Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hela Nyland är nu i coronaviruspandemins allvarligaste fas - evenemang förbjuds och många nya restriktioner införs i hela landskapet

Från 2020
Uppdaterad 27.11.2020 13:08.
Närbild på två kvinnor med munskydd och skyddsutrustning på. Sjukskötaren Saara Korhonen hjälper en kollega att ta på sig munskydd.
Bildtext Hela Nyland är nu inne i den allvarligaste av tre faser. Arkivbild.
Bild: Sami Takkinen / Yle

Nylands regionala samordningsgrupp konstaterar att hela Nyland nu har kommit in i den allvarligaste fasen av coronaviruspandemin, den som kallas samhällsspridning.

Nylands regionala samordningsgrupp lägger därför fram ytterligare begränsningar och rekommendationer för Nyland.

De nya begränsningarna och rekommendationerna träder i kraft enligt besluten av Regionförvaltningsverket i Södra Finland och kommunerna och de gäller fram till den 18 december.

Kommunerna ska alltså ännu välja om de tar i bruk begränsningarna och rekommendationerna i sådana fall att de inte redan införts av regionförvaltningsverket.

För huvudstadsregionens del dras linjerna upp i huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp den 26 november.

Slut på offentliga evenemang och vuxnas hobbyer

Nedan följer de nya begränsningarna och rekommendationerna:

Offentliga evenemang: Alla offentliga evenemang inom- och utomhus förbjuds med beslut av regionförvaltningsverket.

Uppdatering 27.11.20 klockan 13:04:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland beslöt att ändå inte förbjuda alla offentliga evenemang.

På fredagen meddelade regionförvaltningsverket att samtliga offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer inomhus och i utomhusutrymmen i Helsingfors och Nylands samt Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts område förbjuds.

Besluten träder i kraft måndagen den 30 november. Beslutet för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område är i kraft till och med den 18 december 2020 medan beslutet för Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt är i kraft till och med den 14 december 2020.

Det är möjligt att ordna tillställningar med högst 10 personer men då måste man till fullo och mycket noga följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkra avstånd och hygienrutiner.

Av sammankomsterna med högst 10 personer bör bara de absolut nödvändigaste ordnas, till exempel lagstadgade och stadgeenliga företags och sammanslutningars möten. Det rekommenderas att sådana möten ordnas på distans om det bara är möjligt.

Privata evenemang: Det rekommenderas att privata evenemang eller träffar inte ordnas. Privata evenemang inbegriper här även familjesammankomster.

Undantaget till rekommendationen är ordnande av mindre minnesstunder. Högst 10 personer får delta.

Offentliga lokaler: Med kommunens beslut stängs alla offentliga lokaler som är för allmänheten öppna och som förvaltas av kommunen, dock säkras rätten till nödvändiga tjänster samt att man kan uträtta ärenden.

Det här innebär att till exempel bibliotek och museer stänger.

Det rekommenderas också att privata aktörer stänger motsvarande motions- och fritidslokaler.

Hobbyverksamhet i grupp: Alla hobbyer som anordnas av kommuner för över 18 år fyllda avbryts med kommunala beslut.

Hobbyverksamhet ordnas enligt möjlighet på distans. Privata aktörer rekommenderas att följa samma begränsningar.

Hobbyverksamhet i grupp för barn och ungdomar under 12 år kan fortsätta enligt övervägande. Verksamhet för 12–17-åringar kan fortsätta enligt särskilt övervägande.

Om hobbyverksamheten inte avbryts ska instruktionerna från Social- och hälsovårdsministeriet uppmärksammas: det måste vara möjligt för deltagare och barnens ledsagare att undvika nära kontakt med varandra.

Kommunerna fattar de slutgiltiga besluten om att fortsätta hobbyverksamheten i grupp för barn och ungdomar.

Ordnande av undervisning: Gymnasier, yrkesskolor, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet (för över 15-åringars del), yrkeshögskolor och universitet övergår till distansundervisning i enlighet med kommunala beslut.

Rekommendation för distansarbete och användning av munskydd på arbetsplatser: Det rekommenderas att arbetsgivare ordnar distansarbete i alla arbetsuppgifter där det är möjligt, också i sådana arbeten där det endast tillfälligt är möjligt.

Ifall distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren instruerar att använda munskydd i alla arbetslokaler. Munskydd ska användas också där det är möjligt att hålla avstånd.

På arbetsplatser bör måltider och kaffepauser delas upp.

Källa: Information från HUS 25.11

27.11.20 kl. 13.08: Artikeln har uppdaterats med regionförvaltningsverkets beslut.

Diskussion om artikeln