Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Julmarknaderna i Lovisa inhiberas - läs det senaste om coronavirusläget i Östnyland

Från 2020
Uppdaterad 27.11.2020 15:48.
Juldekorationer till salu på julmarknad.
Bildtext Det blir inga julmarknader på Skeppsbron, torget eller i Strömfors Bruk i år. Arkivbild.
Bild: Pekka Tynell / Yle

Vi uppdaterar kontinuerligt den här artikeln med information om hur coronaviruset påverkar livet i Östnyland den här veckan. Alla coronavirusnyheter hittar du här.

Så här ser dagsläget ut när det gäller coronafall i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

I den här artikeln kan du se läget i din egen kommun i Svenskfinland.

27 november kl. 15.44: Här hittar du kommunernas senaste restriktioner

Vi har sammanställt Sibbos, Borgås och Lovisas senaste restriktioner och rekommendationer i en artikel. Den hittar du här.

27 november kl. 15.37: Evenemang som ingår i Lovisa Jul inhiberas

Lovisa jul-evenemang måste på grund av den pågående koronaepidemin inhiberas. Staden följer de anvisningar som Regionförvaltningsverket har gett 27.11.2020 om att alla offentliga tillställningar både inomhus och utomhus över 10 personer förbjuds.

Följande evenemang inhiberas:

Invigningen av den nyligen renoverade Drottninggatan med julgubbens parad 5.12, Skeppsbrons julmarknad 5.12, Strömfors bruks julmarknad 5–6.12 och Julmarknaden på Lovisa torg 8.12.

Lovisa Open Jul –shoppingdagar ordnas 27.11 och 5.12 då de flesta butikerna, restaurangerna och kaféerna i centrum kommer att hålla längre öppet. Många affärer har även olika erbjudanden. Även bodarna och verkstäderna i Strömfors bruk har öppet 5–6.12 klockan 10–15.

Alla som rör sig i butiker och i olika serviceenheter uppmanas att fästa extra noga uppmärksamhet vid säkerhetsavstånd, bilda inte köer och samlas inte i grupp. Håll god handhygien, använd ansiktsmask och uträtta dina ärenden helt frisk.

27 november kl. 15.30: Borgås nya restriktioner och rekommendationer

Borgå stad inför nya restriktioner och rekommendationer med vilka man försöker hindra spridningen av coronaviruset i staden. Restriktionerna och rekommendationerna gäller 30.11-20.12.2020. Staden följer läget och reagerar vid behov, om det blir förändringar.

Lokaler stängs och hobbyverksamhet tar paus

Staden stänger alla sina kundlokaler som är öppna för allmänheten, såsom bibliotek, kultur- och idrottslokaler med undantag av lokaler för nödvändiga tjänster och ärendehantering. Behandlingen av ärenden och tjänsterna fortsätter huvudsakligen digitalt och per telefon.

På biblioteken fortsätter avhämtningstjänster för reservationer och det är möjligt att beställa tid till kunddatorer för snabba ärenden eller för att sköta ärenden med myndigheter.

Även ungdomslokalerna håller stängt men ungdomsarbetarna fortsätter sin verksamhet ute, i skolor och digitalt. Ungdomsarbetarna träffar barn och unga som är i behov av särskilt stöd på ett tryggt sätt enligt avtal också i inomhuslokaler.

All hobbyverksamhet som staden ordnar avbryts i inomhuslokaler och hobbyverksamheten för personer över 20 år också utomhus. Hobbytiderna för personer över 20 år på utomhusplaner inställs.

Hobbyverksamheten för personer under 20 år kan fortsätta utomhus men bara med den egna träningsgruppen på tidigare beviljade tider. Tävlingar, matcher eller serieverksamhet ordnas inte. Nya tider beviljas inte.

Utomhusplanerna kan användas av stadens invånare när det inte ordnas hobbyverksamhet för barn och unga. Det blir mer övervakning på planerna. Omklädningsrummen och servicebyggnaderna hålls stängda. Skolornas idrottstimmar hålls utomhus och i skolans lokaler, inte i andra inomhusmotionslokaler.

Tränings- och tävlingsmöjligheter för tävlings- och toppidrotten tryggas för professionell idrott som bygger på serielicensavtal eller idrottsavtal enligt undervisnings- och kulturministeriets definition, landslagsverksamheten, Olympiska kommitténs stödidrottare och idrottare som undervisnings- och kulturministeriet har beviljat stipendium i samarbete med huvudstadsregionens Idrottsakademi.

– Vi rekommenderar starkt att också privata aktörer följer samma restriktioner, vädjar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Musikinstitutet och konstskolan går över till distansundervisning. Medborgarinstitutets lokaler stängs men en del av kurserna fortsätter med distansundervisning. Borgå Folkakademi har meddelat att de följer samma förfaringssätt.

Många bastjänster fortsätter, munskyddsrekommendationen utökas på arbetsplatserna

Största delen av social- och hälsovårdstjänsterna fortsätter tills vidare och beställda tider avbokas inte.

Även småbarnspedagogiken, grundläggande undervisning och eftermiddagsklubbverksamheten fortsätter med iakttagande av hygien- och säkerhetsanvisningar samt rekommendationer att använda munskydd.

Staden rekommenderar att alla arbetsplatser där det även tillfälligt är möjligt övergår till distansarbete. Om distansarbete inte är möjligt, bör munskydd användas i alla arbetslokaler även om det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. På arbetsplatser borde man hålla lunchraster och kafferaster i turer.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har förbjudit alla allmänna tillställningar och sammankomster inom- och utomhus 30.11–18.12.2020, ändå så att ordnande av allmänna tillställningar och sammankomster för högst 10 personer är tillåtet under förutsättning att säkerheten i dem kan säkras med iakttagande av anvisningar som undervisnings- och kulturministeriet och THL har utfärdat.

