Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Valvira begränsade sjukskötares yrkesrättigheter – fick trots det jobb via bemanningsföretaget Seure och jobbade på flera sjukhus

Från 2020
Sjukskötare med blå skjorta och vit rock som går i en sjukhuskorridor. Bredvid en anmälan om misstänkt olovlig utövande av yrke inom hälso- och sjukvården.
Bildtext Valvira polisanmälde sjukskötaren som nu har dömts för olovlig utövning av ett yrke inom hälso- och sjukvården. Fotomontage.
Bild: Yle

En sjukskötare jobbade via bemanningsföretaget Seure under ett halvår på flera sjukhus trots att hennes yrkesrättigheter var begränsade. Kvinnan hade bara rätt att jobba som anställd under övervakning. Här har skett ett mänskligt misstag, säger Maija Valkama vid Seure. Kvinnan har nu dömts i tingsrätten, men Seures ansvar har inte utretts.

Den numera 35-åriga kvinnan fick sina yrkesrättigheter begränsade i oktober 2017 av tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

Enligt beslutet fick kvinnan utöva yrket som hälsovårdare eller sjukskötare enbart i ett anställningsförhållande under övervakning av en legitimerad yrkesutbildad person.

De exakta motiveringarna till beslutet är sekretessbelagda hos Valvira. Valvira hänvisar i beslutet till två lagparagrafer, som ger myndigheten rätt att ge en påföljd för felaktigt förfarande och som betyder att sjukdom, missbruk av rusmedel eller nedsatt funktionsförmåga kan leda till åtgärder.

- I allmänhet begränsas yrkesrättigheterna på grund av nedsatt hälsotillstånd eller funktionsförmåga eller nedsatt kompetens. Vi strävar efter att så lite som möjligt begränsa personens rätt att utöva sitt yrke men samtidigt garantera patientsäkerheten, säger Maarit Mikkonen, enhetschef vid Valvira.

Begränsningen om att enbart få jobba i ett anställningsförhållande handlar enligt Mikkonen om att det i så fall är lättare att övervaka en persons arbete.

Fick jobb som inhoppare via Seure

Trots att Valviras beslut förbjuder jobb som inhoppare fick kvinnan jobb på sjukhus som inhoppare via bemanningsföretaget Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Hon jobbade under ett halvår 2018 som sjukskötare vid i alla fall Jorvs sjukhus i Esbo och Tölö sjukhus i Helsingfors.

Bemanningsföretaget Seure ägs bland annat av städerna i huvudstadsregionen och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Företaget förmedlar arbetstagare bland annat till sjukhus, hälsostationer, daghem och skolor.

Fallet väcker frågan om Seure alls kontrollerar inhoppares yrkesrättigheter på förhand.

Ingången till Jorvs poliklinik, snö på marken.
Bildtext Kvinnan jobbade bland annat på Jorvs sjukhus i Esbo.
Bild: YLE/Christoffer Gröhn

"Vi kontrollerar automatiskt arbetssökandes rättigheter"

Maija Valkama, chef för försörjningskedjan vid Seure, säger att en kontroll av yrkesrättigheterna är en del av rekryteringsprocessen.

- Vi kontrollerar automatiskt arbetssökandes rättigheter i Valviras register. Det är ett krav för att ens kunna avancera i rekryteringsprocessen. Dessutom gör vi masskontroller hos Valvira där yrkesrättigheterna för alla våra arbetstagare inom social- och hälsovården kontrolleras, säger Valkama.

Det är alltid en människa som gör kontrollen

Enligt Valkama görs masskontrollerna en eller två gånger per år. Hon påpekar att yrkesrättigheterna kontrolleras på nytt om en person inte på en tid jobbat via Seure och vid behov om misstankar väcks.

"Det är ett beklagligt mänskligt misstag"

- Om det finns en begränsning i en arbetstagares yrkesrättigheter som förhindrar att hen gör inhopp är det på vårt ansvar att fatta beslut om att inte erbjuda jobb åt personen, säger Valkama.

Hur är det då möjligt att en sjukskötare, som inte har rätt att jobba som självständig inhoppare, via Seure har förmedlats till flera sjukhus?

- I det här fallet har det skett ett misstag. Det är ett beklagligt mänskligt misstag. Vi har gått igenom det här. Våra processer har kontrollerats och vi har varit i kontakt med Valvira, säger Valkama.

Vad menas med mänskligt misstag? Har någon glömt att kontrollera yrkesrättigheterna?

