Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Borgmästarvalet i Åbo är i startgroparna – ivern att nominera kandidater skiljer partierna åt

Från 2020
Uppdaterad 21.11.2020 10:21.
Valaffischer på gatan i Helsingfors, kommunalvalet 2017.
Bildtext Det parti som blir störst efter kommunalvalet 2021 får borgmästarposten i Åbo.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Stora partier gynnas av borgmästarvalet medan mindre partier har det svårare att få en borgmästarpost. Men för väljarna kan borgmästarvalet göra det lättare att hitta en kandidat att rösta på.

Efter vårens kommunalval kommer Åbo stadsfullmäktige utse Åbos första borgmästare. Vem alla kandidaterna är är ännu oklart eftersom alla partier inte meddelat vem de utser som sin kandidat.

Samlingspartiet, som är Åbo största parti, har till exempel inte sagt vem deras kandidat blir.

– Att Samlingspartiet ännu inte offentliggjort sin kandidat gör att man inte kan säga så mycket om startfältet, säger kommunforskaren Siv Sandberg.

Men att en borgmästarmodell gynnar större partier framför mindre är i alla fall säkert, eftersom det är det största partiet i valet som kommer få borgmästarposten.

Det här märks i kandidatnomineringen. Socialdemokraterna och De gröna som är stora partier i Åbo har valt kandidater med kända namn.

Socialdemokraterna har valt Aki Lindén till sin kandidat som är känd både i Åbo och nationellt, och De grönas kandidat Elina Rantanen är fullmäktigeordförande.

– Det är starka namn som har stor chans att bli endera borgmästare eller biträdande borgmästare. Partierna har valt kandidater som har en synlighet utanför den närmaste politiska kretsen.

Siv Sandberg.
Bildtext Sandberg tror borgmästarevalet kommer avgöras mellan Åbos tre största partier – Samlingspartiet, De gröna och Socialdemokraterna.
Bild: Yle/Lina Frisk

De här borgmästarkandidaterna har offentliggjorts:

Hittills är inte alla borgmästarkandidater välkända

För små partier är det svårt att nappa borgmästarposten. Vilka partier som motsatte sig borgmästarmodellen tycker Sandberg också syns i nomineringsskedet.

Till exempel så motsatte sig en stor del av Vänsterförbundets fullmäktigegrupp borgmästarmodellen.

– Vänsterförbundet kunde ha en kandidat som är mer känd, men har valt att nominera Sasu Haapanen som inte är så känd utanför en mindre krets.

Att Svenska folkpartiet valde en mindre känd person som sin kandidat överraskade Sandberg en aning.

– SFP ställde sig bakom borgmästarmodellen och har nominerat Terhi Vörlund-Wallenius som är mer känd internt inom SFP än för den bredare väljarkretsen.

Partiverksamhet är en värld för sig och Sandberg tycker det avspeglas i att det var 42 personer som deltog i omröstningen av SFP:s borgmästarkandidat, medan SFP fick 4 800 röster förra kommunalvalet.

– Det visar att det finns en ganska stor skillnad mellan partikärnan som bestämmer om borgmästarkandidaten och de som röstar på partiet när de blir val.

För SFP är valet ett fullmäktigeval

Anna-Karin Tötterman är SFP:s ordförande i Åbo. Hon tycker det fanns intresse för valet trots att det var en ny situation för partiet att utse en borgmästarkandidat.

– Jag tycker intresset var relativt stort. Det blev en intressant diskussion om kandidaterna under mötet och det kom också frågor från våra medlemmar och väljare kring valet.

Kvinna med brunt hår tittar in i kameran.
Bildtext Anna-Karin Tötterman säger att SFP:s mål är att få fyra mandat i fullmäktige.

Men Tötterman poängterar att vårens val är framförallt är ett fullmäktigeval för SFP. Man satsar på att att ha breda kandidatlistor som ska dra röster i valet.

– Gör vi ett lyckat val får vi tillbaka vårt fjärde mandat i fullmäktige. Då har vi en större chans att fatta de beslut som vi tycker är viktiga för Åbo och den vägen också kunna förhandla oss fram till en biträdande borgmästarpost för SFP.

Vi har valt en borgmästarkandidat för att kunna synliggöra vår politik

Anna-Karin Tötterman

Även om Tötterman understryker att vårens val är som ett fullmäktigeval, så är det ändå viktigt att partiet är med och har en borgmästarkandidat.

– Borgmästarkandidaten kommer ha en synlig roll och vi har valt en borgmästarkandidat för att kunna synliggöra vår politik under de borgmästarkandidatdebatter som kommer hållas under våren.

Borgmästarkandidaterna kan höja valdeltagandet

Enligt ÅA-forskaren Siv Sandberg kan borgmästarvalet öka intresset för valet.

I Åbo ligger valdeltagande på kring 55 %, som är lite lägre än i resten av landet.

I Åbo finns ofta över 700 kandidater i ett kommunalval och det kan vara svårt för en vanlig väljare att hitta den kandidat som bäst motsvarar ens åsikter

Siv Sandberg

En stor potential som borgmästarvalet har är att det kan belysa vilka alternativ som finns i kommunalpolitiken,

– I Åbo finns ofta över 700 kandidater i ett kommunalval och det kan vara svårt för en vanlig väljare att hitta den kandidat som bäst motsvarar ens åsikter.

Ur en pedagogisk och demokratisk synvinkel är också borgmästarkandidaterna viktiga.

– Borgmästarkandidaterna kan stå för de olika politiska alternativen och tydligt säga “så här blir det i Åbo om vi får makten”.

Diskussion om artikeln