Av tillställningar i vilka högst 10 personer deltar borde ordnas endast de som är absolut nödvändiga, såsom lagstadgade bolagsstämmor och föreningarnas möten, och i dessa bör distansförbindelser utnyttjas alltid när det är möjligt.

Staden rekommenderar också att närkontakterna begränsas till den egna familjen eller närstående som kan jämföras med familjen. Övriga privata möten eller familjesammankomster rekommenderas inte. Minnesstunder kan arrangeras i liten skala.

Kompassen och kundtjänst

Stadens servicekontor Kompassen tar inte emot kunder. Kompassen betjänar dock vardagar klockan 9–16 på numret 020 692 250 och per e-post kompassi@porvoo.fi.

Ärenden hos staden kan också skötas elektroniskt på adressen ePorvoo.fi. https://www.eporvoo.fi/fi-FI/ Under den tid servicekontoret Kompassen hålls stängt kan du på servicekontoret inte betala räkningar som staden skickat. Också fisketillstånden ska köpas på nätet, www.kalakortti.com.

Du kan ändå boka tid i Kompassen för att sköta nödvändiga ärenden. Att söka ändring i stadens beslut och att bekanta sig med dokument är sådana ärenden. Också dessa ärenden ska dock i första hand skötas elektroniskt.

Dokument som ska lämnas in till staden kan lämnas i Kompassens postlåda, Krämaretorget B.

Övriga kundserviceställen

Alla ärenden med staden sköts i första hand elektroniskt eller per telefon. Om nödvändigt, kan du separat komma överens om ett möte. Information om stadens tjänster och hur du får kontakt med staden finns på stadens webbplats www.borga.fi.

Biblioteket

Stadsbibliotekets och närbibliotekens lokaler är stängda för kunderna 30.11 - 20.12.

Du kan dock reservera material i Helle-nätbiblioteket. Reserveringarna kan avhämtas i stadsbiblioteket, närbiblioteken och bokbussen och materialet kan också returneras till dem, med undantag av Kerko bibliotek. Stadsbibliotekets returneringslucka hålls öppen. Lånetiderna förlängs till 20.12.

Förutom nätbiblioteket kan kunderna använda bibliotekets e-tjänster så som e-böcker, e-tidningar, musik och filmer. Också digitalt stöd kan fås på distans.

Kunderna har möjlighet att använda kunddatorer till nödvändiga snabba ärenden på nätet.

För detta ska du boka tid i förväg hos bibliotekens kundtjänst: stadsbiblioteket tfn 019 520 2418, paakirjasto@porvoo.fi; Gammelbacka bibliotek tfn 040 197 7212 och Vårberga bibliotek tfn 019 520 2410.

Du kan följa bibliotekets evenemang, boktips och sagostunder på bibliotekets Facebook-sida.

Helle-nätbiblioteket: https://helle.finna.fi

E-material i Helle-biblioteket https://helle.finna.fi/Content/e-aineisto?lng=fi

Kulturtjänster

Stadens kultur- och utställningslokaler samt museer är stängda 30.11 - 20.12. Staden stänger också Konsthallen, Galleri Gamla Kaplansgården och J. L. Runebergs hem. Dessutom är Walter Runebergs skulptursamling stängd på vintrarna.

Också Borgå museums Holmska gården och Gamla rådhuset samt Konstfabriken och kulturhuset Grands kultursalar hålls stängda.

Kulturevenemangen och verkstäderna ställs in fram till 20.12. Självständighetsdagens konsert kan följas som direktsändning 6.12 klockan 14 på stadens YouTube-kanal. Utlysning av julfreden spelas in på förhand och skickas ut på nätet på julafton 24.12.

Det är möjligt att njuta av mångsidig kultur också på distans. Utbudet är omfattande, och nya produktioner publiceras hela tiden. På sidan Digitala kulturtjänster finns olika konserter, sagostunder, pysselverkstäder och till exempel intervjuer med konstnärer.

Digitala kulturtjänster: https://www.borga.fi/digikultur.

Ytterligare information om kulturverksamheten: https://www.borga.fi/kultur

Grundläggande konstundervisning

Borgånejdens musikinstitut och Borgå konstskola övergår till distansundervisning.

Musiklekskolorna i daghemmen fortsätter. De övriga musiklekskolorna övergår till distansundervisning.

Eftermiddagsklubben Konstikas i Konstskolan fortsätter i smågrupper.

Staden rekommenderar också att privata anordnare av grundläggande konstundervisning övergår till distansundervisning för resten av terminen.

Medborgarinstitutet

Alla medborgarinstitutets kurser övergår till distansundervisning från 30.11 för resten av terminen. Om distansundervisningen inte är möjlig, avbryts kursen och den flyttas till en annan tidpunkt. Medborgarinstitutet informerar deltagarna separat. En del av föreläsningarna streamas.

Simhallen

Simhallen är stängd för alla användare 30.11 - 20.12.

Idrottssalar och idrottsplatser utomhus

Skolornas idrottssalar får användas endast av skolorna.

All hobbyverksamhet som staden ordnar inomhus avbryts, så som också hobbyverksamheten som ordnas utomhus för över 20-åriga.

Träningsturerna för över 20-åringar på idrottsplatser utomhus inställs. Staden rekommenderar att privata aktörer följer samma begränsningar.

Hobbyverksamheten för under 20-åriga kan fortsätta utomhus men endast med den egna gruppen på turer som tidigare beviljats. Nya turer ges inte efter bokningssituationen 26.11. Tävlingar, matcher och serieverksamhet ordnas inte.

Idrottsplatserna utomhus, så som konstisen och de övriga isbanorna, kan utanför barns och ungas hobbyverksamhet användas av stadens invånare. Övervakningen på banorna ökas.