- Uppgifterna har inte kontrollerats i Valviras register. Det är alltid en människa som gör kontrollen. Det finns ingen koppling mellan våra system och Valviras.

Valkama säger att hon inte minns något liknande fall. I liknande situationer har arbetstagaren fastnat redan i rekryteringsskedet om det visat sig att yrkesrättigheterna är begränsade.

HUS: Seure ska sköta kontrollen

Vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS uppger ledande överskötare Marja Renholm att bemanningsföretaget ska kontrollera yrkesrättigheterna.

- HUS har kommit överens med Seure på samma sätt som med andra bemanningsföretag. Seure har som arbetsgivare skyldighet att kontrollera yrkesrättigheterna för de skötare som gör inhopp hos HUS, skriver Renholm i ett mejl.

Brun skylt där det bland annat står Seure Henkilöstöpalvelut Oy.
Bildtext Vid Seure uppger man att kvinnans yrkesrättigheter inte kontrollerades i Valviras register.
Bild: Seure

Kvinnan säger sig inte ha förstått Valviras beslut

Valvira polisanmälde kvinnan i början av 2019 efter att myndigheten under hösten 2018 fick kännedom om fallet. Då hade hon jobbat i omkring ett halvt år, mellan mars och september 2018, via Seure i strid med Valviras beslut.

I ett polisförhör säger kvinnan att hon inte förstod vad beslutet betydde.

- Jag ringde till Valvira, vill minnas att det var i februari 2018, och frågade vad beslutet betyder. Jag kände inte till att jag inte får jobba via ett bemanningsföretag.

Jag kände inte till att jag inte får jobba via ett bemanningsföretag

- På Valvira berättade man att jag kan jobba på ställen där det finns avdelningar. Jag sökte arbetsplatser där jag inte jobbade ensam. Jag var aldrig ensam på arbetsplatser utan där var alltid andra med mig, säger hon i förhöret.

Säger sig ha meddelat om begränsningen till Seure

Förhöret med kvinnan är delvis sekretessbelagt i den version av förundersökningen som Yle Huvudstadsregionen fått av polisen.

Namnet på arbetsgivaren, det vill säga Seure, har sekretessbelagts. I förhöret går det ändå att utläsa att kvinnan säger att hon meddelat om sina begränsade yrkesrättigheter till Seure.

I förundersökningen har polisen inte utrett Seures ansvar för det skedda.

Förundersökningsledare, kriminalkommissarie Jyrki Kallio skriver i ett mejl att utredningens omfattning har bedömts utgående från den övervakande myndighetens (det vill säga Valviras) anmälan.

Det har utretts enligt förundersökningslagen på det sätt som förutsätts av ärenden av det här slaget, skriver han i mejlet.

I Valviras anmälan står att uppgifterna av någon anledning inte kontrollerades i registret när kvinnan rekryterades och hon har inte själv berättat att hennes yrkesrättigheter var begränsade.

En modern byggnad som det står "Esbo rättshus" på. Huvuddörren och en trappa syns framför byggnaden.
Bildtext Kvinnan har nu dömts i Västra Nylands tingsrätt.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

Hennes rättigheter fråntogs först när hon själv ville det

Meningarna där kvinnan berättar varför hennes yrkesrättigheter har begränsats har sekretessbelagts i förundersökningen.

- Jag har aldrig haft problem på jobbet och patientsäkerheten har inte äventyrats, säger hon i polisförhöret.

Förhöret med kvinnan hålls i mars 2019 och hon säger då att hon vid årsskiftet begärt att Valvira ska ta bort hennes begränsningar, vilket inte har skett.

I juli 2019 begär hon själv att Valvira fråntar hennes rättigheter att jobba som hälsovårdare och sjukskötare, vilket också sker.

Med andra ord fråntas hon inte sina rättigheter trots att det kommit till Valviras kännedom att hon brutit mot sina begränsade yrkesrättigheter.

- Lagstiftningen gör det inte möjligt att frånta en persons yrkesrättigheter om personen misstänks för att olagligt ha utövat vårdyrket, säger Maarit Mikkonen, enhetschef vid Valvira.

Dömdes till dagsböter

Västra Nylands tingsrätt dömde i november kvinnan för olovlig utövning av ett yrke inom hälso- och sjukvården.

Straffet blev 20 dagsböter på sammanlagt 180 euro.

Brottsrubriceringen är rätt ovanlig och i huvudstadsregionen utreder polisen mellan 5 och 10 fall årligen.

Diskussion om artikeln