Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Professor: "Arbetet med patientsäkerhet är i otakt i Finland"

Från 2020
Två sjukskötare rullar en säng med en liggande patient.
Bildtext Vasa sjukvårdsdistrikt har satsat på patientsäkerheten en längre tid.
Bild: Vasa centralsjukhus bildbank / Katri Losonen

Patientsäkerhetscentret i Vasa sjukvårdsdistrikt har rekryterat personal och kommit igång med verksamheten. - Patientsäkerhetsarbetet i landet är ojämnt, säger forskningsdirektör Tuija Ikonen.

Vasa sjukvårdsdistrikt har satsat på patientsäkerheten en längre tid och i fjol grundades ett kompetenscenter för patientsäkerhet, officiellt Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet.

I våras beviljades centret ett statligt understöd på tre miljoner euro för att koordinera verkställandet av den nationella patient- och klientsäkerhetsstrategin.

Viktigt att aktivt jobba med säkerheten

Det är viktigt att någon aktivt jobbar med patientsäkerheten, säger centrets forskningsdirektör och professor i patientsäkerhet, Tuija Ikonen.

- Det är grundläggande. Det är nu fem år sedan THL slutade med den nationella samordningen och sedan dess har det inte funnits någon offentlig trumslagare. Patientsäkerhetsarbetet i landet är ojämnt och i otakt. Vi kan bli effektivare när vi jobbar som ett nätverk och delar med oss av kunskaper, säger Ikonen.

Nu under hösten har det rekryterats personal till centret. Man är totalt tolv personer av vilka en del jobbar deltid.

- Det som vi gör just nu är att jobba med våra nätverk, hålla möten, dela ut information och planera undervisning. Det är mycket planerade under resten av året, säger Ikonen.

Nästa år ska centret fokusera sin verksamhet på samordningen av verkställandet av den nationella patient- och klientsäkerhetsstrategin, som man alltså fått pengar för.

Tuija Ikonen, professor i patientsäkerhet och forskninsdirektör på patientsäkerhetscentret vid Vasa sjukvårdsdistrikt.
Bildtext Tuija Ikonen.
Bild: Christoffer Björklund

Blivande läkare och skötare erbjuds studier

Regionalt ska centret fokusera sin verksamhet på att stöda det arbete som syftar till att skapa en patient- och klientsäkerhetsplan för välfärdssamkommunen.

Vid Vasa centralsjukhus fokuseras arbetet på akutprocesser, där det finns många risker.

Centret ska främja undervisning och forskning, såväl nationellt som lokalt. I Österbotten ska man även arrangera öppna forskarseminarier och skapa en öppen studiehelhet i patient- och klientsäkerhet.

- Vi kan erbjuda teman för lärdomsprov gällande patientsäkerhet, säger Ikonen.

Tror du att centret kan hjälpa till med att locka vårdpersonal till Vasa centralsjukhus?

- Patientsäkerhet går hand i hand med personalens säkerhet och välmående. Jag tror att en bra säkerhetskultur kan locka personal, säger Ikonen.

Kommer centrets verksamhet att synas i resten av Österbotten, inte bara vid centralsjukhuset?

- Javisst. Vi börjar med sjukhuset men när välfärdssamkommunen inleder sitt arbete utvidgar vi patientsäkerhetsarbetet till primär- och socialvården i hela Österbotten.

Kan tvåspråkigheten ses som en del av patientsäkerheten? Att man kan kommunicera på patientens modersmål?

- Det är mycket viktigt att patienten får behandling på sitt modersmål och blir fullständigt förstådd. Vi vet att kommunikationsproblem bidrar till en stor del av farliga händelser som hotar patientsäkerheten. Centrets material kommer att ges ut på både finska och svenska.

Vaasan keskussairaalan rakenteilla olevan H-talon tunneli päärakennukseen
Bildtext Centret delar utrymmen med Vasa centralsjukhus.
Bild: Anna Wikman / Yle

Finns i centralsjukhusets utrymmen

Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet finns rent fysiskt i X-huset på Vasa centralsjukhus område.

Hur viktigt är det att ni fysiskt befinner er på sjukhusområdet?

- Det är viktigt. Vi är inte åtskilda från resten av sjukhuset. Vi vill ha ett gott samarbete inom sjukhuset, säger Ikonen.