Omklädningsrummen och servicebyggnaderna är stängda. Skolornas gymnastiklektioner ordnas utomhus och i skolornas egna lokaler, inte i övriga idrottssalar inomhus.

Friluftsområdena, så som näridrottsplatserna, friluftslederna och naturstigarna kan användas av alla, så som också konditionstrappan och motionsredskapen utomhus.

Vinterbadplatsen i Kokon kan användas men omklädningsrummen är stängda. Friluftsstugorna är stängda. Ytterligare information finns på stadens sida https://www.borga.fi/idrott-och-friluftsliv

Ungdomstjänster

Ungdomslokalerna är stängda 30.11-20.12. Ungdomsarbetarna fortsätter verksamheten utomhus, på skolorna och digitalt. Dessutom träffar de vid behov barn och unga som är i behov av särskilt stöd på ett tryggt sätt också inomhus.

Rådgivnings- och handledningstjänsten Navigatorn för unga betjänar på distans och med tidsbeställning. Bandlokalerna är stängda. Alla ungdomsarbetare kan kontaktas antingen per telefon, WhatsApp, e-post eller ungdomstjänsternas Instagramkonto.

Evenemang för unga ordnas digitalt på ungdomstjänsternas olika kanaler. Ytterligare information finns på https://www.borga.fi/unga

Social- och hälsovårdstjänster

Social- och hälsovårdstjänsterna fortsätter tills vidare, och reserverade tider avbokas inte.

Vid alla besök rekommenderas användning av ansiktsmask, och det rekommenderas att man kommer ensam. Till exempel på rådgivningen kan båda föräldrarna komma med på mottagningen men syskon ska helst inte följa med.

Matsalen i Äppelbackens servicehus och servicerådgivningen Rodret stängs för utomstående 30.11 - 20.12.2020. Rodret betjänar per telefon och e-post vardagar klockan 9–15, tfn 040 676 1414 och ruori@porvoo.fi.

Övriga lokaler

Gammelbacka välfärdscenter, Alvarshörnan i Gammelbacka allaktivitetshus och Lundagården är stängda 30.11 - 20.12.2020.

Coronaläget har försämrats snabbt också i Borgå

Coronaläget har försämrats snabbt i hela Nyland och antalet smittor och massexponeringar har stigit kraftigt också i Borgå.

Nyland uppfyller nu kriterier för den allvarligaste fasen, dvs. spridningsfasen. Behovet av sjukhusvård och intensivvård har stigit oroväckande i Nyland, och även äldre åldersklasser börjar få smittor.

– Särskilt den kraftiga ökningen av massexponeringar ställer smittspårningskapaciteten på prov. I huvudstadsregionen har man redan sett hur dröjsmålen i spårningen av smittor och exponerade ökar då belastningen blir större. Detta leder å sin sida snabbt till att epidemin inte längre är under kontroll och smittorna ökar okontrollerat. Smittspårningskapaciteten har varit belastad också i Borgå denna vecka, berättar chefläkare Kati Liukko.

– Borgåborna rör sig mycket mellan Borgå och huvudstadsregionen på grund av arbete, ärendehantering och hobbyer. Detta gäller också unga. En allt större del av smittorna och exponeringarna kommer utanför Borgå, annanstans i Nyland och särskilt från huvudstadsregionen. Därför är det viktigt att även Borgå gör coronarestriktionerna strängare, framhäver biträdande överläkare för smittsamma sjukdomar Jeff Westerlund.

Hittils den här veckan, mellan måndagen den 23 november och torsdagen den 26 november, har det konstaterats 17 nya fall av coronavirussmitta i Borgå. Veckan innan (måndag till söndag) hade man 16 fall och veckan innan dess 9 fall.

På fredagen 27 november har det hittills konstaterats ett nytt fall av coronasmitta i Borgå.

De nya restriktionerna och rekommendationerna bygger på regionförvaltningsverkets bestämmelser samt rekommendationer från statsrådet och Nylands regionala coronakoordinationsgrupp.

Borgå koordinerar sin verksamhet också med åtgärder som städerna i huvudstadsregionen vidtar.

– Det är viktigt att kunna skydda riskgrupper för vilka epidemin är allra farligast. Vi strävar också enligt möjligheterna efter att lindra de negativa sociala och utbildningsmässiga effekter som restriktionerna har särskilt för barn, unga och andra specialgrupper, fortsätter social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

27 november 14.05: Lovisa skärper begränsningarna, men stänger inte offentliga lokaler

Lovisa stads pandemistyrgrupp har utfärdat följande rekommendationer och begränsningar:

Offentliga evenemang

Enligt regionförvaltningsverkets beslut förbjuds alla offentliga evenemang inom- och utomhus i Lovisa under tiden 30.11.2020–18.12.2020.

Det är dock möjligt att ordna tillställningar med högst 10 personer förutsatt att säkerheten kan garanteras enligt Institutet för hälsa och välfärds samt Undervisnings- och kulturministeriets anvisningar.

På detta sätt kan exempelvis företags och sammanslutningars lagstadgade och stadgeenliga möten ordnas.

Privata tillställningar

Det rekommenderas att man inte ordnar privata tillställningar för fler än 10 personer under tiden 28.11–18.12.2020. Med privata tillställningar avses även familjesammankomster.

Hobbyverksamhet i grupp

Hobbyverksamheten för vuxna (över 18 år) som ordnas i lokaler som Lovisa stad förvaltar avbryts för tiden 28.11–18.12.2020.

Lovisa stad rekommenderar även att övriga som ordnar hobbyverksamhet i grupp för vuxna avbryter verksamheten. I den mån det är möjligt kan hobbyverksamheten ordnas på distans.

