Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

THL:s nya rapport: Allt yngre dör av droger – amfetamin och opioider används oftare

Från 2020
Huumeruisku Helsingin Kallion Pengerpuistossa.
Bildtext Narkotikadöd är starkt förknippad med social utsatthet, enligt THL:s nya rapport.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Användningen av droger har ökat under de senaste 10 åren. Samtidigt har antalet drogrelaterade dödsfall fördubblats och allt yngre personer dör av droger, visar ny statistik som Institutet för hälsa och välfärd THL publicerade på onsdag.

Allt som allt dog 189 finländare av narkotikaförgiftning år 2019, medan motsvarande siffra för år 2010 var kring 100.

Narkotikaförgiftning innebär att en person dör på grund av en överdos. Narkotikadöd är starkt förknippad med social utsatthet, enligt rapporten.

Narkotikaförgiftningar orsakas oftast av opioiden buprenorfin, som klassas som stark smärtmedicin. År 2019 kunde 91 dödsfall av 189 kopplas till buprenorfin.

Buprenorfin finns i Suboxone som används inom avvänjnings- och substitutionsbehandlingen i Finland. Buprenorfin finns också i Subutex.

Enligt rapporten har narkotikaförgiftningar bland unga vuxna under 30 år ökat från 33 procent till 49 procent under de senaste fem åren.

I grafen nedanför kan du se statistik över drogrelaterade dödsfall år 2019. Dödsfall i åldersgruppen 15–24 har ökat och sker nästan lika ofta som dödsfall i åldersgruppen 25–34, och oftare än i åldersgruppen 35–44.

En graf över drogrelaterade dödsfall. Åldersgruppen 25–34 år är värst drabbad.

Skadligt bruk ökat bland unga

Antalet personer som använder narkotika på ett skadligt sätt har ökat under 2010-talet.

Med skadligt bruk av droger avses vanligen bruk av amfetamin eller opioider som förorsakar allvarliga och negativa sociala följder och hälsoeffekter. Det är oftast förknippat med drogberoende och hälsoskadliga användningssätt, som injicering av droger.

Jape, missbrukare
Bildtext Skadligt bruk av droger är vanligast bland vuxna i åldern 25–34 år.
Bild: Niklas Meltio / Yle

Skadligt bruk är vanligast bland vuxna i åldern 25–34 år och näst vanligast bland 35–44-åringar, enligt rapporten.

Samtidigt har skadligt bruk bland unga i åldern 15–24 ökat och blivit nästan lika vanligt som bland 35–44-åringar.

– Det verkar som om det finns en ung generation i Finland som missbrukar amfetamin och opioider i allt större utsträckning. Den här gruppen är större än någonsin tidigare, lyder rapporten.

År 2017 fanns det uppskattningsvis 31 100–44 300 finländare, alltså cirka 1 procent, som använde amfetaminer och opioider på ett skadligt sätt. Två tredjedelar av användarna var män.

Cannabis den vanligaste drogen

Cannabis är den vanligaste illegala drogen i Finland.

I narkotikaenkäten år 2018 uppgav 24 procent av åldersgruppen 15−69 år att de någon gång prövat på cannabis.

Största delen av dem som prövat på cannabis är unga vuxna i åldern 25–34 år.

Polisen upptäckte cannabisodling i Kotka.
Bildtext Hemodling av cannabis har ökat.
Bild: Keskusrikospoliisi

Men cannabis finns inte med bland de vanligaste drogerna i Finland som kopplas till dödsfall. Den överlägset vanligaste drogen som kopplas till dödsfall är buprenorfin.

Även hemodling av cannabis har ökat drastiskt i Finland under 2000-talet.

Orsaken till att allt fler odlar själv är bättre kvalitet på cannabisen och att det är en trevlig sysselsättning, enligt rapporten. Dessutom är människor trötta på cannabis av dålig kvalitet, och vill ogärna ha att göra med illegala drogmarknader.

Diskussion om artikeln