Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tekniska chefen i Hangö hamn utreds för eventuell intressekonflikt

Från 2020
Uppdaterad 23.11.2020 18:24.
Hangö hamn. Sommar. Några blå-vita Finnlines båtar i hamn. Bilden är tagen från havet mot land. I bakgrunden kan man skymta Hangös vattentorn.
Bildtext Västra hamnen har utvidgats de senaste åren.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Hangö hamn utreder om det finns en intressekonflikt gällande den tekniska chefens agerande. Hans privata bolag har sålt konsulttjänster till samma företag som han i egenskap av teknisk chef för Hangö hamn varit med om att köpa tjänster av.

För tillfället gör hamnens revisionsbolag en specialrevision för att utreda om det finns något som man inte känner till, säger Hangö hamns vd Anders Ahlvik.

- Det här är en intern utredning och det finns inga oklarheter kring att sakerna ska utredas och vi har läget under kontroll.

Hamnens tekniska chef Björn Peltonen är för tillfället ledig från sitt jobb.

- Vi kom till att det är till allas fördel om det är på det viset, säger Ahlvik.

Yle Västnyland har bett om kommentar av Björn Peltonen men han har avböjt. Som orsak uppger han att han som anställd vid ett aktiebolag inte kan kommentera.

Tekniska chefen har inte jävat sig

Det är hamnbolagets revisorer som har rekommenderat en specialrevision för att säkerställa att Peltonen inte har missbrukat sin ställning.

Björn Peltonen har varit projektansvarig för utvidgningen av Västra hamnen, som pågått från 2018 till slutet av 2019. Som projektansvarig har han fattat beslut om att köpa tjänster av bland annat Sandö Betong.

Projektet i Västra hamnen har varit betydande för Sandö Betongs del. Enligt Sandö Betongs senaste bokslut härstammar ungefär en tredjedel av omsättningen från arbeten som är utförda för Hangö hamn.

Samtidigt har Ingenjörsbyrå Björn Peltonen Ab sålt konsulttjänster för närmare 200 000 euro till Sandö Betong under tidsperioden 21.9.2018–30.9.2020.

Under samma period var det privata ingenjörsbolagets omsättning närmare 340 000 euro.

Utvidgningen av Västra hamnen

Hamnens tekniska chef har representerat Hangö hamn på byggplatsen och har granskat fakturor. Han har också skött om anbudsprocessen från Hangö hamns sida.

Peltonen har som anställd vid Hangö hamn och inom ramen för verksamheten vid bolaget inte i något skede anmält jäv. Han har som teknisk chef vid Hangö hamn deltagit i möten som berör entreprenören Sandö Betong, både ensam och tillsammans med hamnens övriga ledning.

Hamnens revisorer har därför rekommenderat en specialrevision för att säkerställa att den tekniska chefen inte har missbrukat sin ställning.

Samtidigt rekommenderades också att det utreds om Hangö hamn har utsatts för korruption eller betalat ogrundade fakturor.

"Det finns inga misstankar om brott"

Hamnbolagets vd Anders Ahlvik understryker att det inte finns några misstankar om brott.

- Det är saker som utreds internt och som sedan klarnar och vi ser resultatet av det. Jag är helt övertygad om att det här blir upprätt på ett bra sätt.

Du har varit medveten om att Björn Peltonen har ett företag som har erbjudit konsulttjänster på det här sättet?

- Det är klart att alla känner till att Björn jobbar med det. Han är ju väldigt kunnig och har ett eget litet företag så det är ingenting oklart med det.

Har du varit medveten om att han sålt konsulttjänster till Sandö betong?

- Det är sådana saker som är helt interna, så vi kommenterar inte något mera i det här skedet. Utredningen visar sedan vad det är frågan om.

Enligt Anders Ahlvik ska specialrevisionen bli färdig inom kort.

- Det går säkert relativt snabbt. Under det här årets sida eller före jul borde saken vara helt utredd.

Fakta Hangö hamn

Stadsdirektören och styrelseordförande kommenterar inte

Hangös stadsdirektör Denis Strandell vill inte kommentera situationen och hänvisar till Hangö hamns vd.

Det samma gäller ordförande för Hangö hamns bolagsstyrelse Johan Wikström (SFP).

Han säger att han inte kan kommentera ärenden som har med bolagets anställda att göra.

På ett allmänt plan säger Wikström att bolaget tar dylika misstankar på allvar i fall de förekommer och utreder dem internt. I rollen som styrelseordförande representerar han aktiebolaget i första hand.

Johan Wikström representerar Svenska Folkpartiet i Hangö fullmäktige.

Också Björn Peltonen tillhör SFP. Han är fullmäktigeledamot och ordförande för Hangö miljönämnd.

Så här blev artikeln till:

Yle Västnyland fick information om att det finns misstankar om att det kan finnas en intressekonflikt gällande Hangö hamns tekniska chef.

Hangö hamn är ett aktiebolag som till hundra procent ägs av Hangö stad. Hamnbolaget har en stor betydelse för stadens inkomster och det är av allmänt intresse hur bolagets ärenden sköts och hur skattebetalarnas pengar används.

Yle Västnyland har fått ta del av tillförlitliga uppgifter som gäller bland annat omsättningen i den tekniska chefens bolag och den summa han har sålt konsulttjänster till Sandö Betong för.

I samma dokument finns också uppgifter om Sandö Betongs omsättning och om hur stor del av den som kommer från Hangö hamn.

Hangö hamns vd bekräftar att det pågår en specialrevision i syfte att utreda detta och att den tekniska chefen Björn Peltonen just nu är ledig.

Ett förtydligande 23.11 kl 18.23: Meningen "Peltonen har inte i något skede anmält jäv." ändrades till: "Peltonen har som anställd vid Hangö hamn och inom ramen för verksamheten vid bolaget inte i något skede anmält jäv.".