Användning av offentliga lokaler

I detta skede stänger Lovisa stad inte några offentliga lokaler, men uppmanar kommuninvånarna att undvika sådana för allmänheten öppna lokaler där det kan uppkomma närkontakter som ökar smittorisken.

Dylika lokaler är exempelvis konditionssalar och övriga lokaler som används för motionsverksamhet, såsom ishallar och simhallar.

Användning av munskydd

Lovisa stad rekommenderar att personalen inom den grundläggande utbildningen i årskurs 1–6 använder munskydd. Det samma gäller för personalen i de förskolor som har sin verksamhet i skolors lokaler.

Den tidigare rekommendationen om att personalen i gymnasiet och årskurs 7–9 inom den grundläggande utbildningen ska använda munskydd gäller fortfarande.

Dessutom rekommenderar Lovisa stad fortfarande att eleverna i gymnasiet ska använda munskydd. Denna rekommendation utvidgas nu så att den även gäller eleverna i årskurs 7–9 inom den grundläggande utbildningen.

Skolan skaffar munskydden till eleverna i årskurs 7–9.

Arbetsgivare och anställda

Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att arbetsgivare och anställda följer rekommendationen om distansarbete i sådana arbetsuppgifter där detta är möjligt fram till 18.12.2020. Arbetsgivaren bedömer huruvida det är möjligt att arbeta på distans.

Om distansarbete inte är möjligt, rekommenderas det att arbetsgivaren instruerar de anställda att använda munskydd i alla arbetslokaler, även då det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd.

Man bör dela upp lunch- och kaffepauserna på arbetsplatserna.

27 november kl. 13:25: Ingen smittspridning vid rehabiliteringscenter i Näse

Borgå stad meddelade i onsdags att två anställda på avdelning 3 vid Näse rehabiliteringscenter hade konstaterats ha coronasmitta.

Alla patienter och anställda som vid tidpunkten var på jobb har nu testats för corona, och resultaten är negativa.

De anställda som blev exponerade för smitta är i karantän fram till den 3 december och avdelningen har besöksförbud. Inom terminalvården kan man komma överens om besök med personalen.

27 november kl. 12.50: Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder offentliga tillställningar med över 10 personer

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder samtliga offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer inomhus och i utomhusutrymmen i Helsingfors och Nylands samt Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts område.

Besluten träder i kraft måndagen den 30 november. Beslutet för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område är i kraft till och med den 18 december 2020 medan beslutet för Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt är i kraft till och med den 14 december 2020.

Det är möjligt att ordna tillställningar med högst 10 personer men då måste man till fullo och mycket noga följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkra avstånd och hygienrutiner.

Av sammankomsterna med högst 10 personer bör bara de absolut nödvändigaste ordnas, till exempel lagstadgade och stadgeenliga företags och sammanslutningars möten. Det rekommenderas att sådana möten ordnas på distans om det bara är möjligt.

- Vi diskuterade med våra sakkunniga om avgränsningen av besluten och konstaterade att det skulle ha inneburit utmaningar för till exempel företags och sammanslutningars rättsskydd om vi hade förbjudit alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster, berättar Regionförvaltningsverket i Södra Finlands överdirektör Merja Ekqvist.

- Därför möjliggör våra beslut offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 personer men med strikta förbehåll. Vi vill starkt och med eftertryck föra fram att man inte ska ordna ens den minsta sammankomst om det inte är absolut nödvändigt, säger Ekqvist.

Det epidemiologiska läget i Helsingfors och Nylands samt Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden har försämrats hastigt och sjukvårdsdistrikten har fastställt att de är i epidemins spridningsfas.

Utan striktare sammankomstbegränsningar finns det risk för att läget fortsätter att försämras i accelererande takt. Även om det i områdena finns kommuner där sjukdomsläget är lugnare så rör sig folk mellan kommunerna och därför är det motiverat att inkludera sjukvårdsdistriktens hela område i begränsningarna.

Den regionala coronasamordningsgruppen för Helsingfors och Nylands och Päijänne-Tavastland sjukvårdsdistrikt gav den 25 november riktlinjer för nya åtgärder som ska förhindra spridningen av coronaviruset.

Regionförvaltningsverkets beslut som förbjuder offentliga tillställningar och allmänna sammankomster grundar sig på epidemiologiska lägesbedömningar och är en del av åtgärderna ovan.

Också huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp behandlade riktlinjerna för åtgärderna under sitt möte den 16 november.

Alla onödiga närkontakter bör undvikas

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut gäller offentliga tillställningar, såsom marknader, konserter, teaterföreställningar och idrottsmatcher med publik.

Regionförvaltningsverkets behörighet omfattar inte privata tillställningar, såsom familjefester eller privat kvällssamvaro. Sjukvårdsdistrikten och kommunerna har gett rekommendationer för privata tillställningar som var och en bör följa.

För att vi ska få epidemiläget under kontroll är det synnerligen viktigt att var och en av oss är särskilt försiktig och beaktar myndigheternas rekommendationer och anvisningar. I det här läget är det skäl att undvika alla onödiga närkontakter med andra personer.

27 november kl. 11.50: Här är Sibbos skärpta restriktioner och rekommendationer:

Sibbo tar i bruk allt strängare restriktioner för att hindra spridningen av coronaviruspandemin.

Andra stadiet

Gymnasierna och yrkesutbildningen på andra stadiet i Sibbo övergår till distansundervisning från och med tisdag 1.12. Distansundervisningen fortsätter ända fram till jullovet.

Inom den grundläggande utbildningen fortsätter närundervisningen med beaktande av munskyddsrekommendationen samt säkerhets- och hygienanvisningarna.

Även vid Sibbo institut ordnas undervisningen i mån av möjlighet på distans fram till utgången av höstterminen. Om kursen inte lämpar sig för distansundervisning, avbryts den. Kunderna får närmare information om arrangemangen direkt av institutet.

