Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Mota Olle i grind då stormen kommer - kolla träden på din gård

Från 2020
Omkullfallet träd över ett hus.
Bildtext Undvik stora träd invid elledningar och småhus. Bilden är tagen den 13 augusti 2017 i Mårtensby.
Bild: Yle/Stefan Härus

Man kan säga att Liisa kom såg och segrade i Sibbo. Enligt Finsk Energiindustri var Sibbo en av de kommuner som drabbades hårdast av stormen Liisas framfart.

Totalt var 80 000 hushåll i Finland utan el under torsdag (19.11) och ännu på fredag eftermiddag var närmare 12 000 hushåll utan el.

I östra Nyland var dock lugnet återställt.

Även om man i Finland alltmer investerar inom så kallad försörjningstrygghet, så visade också stormen Liisa att samhället är sårbart när stormarna slår till.

Ännu kommer det att dröja många år innan alla luftkablar grävts ner i marken. Många stormar hinner med andra ord dra fram över regionen med strömavbrott som följd.

Det som fastighetsägare och markägare därför i högre grad kunde bli medvetna om, är att man faktiskt till en del själv kan påverka elförsörjningen till sitt eget hushåll - och till andras.

Omkullfallet träd över skogsstig i Borgå
Bildtext Liisa fällde träd också i Borgå - här på motionsstigen i Näse.
Bild: Yle/Stefan Härus

Ditt träd kan kapa elen till hela byn

För att undvika elavbrott och materiella skador gäller det att tänka preventivt.

- Jo, utan vidare. Man borde kolla läget kring sitt eget hus. Stora träd ska ha minst samma avstånd till huset som trädet är långt, säger Sibbobon Hans-Peter Lindgren, kårchef vid Nickby-Kyrkoby FBK.

En annan viktig detalj är att kolla i hurudant skick träden på gården är.

- Ibland kan växande träd se helt friska ut, men i en storm kan de brista. I synnerhet granar kan vara torruttna, vilket är svårt att upptäcka, säger Lindgren.

Det som ofta avslöjar att ett träd inte mår bra är att det inte finns någon årsväxt.

- Då är det skäl att misstänka att allt inte står rätt till, säger Lindgren.

Om man vill vara på den säkra sidan kan man också anlita en expert som tar prov från trädstammen.

Hans-Peter Lindgren
Bildtext Kårchef Hans-Peter Lindgren.
Bild: Yle/Carmela Walder

Kårchefen fick såga sig ut

Liisas framfart i Sibbo började redan på torsdag morgon. Till exempel fick Nickby-Kyrkoby FBK två uppdrag samtidgt om omkullfallna träd.

- I Tallmo hade ett träd fallit över vägen och samma sak hände i Hertsby. Trädet i Hertsby tog räddningsverket hand om, säger Lindgren.

Men för Hans-Peter Lindgrens del började dagen redan i hemknutarna.

För att alls komma i väg på jobb var han tvungen att såga upp ett träd som hade fallit över vägen som leder till hans gård.

- Egentligen kom vi ganska lindrigt undan. Jag vet att i Paipis och i södra Sibbo var uppdragen fler, säger Lindgren.

Knäckt träd
Bildtext Rötterna rubbades inte. I stället brast trädet på grund av stormen Liisas framfart.
Bild: Yle/Stefan Härus

Den blöta ofrusna marken en stor bov

Då stormen välter träd är det inte alltid enbart den starka vinden som är orsaken.

- Trädet skulle kanske normalt klara vinden, men rötterna ger vika. Orsaken kan vara blöt mark eller att marken inte är frusen, säger Lindgren.

Ofta är det dessutom granar som lättare faller offer för stormens framfart. Granens rötter är ytliga, medan till exempel tallen har en djup pålrot.

- Jo, det stämmer nog, men i min egen skog har också tallar stupat och det samma gäller på grannens kalhygge. Rötterna har gett vika, säger Lindgren.

Elledningar
Bildtext I Mårtensby i Sibbo ska luftledningar och elstolpar monteras ner nästa sommar.
Bild: Mikael Crawford/Yle

Mot bättre tider med små steg

I Sibbo ska man nästa sommar på olika håll gräva ner en del av de distributionsnätkablar som förser hushållen med el.

Det här kommer bland annat att ske i Mårtensby. Gamla luftkablar med tillhörande stolpar tas bort och nya elledningar grävs i stället ner i marken.

Det här är definitivt en åtgärd som i det långa loppet kommer att minska antalet elavbrott på grund av storm.

Enligt Kervo Energi var som mest omkring 2 600 kunder i Sibbo utan el vid middagstid på torsdagen.

Räddningsverket i Östra Nyland hade 53 uppdrag i regionen på grund av Liisa.

Diskussion om artikeln