Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fritidsbostad i Bromarv får bli åretruntboende

Från 2020
Midsommarnattens skolnedgång i Bromarv.
Bildtext Allt fler finländare vill bosätta sig på stugan och njuta av naturen året runt.
Bild: Marica Hildén / Yle

En ansökan om att få ändra en fritidsbostad i Bromarv till åretruntboende får än en gång ja av planläggningsnämnden i Raseborg. Planläggningsnämnden i Raseborg gick mot tjänstemännens förslag.

Nämndens ordförande Sven Holmberg (SFP) föreslog att undantagslovet beviljas och i omröstningen röstade alla nämndmedlemmar för Holmbergs förslag.

Det är frågan om ett fritidsboende på på Piparuddsvägen, cirka tio kilometer väster om Bromarv kyrkby, som ägarna alltså nu kan göra om till fast boende.

Där finns nu en fritidsbostad på 120 kvadratmeter, en gäststuga och ekonomibyggnader, på totalt 185 kvadratmeter.

Tanken är att fritidsbostaden blir åretruntboende och gäststugan en ekonomibyggnad, dessutom vill ägarna bygga en ny sidobostad på hundra kvadratmeter. Det här skulle bli totalt 285 kvadratmeter.

Fast boende i närheten

På båda sidor om byggplatsen finns ett flertal byggplatser med fast boende.

I föredragningslistan till planläggningsnämndens möte konstateras att området i närheten är relativt tätt bebyggt och saknar centraliserade lösningar för vatten och avlopp.

Tjänstemännen ansåg att om det beviljas undantagslov för den här ansökan så skulle det innebära att även alla andra motsvarande byggnadsplatser borde beviljas tillstånd att ändra från fritidsbostad till fast bostad.

Konsekvenserna skulle då bli så stora att frågan borde utredas genom planläggning. I Raseborgs stads planläggningsprogram finns inga planläggningsprojekt planerade för området inom den närmaste framtiden.

Tjänstemännen ansåg att det inte finns särskilda skäl och förutsättningar att bevilja undantagslov i enlighet med markanvändnings- och bygglagens 171 §.

I paragrafen kan man läsa att undantag inte får beviljas om åtgärden anses medföra olägenheter med tanke på planläggningen, genomförande av planen eller annan reglering av områdesanvändningen.

Diskussion om artikeln