Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vöråmamma anmäler skolskjutsärende till diskrimineringsombudsmannen – men lättad över hjälp från socialen

Från 2020
En kvinna ler i förgrunden, bakom henne en pojke med stor leksakshund.
Bildtext Henna Kapanen är lättad över att sonen Roni igen kommer att få åka skolskjuts. För hennes egen del innebär det att hon kommer att kunna åka till jobbet som normalt.
Bild: Yle/Anna Wikman

Henna Kapanen är lättad. Socialsektorn i Vörå kommun lovar betala skolskjutsen för hennes son, eftersom bildningssektorn inte gör det. Men fallet har hon anmält till diskrimineringsombudsmannen.

För en vecka sedan rapporterade Yle Österbotten om Henna Kapanen, vars vardag plötsligt blev ohanterlig då skolskjutsen för hennes son Roni drogs in.

Kapanen är finskspråkig och bor i Pettersbacka i Vörå. Elvaårige sonen Roni, med en intellektuell funktionsvariation, har av kommunen anvisats skolplats i Alahärmä i grannkommunen Kauhava.

Dit är det drygt 30 kilometer från familjens hem.

Kapanen är frånskild. Och bildningssektorn i Vörå kommun betalar för skolskjutsen endast varannan vecka, då Roni bor hos sin pappa.

Vörå gör de facto som många andra kommuner, eftersom lagstiftningen inte tar hänsyn till barn som bor växelvis hos sina separerade föräldrar.

Lagen förutsätter skolskjuts endast från den adress där barnet är mantalsskrivet.

Skoltransporttaxi kommer körande längs landsbygdsväg. En pojke står med sin cykel vid vägrenen och vinkar till taxin.
Bildtext Handikappservicen är en del av socialsektorn i Vörå och därifrån har man lovat Henna Kapanen att skolskjutsen fungerar som normalt redan på måndag.
Bild: Yle/Anna Wikman

Förra veckan var ett enda kaos, säger Henna Kapanen, som då flera dagar tvingades stanna hemma från jobbet för att föra Roni till skolan på morgonen och hämta honom på eftermiddagen.

Hon vände sig till bildningssektorn för att få frågan omprövad.

- Nu kom det igår ett beslut av bildningssektorn som bekräftar att de inte betalar skolskjutsen de veckor Roni är hos mig. Men från socialsektorn har jag nyss fått ett löfte om att de betalar om bildningssektorn inte gör det. Det är en otrolig lättnad, säger Kapanen.

Kapanen skulle inte ha haft råd att betala skolskjutsen själv. På grund av den långa sträckan skulle hon tvingats betala drygt 570 euro varje vecka som Roni bor hos henne.

Kommunen rådfrågade jurist

Helena Emaus är bildningsdirektör i Vörå kommun. Hon bekräftar att bildningssektorn fattat ett färskt beslut som nekar skolskjuts för Roni de veckor han bor hos sin mamma.

- Det blev avslag. Man får inte skjuts från två adresser, utan bara från mantalsskrivningsadressen, säger Emaus.

Här väljer alltså Vörå att följa den linje man haft hittills. Man följer lagen om grundläggande utbildning och beviljar skolskjuts endast från den adress där barnet är mantalsskrivet.

Och den linjen följer man konsekvent.

- Jo, vi försöker behandla alla lika, säger Emaus.

Robin Harms är specialsakkunnig vid diskrimineringsombudsmannens byrå.

Han har tidigare uppgett för Yle Österbotten att kommunen kanske ändå inte kan fatta skolskjutsbeslutet endast med stöd av lagen om grundläggande utbildning.

En särbehandling kan vara nödvändig då det rör sig om barn med funktionsvariation.

Helena Emaus har vänt sig till ett par jurister för att bena ut frågan.

- Tittar man på diskrimineringslagen så nämns rimliga anpassningar för att likabehandling för personer med funktionsnedsättning ska uppnås. När man läser det här så får åtminstone inte jag helt klara besked. Jag har diskuterat med en jurist och han kunde inte heller ge mig något stöd i det här. Däremot har vi då en jurist på kommunförbundet som säger att vi ska följa lagen om grundläggande utbildning, och att det alltså är skjuts från mantalsskrivningsadressen som gäller.

Emaus är ändå medveten om att socialsektorn kommer att börja betala för Ronis skolskjuts. Det är alltså fråga om en slags sektorövergripande överenskommelse.

- Det kan man säga. Vi har varit i kontakt med varandra och funderat. Jag har förstås inte blandat mig i deras beslut, det är deras beslut att fatta, men vi har diskuterat saken ja, säger Emaus.

Anmäler fallet till DO

Henna Kapanen har blivit lovad att skolskjutsen ska fungera redan på måndag, då den behövs nästa gång. Ännu vet hon ändå inte för hur lång tid skolskjutsen beviljas av Vörås socialsektor, beslutet är på väg i posten.

- Jag hoppas att det gäller åtminstone för resten av det här läsåret, men helst för resten av Ronis tid i grundskolan, säger Kapanen.

Kapanen är ändå inte beredd att släppa saken helt.

- Ingen borde behöva förlora nattsömnen över sådana här saker. Och dessutom finns det så många föräldrar i samma situation. Det känns inte okej. Jag har anmält ärendet till diskrimineringsombudsmannen.

Skolpojke kommer hem med tung ryggsäck.
Bildtext Taxin släpper av Roni rakt utanför hemmet. Henna Kapanen hoppas att hon nu kan lita på att skolskjutsen är tryggad åtminstone läsåret till slut.
Bild: Yle/Anna Wikman

Kapanen har fått en bekräftelse på att hennes anmälan blivit mottagen. Hon hoppas att frågan om hennes son utsatts för diskriminering ska bli grundligt utredd.

På sikt önskar hon också en förnyelse av lagstiftningen som idag gör att barn som bor växelvis hos skilda föräldrar är extra utsatta.

- Lagen borde se till att ingen hamnar i en sådan här situation, säger Kapanen.

Bildningsdirektör Helena Emaus är beredd att delvis hålla med på den punkten.

- Man kan kanske tycka att samhället förändras snabbare än vad lagstiftningen hinner med. Det finns säkert många sådana frågor, och det tar tid före vi har uppdaterade lagar som följer med samhällsutvecklingen. Men för att man som tjänsteman ska ha något att hålla sig till och inte hamna in i en massa tolkningar och inte kunna motivera sina beslut så är det viktigt att hålla sig till den lag som gäller för tillfället, säger Emaus.

Diskussion om artikeln