Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Majoriteten av regnbågsungdomar oroar sig över sin psykiska hälsa, visar ny undersökning

Från 2020
Uppdaterad 27.11.2020 15:21.
Två flickor med långt hår sitter med ryggen mot kameran på en bänk på köpcentret Tripla i Helsingfors.
Bildtext I undersökningen definieras regnbågsungdomar som personer som tillhör köns- eller sexuella minoriteter.
Bild: Ronnie Holmberg / Yle

De nypublicerade resultaten av enkäten Hälsa i skolan 2019 visar dystra siffror hos Hbtq-ungdomar när det gäller psykisk hälsa.

Över hälften av regnbågsungdomarna är bekymrade över sin psykiska hälsa. Det är två gånger fler än andra ungdomar, enligt Institutet för hälsa och välfärd, THL.

Var femte regnbågsung upplever att deras hälsa är medelmåttig eller dålig. Symtom på depression och ångest är tre gånger vanligare hos dem än hos ungdomar som inte identifierar sig som Hbtq.

Undersökningen visar att regnbågsunga upplever att de mera sällan får hjälp och stöd för sina problem då de verkligen behöver det.

– Resultaten här visar att det behövs starkare åtgärder för att främja regnbågsungdomars välbefinnande och inkludering, säger Satu Jokela som är THL:s utvecklingschef.

Klassrum som där det pågår reparationsarbeten.
Bildtext I undersökningen deltog elever i den grundläggande utbildningen från fjärde klass uppåt och i de lägre gymnasieklasserna och yrkesskolorna.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Relationer har positiv effekt

Regnbågsunga känner sig ensammare än andra. En del av de svarande sade att de har svårt att tala med sina egna föräldrar.

Både regnbågsunga och andra unga har ungefär lika positiva upplevelser i relationer. Merparten tycker att de kan vara sig själva med sin partner och visa närhet och kärlek utan större problem.

Regnbågsbegrepp

Skolan känns inte säker

Köns- och sexuella minoriteter upplever också skolmiljön som bristfällig och mera osäker än andra. Speciellt könsminoriteter upplever mera mobbning och fysiskt våld.

Hälsokontroller känns utmanande för många. Ungefär tre av fem regnbågsunga känner att de inte kan vara fullkomligt ärliga under hälsoinspektioner.

– Det finns ett behov av tjänster dit ungdomar kan söka sig med låg tröskel utan att vara rädda för att bli diskriminerade, säger Jokela.

Offentliga myndigheter, skolor och läroinrättningar har en laglig skyldighet att motverka diskriminering och främja jämlikhet.

– Skolor borde stärka regnbågsungdomars inflytande, till exempel i planeringen av anläggningar, säger Satu Jokela.

Källa: THL

Diskussion om artikeln