Hoppa till huvudinnehåll

Hög under sex decennier

Sirkka Linder är pensionerad modersmålslärare – och har använt cannabis sedan 1970-talet. I nya hemlandet Estland kan hon njuta av drogen utan rädsla för straff, nu hoppas hon att Finland följer i samma fotspår som grannlandet.

Nej, det här är inte en vanlig smörgås.

Det gröna pålägget är cannabissmör. Det är så här som Linder föredrar att få sitt rus. Hon säger att det blir en mjukare helhetsupplevelse – och lungorna skadas inte.

Linder har använt cannabis sedan 1970-talet, men gör det rätt sällan, ungefär en gång per månad. Då hon jobbade använde hon cannabis under semestern och ibland på helgerna.

Användningen påverkade inte Linders studier eller yrkesliv. Hon gillade att studera och var behörig klasslärare, finskalärare och svenskalärare. Hon jobbade aldrig påverkad.

Linder är öppen med sitt bruk. Hennes mål är att minska fördomarna mot cannabis.

"Det är problematiskt att lägga cannabis i samma kategori som hårdare droger. Det finns många missuppfattningar bland folk som aldrig prövat på cannabis."

Finländaren Linder är bosatt i Pärnu. I Estland avkriminaliserades användningen av cannabis 2002. Butiker har tillåtelse att sälja en lättversion av cannabis, med små mängder av THC – som är ett aktivt ämne i cannabis.

Ska Finland följa Estlands väg? Ett medborgarinitiativ behandlas just nu i riksdagen. Det föreslås att användning och innehav av små mängder av cannabis inte längre skulle vara straffbart.

Användning skulle alltså fortsättningsvis vara olagligt, men innehav av små mängder skulle inte leda till rättsliga konsekvenser.

Linder hoppas på att Finland agerar:

"Vem skadas av det? Om jag som 71-åring sitter och njuter av cannabis är det ingen som far illa. Om ingen skadas borde det inte heller vara kriminellt."

Karin Rantala jobbar för Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete (Ehyt) med cannabisintervention för unga användare. Hon gillar att medborgarinitiativet gett upphov till diskussion.

"Det behövs mer saklig, nyanserad, och neutral diskussion om temat. Ehyts ståndpunkt är att vi måste jobba förebyggande oavsett laglig status. Människor måste få tillgång till vård och bestraffning ska inte vara det primära sättet vi hanterar sådana här frågor."

Rantala säger att den så kallade portteorin – att cannabis skulle leda till användning av tyngre droger – inte stämmer.

Rantalas åsikt är i linje med bland annat resultatet i en vetenskaplig artikel publicerad i The Journal of Law, Medicine & Ethics samt det amerikanska hälsoinstitutet NIHA:s ståndpunkt i frågan gällande cannabis: Det är snarare underliggande faktorer som gör att drogbruket kan eskalera. De flesta cannabisanvändare går inte vidare till tyngre droger.

Rantala: "Bruk av olika rusmedel brukar hänga ihop, men det handlar om ojämlikheter i samhället och hälsoskillnader. Hur saker hopar sig för sårbara och utsatta människor."

Enligt THL har ungefär var fjärde finländare prövat på cannabis.

Det finns risker med alla rusmedel. För cannabis handlar det bland annat om mental hälsa. För personer i riskzonen för psykoser och schizofreni kan användning av cannabis leda till problem. Det kan också påverka livshanteringen negativt.

Rantala om att cannabisanvändning nu kan leda till straff: "En negativ sida är tabut. Det kan höja tröskeln för människor att söka vård och stöd, vilket kan ha en marginaliserande effekt. Det måste man ta hänsyn till då man väger frågan."

Sirkka Linder säger att hon kommer att fortsätta använda cannabis så länge hon lever.

"För min del öppnar det alla sinnen. Det gör att saker och ting blir vackrare än de egentligen är. Jag kan börja skratta åt ljudet av mina fotsteg, hur tokigt ett enskilt ord plötsligt låter. De säger att ett skratt förlänger livet och jag tror att cannabis förlänger mitt liv."

Medborgarinitiativet om cannabis skulle behandlas i riksdagen i torsdags, men ärendet bordlades till den 2 december på grund av flera ministrars frånvaron.

Artikeln är baserad på Yle Fredags dokumentär "Hög i 50 år", som är gjord av Roosa Maskonen. Se dokumentären här.