Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kan vi tvingas till att arbeta hemifrån? Professor: Arbetsgivaren har rätt att leda och styra arbetet

Från 2020
Nainen työskentelee etänä kannettavalla tietokoneella.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Coronapandemin har gjort våra hem till våra arbetsplatser, vare sig vi gått med på det eller inte.

Kan vi tvingas till att arbeta hemifrån? – Professor: Arbetsgivaren har rätt att leda och styra arbetet

2:54

I normala fall är distansarbete något som arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om och då ofta på arbetstagarens önskan.

Men på grund av coronapandemin i år har många mer eller mindre varit tvungna att arbeta hemifrån, fastän de inte själva har velat det.

Niklas Bruun, professor emeritus vid Hanken och specialiserad på arbetsrätt, säger att det hör till arbetsgivarens rättigheter att leda och styra arbetet.

– Till de här rättigheterna hör att arbetsgivaren i vissa situationer kan bestämma att arbetstagaren inte ska arbeta på arbetsplatsen, särskilt då det finns en rekommendation från myndigheterna. Arbetsgivaren har också en skyldighet att värna om sina arbetstagares säkerhet och hälsa, och i det här fallet kan distansarbete räknas som en sådan åtgärd.

Enligt Bruun behöver man inte nödvändigtvis avtala om distansarbete skriftligt, även om det ofta rekommenderas.

– Ett muntligt avtal är också giltigt. Men om det uppstår tvister om vilken slags utrustning arbetsgivaren ska stå för och hur man ska ordna arbetet hemma, kan det vara bra med ett skriftligt avtal.

Niklas Bruun.
Bildtext Enligt professor emeritus Niklas Bruun har arbetsgivaren i vissa situationer rätt att bestämma var arbetstagaren ska arbeta
Bild: Yle/Alexander Uggla

"Tydligare instruktioner"

Maria Bäck arbetar som universitetslektor i statsvetenskap vid Helsingfors universitet.

Hon upplever att hon inte har behövt ett skriftligt avtal om distansarbete med sin arbetsgivare, men efterlyser istället tydligare instruktioner kring hur hon och hennes kolleger kompenseras för den extra tid som det tar att planera distansundervisningen.

– Det har inte varit så tydligt på vilket sätt det här inkluderas i arbetstiden. Det är inte bara så att man plötsligt kan förvandla en normal kurs till distans, det krävs en hel del planering.

Universitetslektor Maria Mäck
Bildtext Maria Bäck är nöjd med distansarbetet, men tycker tydligare spelregler skulle vara bra.
Bild: Maria Bäck

Alla förväntas kunna förvandla sina hem till arbetsplatser

I normala förhållanden är det arbetsgivaren som ansvarar för att varje arbetstagare har en plats att arbeta på och ett bredband som fungerar.

Då distansarbetet infördes i våras vändes det här på tvären och var och en skulle plötsligt själv se till att de hade någonstans där de kunde arbeta i fred och en anslutning som höll för att fler personer använde den samtidigt.

Bäck säger att ingen på universitetet kontaktat henne för att fråga om hon har den utrustning som behövs för att arbeta hemma.

– Jag har en arbetsdator som jag använder här hemma. Men ingen har frågat om jag har allt som jag behöver för att arbeta på distans. Det verkar som det bara förutsätts att alla har möjlighet att sköta det här hemifrån utan större problem.

Enligt Bruun är det en tolkningsfråga om arbetsgivaren ska stå för sådant som en arbetstagaren också använder utanför arbetstid.

– Då det handlar om sådan utrustning som behövs i arbetet är det arbetsgivaren som ska stå för det, exempelvis datorer. Men då det kommer till exempelvis bredbandsanslutningar kan det uppstå tolkningsfrågor. Frågan är hur mycket tilläggskostnader som arbetsgivaren ska stå för om arbetstagaren också använder den för privat bruk.

Tydliga spelregler behövs

Enligt Bruun är det viktigt att man på arbetsplatserna diskuterar vilka utgångspunkterna och omständigheterna för distansarbete är, så att man tillsammans kan ordna förhållandena så bra som möjligt.

– Om det exempelvis uppstår tekniska problem hemma är det inte annorlunda än de problem som kan uppstå på en arbetsplats. Huvudsaken är att problemen åtgärdas och det är också arbetsgivarens ansvar att bidra med hjälp då.

Bäck har saknat tydliga riktlinjer kring hur man ska säkra kvaliteten på undervisningen på distans.

– Jag upplever att det har funnits en variation i hur man skött undervisningen på distans. Därför skulle det vara bra med någon slags kvalitetskontroll på undervisningen. Nu har vi alla fått lära oss ganska mycket på egen hand.

Hon tycker därför det skulle vara bra med mer diskussion kring vilka rättigheter och skyldigheter den undervisande personalen har.

– Det skulle vara bra med tydligare riktlinjer för det här och mera info för lärarna om vad det är som gäller.

Diskussion om artikeln