Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Professor kommenterar intressekonflikten i Hangö hamn: "Det finns fortfarande en bästa broder-mentalitet"

Från 2020
Uppdaterad 26.11.2020 12:22.
En bild från luften över Västra hamnen i Hangö. På bilden syns båtar och områden som har sprängts bort.
Bildtext Västra hamnen i Hangö i april 2018. Professor Kimmo Grönlund anser att intressekonflikten i Hangö hamn är allvarlig.
Bild: Christoffer Westerlund/yle

Hangö hamn är i blåsväder. Hamnbolaget utreder med hjälp av en specialrevision om hamnens tekniska chef har missbrukat sin ställning.

Den tekniska chefen Björn Peltonen har genom sitt privata bolag sålt konsulttjänster till samma företag som han för hamnens räkning varit med om att köpa tjänster av.

Den stora frågan är om hans agerande varit skadligt för Hangö stad och stadens skattebetalare

Kimmo Grönlund, professor i statskunskap

Enligt Yle Västnylands uppgifter har tekniska chefen för hamnens räkning köpt tjänster av företaget Sandö Betong samtidigt som tekniska chefens privata bolag har sålt konsulttjänster till Sandö Betong. Värdet av konsulttjänsterna var närmare 200 000 euro under ungefär två år. Konsultjobbet har han skött på sin fritid, vid sidan av sitt heltidsjobb vid hamnen.

- Situationen är ytterst problematisk ur stadens och stadens invånares synvinkel, kommenterar Kimmo Grönlund, professor i statskunskap vid Åbo Akademi.

En man med glasögon
Bildtext Det är problematiskt att sitta på två stolar samtidigt, säger professor Kimmo Grönlund.
Bild: Arash Matin/Yle

I specialrevisionen ska det alltså utredas om tekniska chefen genom sin ställning på hamnbolaget haft möjlighet till fördelar han kunnat använda när han sålt sina privata tjänster till underleverantören Sandö Betong.

- Den stora frågan är om hans agerande varit skadligt för Hangö stad och stadens skattebetalare. Har allt gått rätt till? frågar sig Grönlund.

Han ser att det finns behov av att utreda om kriterierna för korruption uppfylls.

Kommunalvalet närmar sig

Björn Peltonen är också fullmäktigeledamot för SFP och ordförande för Hangö miljönämnd. Han är redan nominerad av SFP:s lokalavdelning i Hangö som kandidat i kommunalvalet nästa år.

Då han förra gången ställde upp i kommunalvalet prövades hans valbarhet rättsligt på grund av ett besvär. Förvaltningsdomstolen ansåg då att Peltonen som teknisk chef inte hade sådan makt inom staden eller hamnbolaget att han inte fick kandidera i valet. Han ansågs då inte ha någon roll i hamnens ekonomiförvaltning.

Har anmält jäv

Revisorernas utredning gäller enbart hamnens verksamhet och alltså inte de kommunala uppdrag Peltonen haft. Som förtroendevald uppges han ha anmält jäv då det funnits anledning till det.

Eftersom Hangö hamn är ett aktiebolag lyder det under aktiebolagslagen och reglerna skiljer sig från de regler som gäller kommunala tjänstemän. Så förhåller det sig alltså trots att Hangö hamn ägs i sin helhet av Hangö stad.

Inom aktiebolagslagen gäller jävsreglerna i första hand styrelsen och vd:n.

- Jag kan inte se att här skulle finnas jäv som skulle ha sin grund i förvaltningslagen eller kommunallagen, kommenterar Markku Suksi, professor i offentlig rätt vid Åbo Akademi.

I övrigt är Suksi väldigt försiktig med att kommentera fallet innan specialrevisionen färdigställts.

Inte döma i förväg

Suksi vill inte kommentera eventuella misstankar om korruption eftersom det i så fall vore allvarliga anklagelser.

Samtidigt är det lätt att se det problematiska i konstellationen där en människa genom sitt ena jobb får insyn i saker som han eventuellt kan utnyttja till sin egen fördel i sitt andra jobb som konsult.

I egenskap av hamnens tekniska chef har Peltonen representerat Hangö hamn på byggplatsen och granskat fakturor. Han har också skött om anbudsprocessen från Hangö hamns sida.

Bristande förtroende

Kimmo Grönlund, professor i statskunskap vid Åbo Akademi, ser på fallet ur en demokratisk synvinkel. Han upplever starkt att det handlar om förtroende.

- SFP borde illa kvickt inse att han inte kan sitta kvar och han borde definitivt inte få ställa upp i kommunalvalet, säger Grönlund.

Grönlund ser alltså allvarligt på frågan.

Han påpekar också att Finland ju ofta stoltserar med topplaceringar när det gäller avsaknaden av korruption. Han tror ändå att informella nätverk och bästa broder-mentalitet oftare än man tror leder till situationer som kan räknas som gränsfall, särskilt på små orter där samma människor förekommer i olika sammanhang.

Han säger inte att just det här fallet handlar om det.

Grönlund finner det intressant att Peltonen hunnit jobba så mycket vid sidan av sitt heltidsjobb vid hamnen – att han på två år hunnit sälja konsulttjänster till Sandö betong för nästan 200 000 euro. Det anser han ändå i första hand vara en intern fråga för Hangö hamn.

Då specialrevisionen färdigställs klarnar det hur ärendet framskrider och vilka konsekvenser frågan kan få.

Huvudbilden i artikeln byttes 26.11.2020 klockan 11.44. Den tidigare bilden visade ett annat hamnområde i Hangö, inte Västra hamnen som den möjliga intressekonflikten gäller.