Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Smittspårarna i Jakobstad jobbar långa dagar med att kartlägga smittkedjor: "Det är ett detektivarbete"

Från 2020
Sjukskötaren Sara Peltola ringer upp dem som insjuknat i corona eller utsatts för exponering av coronasmitta.
Bild: Yle/Mikaela Löv

Den som testat positivt för corona eller utsatts för smitta får ett samtal av den lokala hälsovårdens smittspårare. Bor man i Jakobstadsområdet kan det vara sjukskötaren Sara Peltola eller hennes kollega Emilia Back som ringer upp.

Sara Peltola och Emilia Back jobbar som sjukskötare på hälsovårdscentralens mottagning i Jakobstad. Under coronapandemin har de båda fått nya arbetsuppgifter och jobbar på heltid med smittspårning.

Smittspårarna jobbar i två skiften, från åtta på morgonen till klockan åtta på kvällen, sju dagar i veckan.

– Men om det dyker upp ett coronafall sent på kvällen går vi inte hem. Istället börjar vi jobba med den smittkedjan, säger Sara Peltola.

Emilia Back berättar att smittspårarna har egna rum med smittspårningstelefon som arbetsredskap. De ringer runt till dem som testat positivt eller exponerats för coronasmitta.

Sjukskötaren Emilia Back arbetar med smittspårning.
Bildtext Telefonen är smittspårarnas viktigaste arbetsredskap säger sjukskötaren Emilia Back.
Bild: Yle/Mikaela Löv

Långa arbetsdagar när coronafallen började öka

Det har varit en tung höst för smittspårarna i Jakobstad. När coronafallen började öka kom det nya fall och nya smittkedjor att kartlägga varje dag.

Om det dyker upp ett coronafall sent på kvällen går vi inte hem. Istället börjar vi jobba med den smittkedjan

Under de mest intensiva veckorna fick smittspårarna förstärkning av personal från andra enheter.

Men vad händer då om jag skulle testa positivt för corona?

– När vi fått provsvaret ringer vi upp dig. Vi frågar hur du mår och går igenom när du fått symptom. Vi kartlägger var du har rört dig och vem du har varit i kontakt med två dagar innan symptomen bröt ut och fram tills du får provsvaret, säger Sara Peltola.

Om man har rört sig på arbetsplatsen vill smittspårarna veta vem ens kollegor är och tar sedan kontakt med dem.

– Vi ringer upp dina närkontakter och meddelar att de har blivit exponerade för covid-19 och därför kommer att bli satta i karantän, säger Peltola.

Lugnar dem som utsatts för smitta

Emilia Back säger att den som exponerats för smitta oftast redan fått vetskap om det, innan sjukskötarna ringer. Ofta har den sjuka själv meddelat sina närkontakter om smittan.

Men det finns fall där den som tar emot samtalet inte vet om att den blivit exponerad och naturligtvis reagerar man på beskedet, säger Emilia Back.

– Då berättar vi om vad som hänt och försöker lugna den som får beskedet. Vi ber också personen att vara uppmärksam på eventuella symptom, säger Back.

Sjukskötare Sara Peltola och Emilia Back.
Bildtext Sara Peltola och Emilia Back ingår båda i det team som kartlägger och spårar coronasmitta i Jakobstadsområdet.
Bild: Yle/Mikaela Löv

Beskedet väcker oro

Sara Peltola säger att det händer att människor blir oroliga och rädda när de får beskedet.

– Visst väcker det känslor. De blir oroliga och bekymrade när de exponerats för den sjukdom som varit på allas läppar sen i mars, och som gjort en del människor allvarligt sjuka, säger Peltola.

Ju flera personer den insjuknade varit i kontakt med, desto mera omfattande blir smittspårarnas arbete.

– Det kan vara en utmaning att få de rätta namnen och att kontakta alla berörda. Men hittills har vi hittat rätt nummer till alla närkontakter, säger Peltola.

Emilia Back säger att man ber den coronasmittade om nummer till de vänner och bekanta hen varit i kontakt med, det är en god hjälp.

– Men det är ett litet detektivarbete. Det finns personer som har samma namn och det är inte alltid lätt att hitta rätt nummer. Kommer personerna härifrån brukar ändå telefonnumren hittas i journalen, säger Back.

Coronatestning i bilar i Jakobstad.
Bildtext Coronatesterna tas utanför hälsovårdscentralens mottagning.
Bild: Yle/Mikaela Löv

De flesta tar sjukdomen på allvar

I flera fall har det rört sig om tiotals personer som har exponerats för smitta och det innebär långa dagar och många telefonsamtal för smittspårarna.

Om den som insjuknat i covid-19 till exempel besökt en stormarknad vet man ju inte vem som har befunnit sig i butiken samtidigt.

Visst finns det personer som inte riktigt förstått vad karantän och isolering innebär, men jag tycker ändå att de allra flesta förstår och tar det här på allvar

Sara Peltola berättar att smittspårarna diskuterar alla nya smittkedjor med smittskyddsläkaren Johanna Gripenberg, som tar beslut om var man drar gränsen för kartläggningen.

Sara Peltola säger att smittade och exponerade personer till största delen sköter sig väl och tar sjukdomen på allvar.

– Men visst finns det personer som inte riktigt förstått vad karantän och isolering innebär. Jag tycker ändå att de allra flesta förstår och tar det här på allvar, säger Peltola.

Lugnare smittoläge ger en andningspaus

Emilia Back säger att coronatiden varit tung för personalen på hälsovårdscentralen. Personalstyrkan är den samma vanligt, men arbetsbördan har ökat betydligt.

En period var det många coronafall i Jakobstadsområdet, många var isolerade och många satt i karantän. Just nu är läget lugnare.

– För tillfället är det en lugnare period och det är vi mycket tacksamma för. Nu hinner vi hämta andan lite grann, säger Sara Peltola.

Daniel jobbar med att jaga coronaviruset – så här går smittspårning till - Spela upp på Arenan

Diskussion om artikeln