna men det är också tillåtet att använda egna munskydd. Munskydden delas ut snarast möjligt, sa Vapaavuori.

I andra stadiets läroinrättningar går man in för mer växling mellan när- och distansundervisning tillsvidare.

- I praktiken betyder det att man i gymnasier har närundervisning, men en åldersgrupp i taget har distansundervisning i en vecka, sa Vapaavuori.

I yrkesskolor har en tredjedel av studerandena närundervisning en vecka i taget. Studerande får information om det här via informationssystemet Wilma.

För andra stadiet har munskyddsrekommendationen gällt för elever och lärare redan en längre tid.

Munskydd på arbetsplatserna

Rekommendationen om distansarbete för arbetsplatserna gäller fortsättningsvis.

- Utöver det rekommenderar vi munskydd för alla de som närarbetar, för alla slags möten och när man rör sig på arbetsplatsen om det inte finns hälsorelaterade begränsningar, sa Vapaavuori.

Rekommendationen gäller från och med måndagen.

Till dagvårdspersonal rekommenderas användning av munskydd då det är möjligt, och särskilt till personer som till exempel vikarier som rör sig mellan olika grupper och enheter.

Samhällsspridning kommer att betyda förändringar också för restaurangverksamheten men besluten fattas i enlighet med statsrådets förordning, sa Vapaavuori. Samhällsspridning betyder att restauranger bör stänga senast klockan 23. I accelerationsfasen har de kunnat hålla öppet till 24, men varit tvugna att sluta servera alkohol kl 22.

Dags att agera

Det centrala budskapet var att läget i huvudstadsregionen har försämrats och i Helsingfors är man beredd på att det kan förvärras ytterligare på kort tid. Den risken finns.

Generellt är åldern på de som insjuknar högre än hittills, då det snarast varit unga vuxna som smittats. Också belastningen på sjukvården ökar nu på sina håll, även om endast en handfull personer får intensivvård.

För att förhindra ännu kraftigare restriktioner skrider huvudstadsregionen och Nyland nu till verket. Också för att människor ska kunna fira julen och ledigheterna vid årsskiftet under förhållandevis normala omständigheter.

Jan Vapaavuori sa också att man nu till exempel inte går in för att stänga dörrarna till offentliga platser, som museer.

Enligt THL:s Taneli Puumalainen krävs minst två veckor för att bedöma ifall de restriktioner som nu införs börjar bita.

Tre veckor eller tillsvidare

Vapaavuori sa att man kan dela in restriktionerna i två olika grupper enligt hur länge de är i kraft. Utgångspunkten är att åtgärderna relaterar till samhällspridning och är i kraft tillsvidare. De två kraftigaste åtgärderna är i kraft i tre veckor.

- När man talar om restriktioner är de bestämmelser, det vill säga obligatoriska att följa, när det gäller rekommendationer hoppas vi verkligen att de följs. Den tredje gruppen är ett handlingsförfarande, till exempel att kommunerna börjar agera på ett visst sätt, sa Vapaavuori.

På pressinfot talade utöver Vapaavuori THL:s överläkare Taneli Puumalainen, HUS chefsöverläkare Markku Mäkijärvi, Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä och Vanda stadsdirektör Ritva Viljanen. Också Mikko Floréen, chef för hälsovårdsenheten vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland var på plats.

Följ med vår liveblogg från presskonferensen:

Artikeln har uppdaterats klockan 16.13 den 20.11.2020. På svenska talar man inte om högstadiet längre utan om högklasser.

Artiklen har uppdaterats klockan 8.25 den 23.11 med ny rubrik.

Artikeln har uppdaterats klockan 11.34 den 23.11 med den korrekta termen samhällspridning.

Diskussion om artikeln