Undantag utgör verksamhet för personer under 15 år samt utbildningar för långtidsarbetslösa och invandrare. De fortsätter som närundervisning.

Offentliga lokaler stängs

Sibbo kommun stänger största delen av sina offentliga inomhuslokaler för tiden 28.11–18.12.2020. Till exempel Allaktivitetshallen stängs helt och får användas endast av skolorna. Skolornas gymnastiksalar får inte heller användas om kvällarna.

Däremot hålls ungdomslokalerna Unkan och Pleissi öppna, men eftermiddagsverksamhet för lågstadieelever ordnas inte.

-När motionslokalerna stängs är det ytterst viktigt att ungdomarna har en trygg plats att vistas på. Vi hoppas ändå att ungdomarna inte vistas i lokalerna i onödan. Antalet personer i ungdomslokalerna begränsas så att de är tillräckligt rymliga. Vi ser till att alla iakttar en god handhygien och alla som besöker ungdomslokalerna oberoende av ålder måste använda munskydd, säger bildningsdirektör Jukka Pietinen.

Kommunen rekommenderar också att privata aktörer stänger sina motsvarande inomhuslokaler för motions- och fritidsaktiviteter.

Biblioteksverksamheten

Bibliotekens lokaler stängs inte helt och hållet men kunderna får endast uträtta sina ärenden där och avhämta reserverat material. Begränsningen gäller fram till 18.12 2020.

Det här betyder att kunderna kan avhämta reserverat material och returnera material till biblioteket. I biblioteket avskärmas kunderna med mellanväggarna när de uträttar sina ärenden och går in och ut från biblioteket så att närkontakter kan undvikas.

All annan vistelse i bibliotekets lokaler förbjuds, och bibliotekets mötesrum kan inte användas om kvällarna.

Självbetjäningsbiblioteket vid Söderkulla bibliotek stängs eftersom rekommendationerna inte då kan övervakas.

Även bibliotekens öppettider ändras så att de bättre lämpar sig för den exceptionella situationen.

Huvudbiblioteket i Nickby betjänar fram till 18.12 2020 må–to 9–18 och fr 9–16. På lördagar är biblioteket stängt. Söderkulla bibliotek betjänar må–on 8–18 och to–fr 8–16. På veckosluten är biblioteket stängt.

Café Emilie i huvudbiblioteket stängs nu tidigare än vad som meddelats. Café Emilie stängs från och med lördag 28.11 2020.

Efter att arbetet med att renovera och förnya Topeliussalen som ska inledas nästa år har färdigställts bedöms huruvida caféet kommer att återuppta sin verksamhet.

Kommunens kundtjänster stängs inte

Kommunens kundtjänster SibboInfo Nickby och SibboInfo Söderkulla förblir öppna. Vid SibboInfo har kunderna också möjlighet att använda en kunddator.

I Söderkulla bibliotek avskärmas kunddatorerna med mellanväggar och de kan användas under bibliotekets öppettider.

Kommunen rekommenderar att man kontaktar Info på distans och undviker personliga besök om ärendet går att sköta på distans.

Kundtjänsten betjänar per telefon på numret 09 2353 6000 och per e-post på adressen info@sibbo.fi. Kommunens kundrådgivare betjänar också på chatten som finns på kommunens webbplats.

Det rekommenderas att alla som har möjlighet att arbeta på distans ska göra det.

Om det inte är möjligt att arbeta på distans, rekommenderas att arbetsgivaren ger anvisningar om att använda ansiktsskydd i alla arbetslokaler fastän det skulle vara möjligt att hålla säkerhetsavstånd.

På arbetsplatserna ska luncherna och kafferasterna ordnas i skift.

Kommunen har dessutom uppmanat sin personal att undvika onödiga närkontakter och använda ansiktsskydd även på fritiden.

Offentliga och privata tillställningar

Nylands regionala samordningsgrupp har dragit upp riktlinjer om att alla offentliga tillställningar inomhus och utomhus förbjuds fram till 18.12 2020 i enlighet med regionförvaltningsverkets beslut.

Regionförvaltningsverket ska ge ett beslut i ärendet inom kort.

Kommunen ställer in alla sina offentliga tillställningar fram till 18.12 med undantag av tillställningar som sänds direkt på webben.

Kommunen rekommenderar att privata tillställningar inte ordnas fram till 18.12 2020. Med en privat tillställning avses också en familjeträff. Ett undantag från rekommendationen är småskaliga minnesstunder (högst 10 personer) som får ordnas.

Hobbyverksamhet

All hobbyverksamhet i grupp för vuxna (personer över 18 år) som ordnas av kommunen såväl inomhus som utomhus ställs in fram till 18.12.2020.

Det här betyder till exempel att alla motionsgrupper ställs in. Kunderna får mera information så snart som möjligt. Kommunen rekommenderar att privata aktörer iakttar samma begränsning.

Hobbyverksamhet i grupp för personer i åldern 12–17 år kan däremot ordnas utomhus men inte inomhus med iakttagande av säkerhetsavstånden och rekommendationen om munskydd.

Hobbyverksamheten för personer under 12 år fortsätter såväl inomhus som utomhus förutsatt att den kan ordnas utan närkontakter.

Om hobbyverksamheten inte avbryts, måste Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om att deltagarna och barnens följeslagare måste kunna undvika närkontakt följas.

Följ också tidigare begränsningar

De tidigare begränsningarna och rekommendationerna gäller fortfarande vid sidan av de nya strängare begränsningarna.

Till exempel rekommendationen om att eleverna i högstadiet ska använda munskydd gäller fortfarande.

Kommunen sammanställer alla rekommendationer och begränsningar som i nuläget gäller i Sibbo kommun på kommunens webbplats.

