Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nya energiprojekt på många håll i Borgå – el ska sparas och utsläpp minskas

Från 2020
Uppdaterad 26.11.2020 20:06.
Två män på varsin sida om en sensor, i ett bibliotek.
Bildtext Huvudbiblioteket är en av 16 fastigheter i Borgå som hittills fått sensorer installerade. Ari Raunio (till vänster) från Borgå Energi och Matti Lehtovaara från Borgå stad är båda delaktiga i projekten.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Nya energiprojekt är just nu aktuella i Borgå. Bland annat har 16 offentliga byggnader tagit i bruk en så kallad värmestyrningstjänst och en 17:e byggnad kommer få ett nytt energiekosystem.

Små, vita och knappt märkbara manicker är installerade lite här och där på huvudbiblioteket i Borgå. Det är sensorer som styr inomhusvärmen i realtid.

– De baserar sig bland annat på prognoser, solstrålningsprognoser och byggnadens inomhusförhållanden. Artificiell intelligens styr uppvärmningen och ser till att förhållandena är så jämna som möjligt, förklarar Matti Lehtovaara på Borgå stad.

Han är chef för det värmestyrningsprojekt som de här sensorerna är en viktig del av.

En installerad sensor.
Bildtext Sensorerna är diskreta föremål som smälter in i omgivningen.
Bild: Yle/Hedvig Sandell
En installerad sensor.
Bildtext De fästs på lodräta ytor, oftast väggar.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Värmestyrningsprojektet är en del av ett större, nationellt projekt, vid namn Canemure, som utvecklar lösningar för ett klimatneutralt samhälle. Sensorer har också installerats vid räddningsstationen, i skolor och i daghem i Borgå.

Lehtovaara motiverar projektet med att det både är en ekonomisk gärning och en miljögärning.

– Meningen är att förverkliga Borgås stadsstrategi och vara en kolneutral kommun fram till 2030. Målet är att spara energi, minska på utsläpp och öka användningen av förnybar energi.

Erfarenhet av sensorer i bostadshus

Borgå Energi installerade liknande sensorer redan i fjol vintras i ett femtiotal bostadsbolag. Erfarenheterna av det är goda.

– Vi kan tydligt se att förhållandena i fastigheterna och bostäderna varit jämnare, vilket gett en viss energibesparing, säger Ari Raunio på Borgå Energi.

Genom de här åtgärderna har elbolaget kommit närmare sina kunder.

– Nu har vi verkligen koll på vilka förhållandena är i olika bostäder. Kontaktar kunderna oss kan vi i realtid se vad läget är i bostäderna och reagera därefter. Det hjälper oss att styra vårt nät.

Det kommer ändå dröja ett tag tills resultat av värmestyrningsprojektet i offentliga byggnader börjar synas.

– Installationerna har först nyligen påbörjats och vi förväntar oss de första resultaten i slutet av våren 2021. Därpå följande vår har vi ännu säkrare resultat. Det här är alltså ett långsiktigt projekt, säger Matti Lehtovaara på Borgå stad.

Byggnader ska kunna låna värme av varandra

Ett annat ännu nyare energiprojekt har också tagit fart i Borgå. Det gäller skolan Keskuskoulu, som ska få ett nytt så kallat energiekosystem. Även här samarbetar Borgå stad med Borgå Energi.

– Det här är något helt nytt som vi provar. Sensorer installeras i lokalerna också i det här projektet men förutom värmeförhållanden, fukt och koldioxid, mäter de också hur många människor som finns i ett rum och vid vilka tider de finns där, säger Ari Raunio på Borgå Energi.

På samma sätt som i föregående projekt kan värmen också här styras med artificiell intelligens, och på så sätt bli mer balanserad. Det som är nytt är däremot att det sätter fastigheter i en slags symbios med varandra.

– Vi kommer försöka bygga en ny anslutning i fjärrvärmenätet. Den ska göra det möjligt att ta överskottsvärme från en fastighet och använda den i Keskuskoulu.

Enkelt sammanfattat ska det här projektet uppnå en bättre balans mellan de fastigheter som är anslutna till Borgå Energis fjärrvärmenät och fjärrvärmeproduktion.

– Det innebär bättre kontroll, styrning och övervakning, säger Raunio.

Under jullovet börjar sensorerna installeras i Keskuskoulu. Sedan tar det fram till våren innan allt är klart.

– De första testresultaten kommer troligtvis först nästa uppvärmningsperiod, 2022.

26.11.2020 klockan 20.02: orden elnät och elproduktion, i det fjärde sista stycket, ändrades till fjärrvärmenät och fjärrvärmeproduktion.

Nya energiprojekt på många håll i Borgå – el ska sparas och utsläpp minskas

5:10

Diskussion om artikeln