Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeå borde satsa på sitt centrum påminner landskapsförbundet - men kommunen vill tillåta åretruntboende på Bastuudden

Från 2020
En sensommarros knoppar i ett höstigt landskap. Ett vitt hus med balkong suddigt i bakgrunden.
Bildtext Sjundeå diskuterar om Bastuudden ska ha småhus för åretruntboende i stället för fritidsbostäder. Arkivbild.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Detaljplaneändringen för Bastuudden i Störsvik i Sjundeå har tagit ett steg framåt.

Tekniska nämnden och kommunstyrelsen i Sjundeå har godkänt detaljplaneändringen och den skickas nu till kommunfullmäktige för godkännande.

Hotas jämlikheten?

Nylands förbund skriver i sitt utlåtande att kommunen borde satsa på centrum och stationsregionen. Det kravet kommer från landskapsplanen som ska styra markanvändningen i Nyland.

En ändring av detaljplanen kan få konsekvenser för kommunen. Markägarna borde behandlas jämlikt och då borde markägare på liknande områden ha rätt till motsvarande ändring av användningsändamål.

Åretruntboende i stället för fritidsbostäder

Det är fastighetsbolaget Pickalanrinne som har lämnat in en ansökan om att ändra detaljplanen för Bastuudden. De vill att ett kvartersområde för byggnader som betjänar turistverksamheter ändras till kvartersområde för åretruntboende.

I praktiken handlar det om att ändra boendeformen på området från fritidsbostäder till permanent boende. För att det här ska bli möjligt måste detaljplanen tillåta åretruntboende.

Fastighetsbolaget motiverar sin önskan bland annat med att magistraten inte godkänner mantalsskrivning i en byggnad som används som fritidsbostad.

Tio kilometer från centrum

På planområdet finns nu sex småhus. Det får byggas maximalt 18 bostäder i enlighet med bolagsordningen. Området är anslutet till vatten- och avloppsnätet och har färdiga vägar.

Området ligger cirka tio kilometer från Sjundeås centrum och cirka fyra kilometer från stamväg 51.

Bildningsnämnden i Sjundeå och Störsviks boendeförening stöder planändringen i sina utlåtanden.

Diskussion om artikeln