26 november kl. 19.50: Sibbo tar i bruk strängare restriktioner, mer info på fredagen

- Vi beslöt ta i bruk rekommendationerna som Nylands regionala koordineringsgrupp har föreslagit. Naturligtvis har vi beaktat lokala förhållanden, säger Leena Kokko som är direktör för social- och hälsovårdsväsendet i Sibbo.

Den regionala koordineringsgruppen rekommenderar att de Nyländska kommunerna stänger alla offentliga lokaler. I Sibbo tänker man ändå hålla ungdomslokaler öppna.

- Ungdomarna samlas ändå någonstans. I lokalerna har vi övervakning och kan se till att alla använder munskydd och håller avstånd. Ungdomarna måste ha ett tryggt ställe att samlas, säger Kokko.

Kommunen kommer att informera mer om restriktionerna och rekommendationerna på fredagen, antagligen vid lunchtid. Enligt Kokko handlar det om att man måste få översatt informationsmeddelandet från finska till svenska innan det skickas ut.

26 november kl. 16.05: Gymnasierna i Borgå övergår till distansundervisning

Linnankosken lukio och Borgå Gymnasium övergår helt till distansundervisning måndagen den 30 november på grund av att coronaläget har försämrats.

Distansundervisningen fortsätter fram till jullovet.

- Nödvändig närundervisning tryggas. Närundervisning erbjuds till bland annat dem som får specialundervisning och till studeranden med utvecklingsstörning samt studeranden som behöver individuellt stöd, berättar bildningsdirektör Sari Gustafsson i stadens pressmeddelande.

Borgå stad bereder som bäst också strängare begränsningar och rekommendationer. Staden informerar om de nya begränsningarna och rekommendationerna på eftermiddagen fredagen den 27 november.

Enligt social- och hälsovårdsdirektör Ann-Lis Silvennoinen vill man satsa på beredningen och beakta helheten.

Coronaläget i Borgå har försämrats de senaste två veckorna.

- Vi har mer positiva fall än tidigare och fler exponerade. Det som är viktigt att påminna varandra om nu är att vi alla bär ett ansvar, säger Silvennoinen.

Hon uppmanar Borgåborna om att våga påminna andra om att hålla avstånd.

- Det som man ju sett i gatubilden i Borgå är att användningen av munskydd ökat. Det är vi tacksamma över, säger Silvennoinen.

26 november kl. 15.05: Veikkaus stänger alla sina spelautomater och spelplatser i regionen

Spelbolaget Veikkaus meddelar att man kommer att stänga alla spelautomater och spelplatser i områden där coronaviruset är i accelerationsfasen eller fasen samhällsspridning.

Det här betyder att alla spelplatser och spelautomater i Östnyland kommer att stängas.

Stängningen sker senast på lördag.

26 november kl. 14.35: Akilles bandymatch i Borgå skjuts framåt

Akilles Bandy har i samförstånd med Veiterä och Finlands Bandyförbund kommit överens om att flytta fram matchen Akilles-Veiterä som skulle spelas lördagen den 28.11 november. Matchen spelas i stället lördagen den 30 januari 2021 klockan 15.00.

Kommande lördag klockan 15:00 spelas i Villmanstrand matchen Veiterä-Akilles som ursprungligen var inprickad lördag 30.1.2021.

Arrangemanget hänför sig till att Nyland konstaterats befinna sig i coronavirusepidemins spridningsfas. Föreningarna vill agera ansvarsfullt i det svåra läget och i mån av möjlighet minimera smittorisken i Borgå.

Alla som på förköp redan har skaffat inträdesbiljett får pengarna tillbaka eller kan alternativt använda biljetten i hemmamatchen Akilles-Veiterä 30.1.2021 kl 15:00.

Akilles Bandy vädjar till alla anhängare att bära ansvar och respektera säkerhetsanvisningar, så att vi tillsammans i dessa krävande tider tryggt kan ordna upplevelser för Borgåborna.

26 november kl. 12.40: Nytt fall av covid-19 i Strömborgska skolan

Ett nytt fall av coronavirussmitta har konstaterats i Strömborgska skolan i Borgå. Smittan hänger inte ihop med det fall som staden informerade om onsdagen den 25 november.

Sexton elever i de högre klasserna har exponerats för smittan. De exponerade har informerats om situationen i skolan och deras vårdnadshavare har informerats via Wilma. Om man inte har kontaktats, så har inte kontakt till den smittade förekommit.

De här exponeringarna skedde innan munskydd togs i bruk bland eleverna i klasserna 7-9.

- Nu använder eleverna munskydd, så eventuella smittor leder i fortsättningen inte till så här stora karantänmängder, säger ansvariga läkaren för smittsamma sjukdomar Jeff Westerlund i ett pressmeddelande.

I Strömborgska skolan görs en effektiverad städning.

26 november kl. 12.10: Mildare rekommendationer i Lovisa

I Lovisa ser man att staden också hör till spridningsfasen, men har för avsikt att inte omfatta lika strikta rekommendationer och restriktioner som i huvudstadsregionen.

- Vi är med i spridningsfasen för att många Lovisabor använder mycket service i Helsingfors och arbetar där, säger grundtrygghetsdirektör Carita Schröder.

Lovisa stads egna rekommendationer sammanfattas och publiceras för allmänheten på fredag (27.11) efter att staden sett vad regionförvaltningsverket och huvudstadsregionen bestämt.

- Vi rekommenderar inte att fler än 10 personer samlas till privata tillställningar under de närmaste tre veckorna, men vår tanke är att inte stänga offentliga platser, som till exempel ishallen eller biblioteket.

Staden rekommenderar trots det invånarna att inte besöka idrottshallar, ungdomslokaler eller andra fritidslokaler på tre veckor, åtminstone inte i större grupper.

