Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nestes samarbetsförhandlingar är avslutade - huvudförtroendeman: “De ville inte ha vår hjälp med att hitta lösningar”

Från 2020
Uppdaterad 20.11.2020 13:09.
Sköldvik från sedd från havet
Bildtext Det är fortfarande oklart om det blir uppsägningar vid Neste i Borgå (arkivbild).
Bild: Yle/Stefan Härus

Oljeföretaget Nestes ledning och personalgrupper samlades för samarbetsförhandlingar för sista och tionde gången under torsdagen. Resultatet har ännu inte offentliggjorts.

- Vi huvudförtroendemän som deltog i förhandlingarna har fått höra hur många personer som kommer att sägas upp inom Neste, men det talas bara om olika roller som berörs. Det är svårt att få en helhetsbild, säger Sami Ryynänen, Borgåarbetarnas huvudförtroendeman.

Han säger att han inte har rätt att berätta om resultaten i samarbetsförhandlingarna. Neste kommer att informera om dem under de kommande veckorna.

"Komplicerat att få information"

Samarbetsförhandlingarna inleddes i mitten av september. 1 500 arbetsuppgifter omfattades av förhandlingarna. I början av förhandlingarna uppskattade bolaget att man har behov av att minska antalet anställda med 470 personer.

Neste försöker med nedskärningarna nå en inbesparing på 50 miljoner euro per år.

På föredragningslistan fanns nedkörningen av Nestes oljeraffinaderi i Nådendal. Raffinaderiet i Borgå ska utvecklas mot förnybar och återvinningscentrerad processering av råvaror.

nestes oljeraffinaderi i sköldvik i borgå 18.04.16
Bildtext Raffinaderiet i Sköldvik ska utvecklas så att man satsar på förnybara råvaror och återvinning inom produktionen (arkivbild).
Bild: Yle/Stefan Härus

Enligt huvudförtroendeman Sami Ryynänen i Borgå har det varit komplicerat för huvudförtroendemännen att få tillräckligt detaljerad information under förhandlingarna.

- Vid tidigare samarbetsförhandlingar har man mer noggrant kunnat gå igenom lösningar och i slutet av förhandlingarna har vi haft mer kunskap. Denna gång var allt mycket svårare att greppa, eftersom vi inte gick in på en lika noggrann nivå.

"Vi upplevde att besluten hade fattats"

Personalgrupperna fick också information om många saker först i ett ganska sent skede, berättar Ryynänen.

- Arbetsgivaren förspillde möjligheten att använda sig av personalens hjälp med att hitta lösningar. Vi hade inte en äkta möjlighet att komma med motförslag till arbetsgivaren, och vi upplevde att besluten redan hade fattats.

Kanske det hör till arbetsgivarens strategi att ta med så många saker att man inte ens ska hinna gå igenom alla ordentligt

Sami Ryynänen, huvudförtroendeman

Sami Ryynänen säger att det bland personalgrupperna finns en oro för att kunnandet inom bolaget minskar, till exempel i Sköldvik i Borgå.

- Det är en stor oro. I det här skedet vet inte ens vi huvudförtroendemän med säkerhet om arbetsgivaren förverkligar de åtgärder man fört fram under förhandlingarna. Det är ett enda spekulerande tills arbetsgivaren gått ut offentligt med resultatet, säger Ryynänen.

Huvudförtroendemännen konstaterar i ett gemensamt pressmeddelande att kunnandet är en garanti för säkerheten.

- Nästa vår ordnas det största servicestoppet någonsin vid raffinaderiet i Sköldvik. Tidpunkten för samarbetsförhandlingarna just före ett stort servicestopp är mycket dåligt vald.

"Det är människor som berörs"

Sami Ryynänen har jobbat för Neste i drygt 20 års tid och upplevt tre samarbetsförhandlingar. Som huvudförtroendeman har han fungerat i cirka 12 års tid.

- Samarbetsförhandlingar hör till de mest ledsamma förhandlingarna under karriären, i och med att det är människor som berörs. Även om arbetsgivaren talar om roller och inte namn så vet man vem det handlar om när man jobbat länge inom bolaget.

Då Ryynänen jämför de nu avslutade samarbetsförhandlingarna med de tidigare tycker han att skillnaden är stor.

- Jag fick känslan av att hela lagen kring samarbetsförhandlingar är felaktig. Neste hämtade den här gången ett så stort paket till bordet att ett halvt års behandlingstid hade krävts för att tillsammans lösa problemen.

AGA
Bildtext Kommunikationen inom Neste får kritik av huvudförtroendemännen, som tycker att bolaget hellre gör försök och misstag än samarbetar (arkivbild).
Bild: Yle/Jeannette Lintula

Ryynänen anser att en del saker hade kunnat lösas i det dagliga arbetet, utan att tas med som en del av förhandlingarna.

- Kanske det hör till arbetsgivarens strategi att ta med så många saker att man inte ens ska hinna gå igenom alla ordentligt. Då är det lättare för bolaget att få igenom förändringar, funderar han.

"Vardagskommunikationen kan förbättras"

Hela kommunikationen inom bolaget får kritik av huvudförtroendemännen.

- Den vardagliga kommunikationen kan förbättras. För tillfället sköts mer ärenden genom försök och misstag än genom samarbete.

Sami Ryynänen säger att en hel del Borgåanställda varit i kontakt med honom sedan samarbetsförhandlingarna inleddes.

- Folk frågar när resultatet ska komma. Nu när nyheten kommer att förhandlingarna har avslutats tar säkert många kontakt igen. Det blir bråda dagar efter att resultatet offentliggjorts.

För tillfället representerar Ryynänen cirka 800 Nesteanställda i Borgå.

- Vi huvudförtroendemän hoppas ännu på att bolaget slopar flera tråkiga åtgärder från sina planer, konstaterar han.

På en förfrågan från Yle Östnyland svarar Neste att inga kommentarer ges i det här skedet och att bolaget informerar mer efter att de har fattat beslut på basen av förhandlingsresultatet.

Artikeln uppdaterad 20.11 13:09. Det sista stycket med Nestes svar har lagts till.

Diskussion om artikeln