Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Skolmaten i Sjundeå tillreds kanske i Lojo i framtiden

Från 2020
Uppdaterad 19.04.2021 18:03.
Sallader i en skolmatsal.
Bildtext Sjundeå funderar på var skolmaten ska tillredas i framtiden.
Bild: Antti Tauriainen / Yle

I Sjundeå anser beslutsfattare att kosthållstjänsterna inte borde flyttas tillbaka till kommunen. De funderar också på om maten kunde lagas i Lojo i framtiden.

Kommunstyrelsen i Sjundeå håller med tekniska nämnden om att kosthållstjänsterna inte ska skötas av kommunen. Nu går ärendet vidare till fullmäktige.

Kristian Parviainen (SDP) och två andra fullmäktigeledamöter lämnade tidigare i år in en motion om att flytta matservicen tillbaka till Sjundeå kommun.

Svårt få tag på personal

Tekniska nämnden behandlade ärendet tidigare i höst och nu var ärendet uppe i kommunstyrelsen som håller med om att Sjundeå kommun ska använda utlokaliserad kosthållsservice.

Det här beror bland annat på att det kan vara svårt att få tag på personal, dessutom tas det nuvarande centralköket ur bruk.

Det finns i Sjundeå svenska skola och rivs 2022 och tanken är att maten tillreds i det blivande bildningscentrets utdelningskök.

En liten aktör som Sjundeå skulle troligtvis ha stora problem med att anställa vikarier och det kan till och med vara svårt att få fast anställd personal.

Hos en större partner finns mera resurser, sägs det i svaret på motionen.

Företaget Fazer Food Services sköter kommunens städning och kosthåll sedan några år tillbaka. Numera utgör de en del av det multinationella Compass Group som enligt uppgifter på sin finländska webbplats verkar i 45 länder, har över 600 000 anställda och en årlig omsättning på 25 miljarder euro.

Centralköket i Sjundeå rivs

Kosthållet kommer att ha sämre resurser under en tvåårsperiod, från och med 2023, på grund av rivningen av Sjundeå Svenska skola där centralköket finns och bygget av social- och hälsovårdscentret.

År 2023 kommer kommunen att använda enbart den nya skolans kök, som är planerad att vara ett utdelningskök.

Då kommer halvfärdig mat att användas mer och det finns mindre förvaring för mat. Under den här tiden är det speciellt viktigt att utnyttja en utomstående part som har lokaler även på en annan ort, sägs det i svaret.

Ärendet granskas på nytt då social- och hälsovårdscentret är färdigt och social- och hälsovårdsreformen skett.

Mat från Lojo till Sjundeå?

Sjundeå kommun ska också ta reda på om kommunens mat i framtiden kunde tillverkas i Lojo i stället för på hemorten.

Det finns ett alternativ till mat från Lojo: bygg kommunens centralkök i social- och hälsovårdscentret som ska byggas under åren 2022 och 2023 på området där Sjundeå svenska skola och hälsovårdscentralen finns i dag.

Men nu utreder kommunen ytterligare ett alternativ bland annat för att Sjundeå ska vara förberedd på förändringar i serviceproduktionen som vårdreformen kan föra med sig. Och det är här Lojoalternativet kommer in.

Kommunallagen gör att det är möjligt att anskaffa lagstadgade tjänster från grannkommuner. Matförsörjningen är en sådan lagstadgad tjänst.

I Lojo finns produktionsköket Köökki på Takanengatan 53 vilket gör att det är på en central plats i förhållande till Sjundeå.

Diskussioner med tjänstemän i Lojo

Tekniska nämnden i Sjundeå har beslutat att ge tekniska direktören Markus Moisio rätt att börja diskutera med tjänstemän i Lojo om det är möjligt att även laga mat åt Sjundeå.

Samtidigt ska Sjundeå kommun ta reda på om Lojo och de andra grannkommunerna har intresse av att samarbeta med gemensam städservice som Sjundeå upplever är nära kopplat till maten.

Tillägg 30.11.2020 klockan 19.41: En mening tillades om att Fazer Food Services numera tillhör det multinationella företaget Compass Group.

Diskussion om artikeln