- Situationen är så pass lugn här just nu att vi inte vill stänga de här platserna åtminstone ännu. Om vi stänger så har inte barnen hobbyer att gå till, säger Schröder.

Däremot tillåts inte marknader, loppmarknader eller konserter under tre veckor, varken inomhus eller utomhus.

26 november kl. 11.30: Borgå fattar beslut om eventuella nya coronarestriktioner idag

Borgå stads ledningsgrupp för exceptionella förhållanden samlas på onsdag eftermiddag för att diskutera eventuella skärpta rekommendationer och begränsningar.

Social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen kan inte uttala sig om hur omfattande de kan tänkas bli, men eftersom läget har försämrats berör de bland annat åtgärder för att minska sociala kontakter.

- Den här veckan och föregående har sett annorlunda ut, det har blivit sämre, säger Silvennoinen.

Silvennoinen konstaterar samtidigt att sjukvårdspersonalen alltjämt räcker till och att staden ännu inte gjort någon större förändring inom personalstyrkan, men att behovet kan uppstå om läget blir värre.

- I går (tisdag 25.11) hade vi sju nya fall av coronasmitta i Borgå och så många har vi inte haft tidigare per dag. Men våra serviceboenden är fortfarande rena efter de här nio månaderna, säger Silvennoinen.

26 november kl. 10.45: Sibbo fattar beslut om egna coronarestriktioner

Hela Nyland och Sibbo anses nu befinna sig i coronavirusepidemins spridningsfas.

Sibbo kommun bereder för närvarande nya begränsningar och åtgärder för att hindra spridningen av coronaviruset. Kommunens ledningsgrupp för undantagsförhållanden möts klockan 16 i dag, torsdag.

Sibbo informerar mera om åtgärderna och deras inverkan på kommunens tjänster senare.

Vid beredningen beaktas Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar samt de riktlinjer som dragits upp av Nylands regionala samordningsgrupp.

Leena Kokko, social- och hälsovårdsdirektör i Sibbo, säger till Yle Östnyland att kommunen till exempel måste fundera på om andra stadiet ska övergå till distansundervisning.

- Jag tror att vi kommer att gå in för ungefär samma åtgärder som i resten av Nyland. Vi tar läget på allvar i och med att vi finns nära huvudstadsregionen och många Sibbobor pendlar.

Kokko tycker att det för Sibbos del är viktigt att följa med vilka åtgärder som blir aktuella i huvudstadsregionen.

- Jag kan förstå att de kommuner i Nyland som ligger längre borta från Helsingfors, och där situationen är lugnare, har svårare att förstå alla begränsningar. Men med tanke på rättvisa och jämlikhet borde de gälla hela området.

I Sibbo har coronasituationen under den senaste veckan varit lugnare än under de två tidigare veckorna.

- Varje vecka har vi ändå haft några fall, cirka 10 positiva per vecka. Under den senaste veckan har vi haft lite färre exponerade.

Överlag säger Leena Kokko att Sibbo nu gör allt för att stoppa spridningen av coronaviruset.

- För tillfället räcker våra resurser, men som vi tidigare gick ut med så har köerna till vården blivit längre. Klienterna verkar ändå ha förståelse för situationen.

Kokko hoppas på kommuninvånarnas hjälp i kampen mot coronaviruset.

- Alla har ett ansvar och man bör komma ihåg att använda munskydd, hålla avstånd och tvätta händerna noga.

25 november kl. 17.10: Coronavirussmitta har konstaterats i daghemmet Skogsstjärnan i Borgå

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i daghemmet Skogsstjärnan i Borgå. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

Sammanlagt har 25 personer, barn och personal, exponerats för smittan. De exponerade eller deras vårdnadshavare har informerats om situationen via daghemmet. Om man inte har kontaktats, så har inte kontakt till den smittade förekommit.

Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt personligen med de exponerade eller deras vårdnadshavare senast under torsdagen den 26 november. De exponerade försätts i karantän hemma och de får anvisningar om karantän.

Familjemedlemmar till dem som exponerats försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till de som försatts i karantän kan gå till skolan och daghemmet.

I övrigt fortsätter daghemmets verksamhet normalt med beaktande av tidigare givna skydds- och hygienanvisningar.

Personalen inom småbarnspedagogiken använder från och med onsdagen den 25 november munskydd i arbetet i mån av möjlighet. I daghemmet görs en effektiverad städning.

25 november kl. 12.05: Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Strömborgska skolan

Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

De 13 som exponerats för smittan har informerats och deras vårdnadshavare har informerats.

De exponerade försätts i karantän hemma.

Familjemedlemmar till dem som exponerats försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till de som försatts i karantän kan gå till skolan och daghemmet.

I övrigt fortsätter skolgången enligt läsordningen med beaktande av tidigare givna skydds- och hygienanvisningar.

Skolans personal, ambulerande personal och gäster över 20 år har använt munskydd sedan den 19 november.

25 november kl. 10.40: Två anställda vid Näse rehabiliteringscenter har coronaviruset

Två anställda på avdelning 3 i Näse rehabiliteringscenter har konstaterats ha covid-19. Patienterna på avdelningen har inte smittats och har inte heller exponerats för smittan.

De smittade anställda vårdas hemma och har isolerats.

– Hygien- och skyddsanvisningarna har följts vid vård av patienter, och därför har patienterna inte blivit exponerade för smittan. För säkerhets skull coronatestar vi alla patienter och hela personalen, säger chefsläkare Kati Liukko.

Sju anställda på avdelningen och några andra personer har exponerats för smittan. Hälsovårdsmyndigheterna har kontaktat alla anställda som blev exponerade på avdelningen. De och alla andra som har exponerats sätts i hemkarantän.

Patienterna och personalen på avdelning 3 coronatestas onsdagen den 25 november. Staden informerar om testresultaten då de är färdiga. Tillsvidare är det förbjudet att besöka avdelningen.

Rummen och kontaktytorna på avdelningen städas och desinficeras effektiviserat, och vikarier har skaffats till avdelningen. Patienterna och deras anhöriga informeras om situationen.

På avdelning 3 i Näse rehabiliteringscenter vårdas patienter som akut insjuknat bland annat i hjärt-, lung- och infektionssjukdomar samt patienter som får vård i livets slutskede. Avdelningen har plats för 26 patienter.

– Alla Borgåbor ska följa med sitt mående, och om man får symptom ska man gå på coronatest, poängterar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

24 november kl 14.25: Borgå förbereder nya åtgärder för att hindra spridningen av coronaviruset

Nya begränsningar och rekommendationer kan bli aktuella inom huvudstadsregionen den 26 november, men också i Borgå. 

Huvudstadsregionens coronaarbetsgrupp samlas för att diskutera eventuella ytterligare begränsningar. De gäller till exempel publikevenemang, andra stadiets distansundervisning och öppethållningen av offentliga lokaler. 

Borgå stad förbereder sig därför på motsvarande åtgärder som i huvudstadsregionen och enligt regionförvaltningsverkets bestämmelser. 

24 november kl. 8.55: Social- och hälsovårdstjänsterna i Sibbo är belastade på grund av coronaviruset

Sibbo kommun meddelar att väntetiderna till social- och hälsovårdstjänsterna är längre än normalt på grund av coronavirussituationen. Köerna har blivit längre inom flera tjänster.

Väntetiden till icke-brådskande hälsovårdstjänster beror bland annat på att en del av personalen har flyttats från sina vanliga uppgifter till coronavirusarbete.

På våren sköts till exempel vårdtiderna inom mun- och tandvården upp när personalen jobbade med coronavirustestning. Även utredningen av smittkedjor har krävt extra personal.

På grund av coronaviruset har kundbetjäningen samtidigt blivit mer krävande, och en del av tjänsterna tar längre tid att utföra än tidigare.

Coronaviruset påverkar även flera socialtjänster, där antalet klienter har blivit klart större på grund av pandemin.

– Vi ber våra kunder om förståelse. Situationen är beklaglig, men man kan inte skylla på någon enskild anställd. Vi strävar efter att betjäna alla så snabbt som möjligt, säger social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko i ett pressmeddelande.

Kokko vill påminna Sibboborna om att de ändå ska söka sig till social- och hälsovårdstjänsterna när de behöver vård.

23 november kl. 21.00: All hobbyverksamhet för vuxna över 20 avbryts i tre veckor

Borgå stads ledningsgrupp beslutade måndagen den 23 november att strama åt rekommendationer och begränsningar gällande coronaviruset.

Staden avbryter all hobbyverksamhet i grupp för alla över 20 år i stadens inomhuslokaler från tisdagen den 24 november för tre veckor fram till den 13 december. Det här betyder bland annat idrotts-, musik-, handarbets- och andra hobbygrupper.

I stadens egen verksamhet avbryts hobbyverksamheten i grupp för dem som är äldre än 20 i bland annat medborgarinstitutet, idrotts- och kulturtjänsterna.

Inte heller matcher, tävlingar eller regional serieverksamhet för vuxna ordnas under denna period. Staden förutsätter att också föreningarna avbryter hobbyverksamheten i stadens lokaler för över 20-åringar under tiden i fråga.

Om föreningen inte använder träningstiden för annan verksamhet kan man inhibera träningstiden och staden uppbär inte hyra för dem.

Begränsningarna gäller inte landslagsverksamhet för individ- och gruppidrott, tävlingsverksamhet på FM-nivå och inom division I och träningsverksamhet på professionell toppnivå.

Privata aktörer och föreningar rekommenderas följa samma begränsningar.

Exteriör av Borgå simhall
Bildtext Besökarantalet i Borgå simhall begränsas till hälften. Arkivbild.
Bild: Yle/Stefan Härus

Simhallens besökarantal begränsas till hälften och hälften av klädskåpen stängs. I biblioteken minskas dessutom antalet platser i läsesalarna. Begränsningarna träder i kraft tisdagen den 24 november och är i kraft tillsvidare.

Ishallens isturer för allmänheten inhiberas fram till den 13 december.

Gymnasierna övergår delvis till distansundervisning den 30 november så att en årskurs i taget är i distansundervisning.

Borgå stad har redan tidigare rekommenderat distansarbete för alla, ifall det är möjligt. Dessutom rekommenderas att alla i närarbete använder munskydd vid alla möten och när de rör sig på arbetsplatsen. Rekommendationen gäller både privata och offentliga sektorns arbetsplatser.

Rekommendationen att använda munskydd utvidgas i årskuserna 1-9 och inom småbarnspedagogiken.

I årskurserna 7-9 rekommenderas att både personal och elever använder munskydd.

Staden står för munskydd men man får också använda egna munskydd. Användningen börjar med engångsskydd men också eleverna får senare munskydd i tyg och som tvättas centraliserat.

Dessutom rekommenderas att personalen för årskurserna 1-6 använder munskydd.

Det rekommenderas att personalen inom småbarnspedagogiken använder munskydd inomhus i mån av möjlighet, speciellt personer som arbetar i och besöker flera enheter. Rekommendationen gäller också privata daghem.

23 november kl. 15.00: Lovisa avbryter vuxnas hobbyverksamhet

Motionshobbyverksamheten i grupp för vuxna avbryts i de inomhuslokaler som staden förvaltar till och med 13.12.2020.

Matcher, tävlingar och regional serieverksamhet mellan vuxnas hobbylag ställs in under samma tidsperiod. Begränsningen träder i kraft tisdag 24.11.2020.

Det rekommenderas att privata aktörer iakttar samma begränsningar.

Diskussion om artikeln