Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Stora förändringar i Sundom – ny detaljplan möjliggör utökad service i Vasas till ytan största stadsdel

Från 2020
Uppdaterad 27.11.2020 16:04.
Sundom centrum
Bildtext Daghemmet, skolan, och triangeln mellan Sundomvägen, Kronviksvägen och utfallsdiket Ådran detaljplaneras.
Bild: Yle/Filip Sten

Sundom utanför Vasa står inför en stor förändring de närmaste åren. Området kring skolan håller nu på att få en detaljplan. Den behövs dels för att skolan behöver byggas ut, men också för att det finns ett tryck på att bygga ut servicen i byn.

Sundom med sina drygt 2500 invånare är den till ytan största stadsdelen i Vasa, men är glesast bebyggd. Det sker dock en inflyttning till Sundom hela tiden, i huvudsak till det nya bostadsområdet Björsberget.

Nu detaljplaneras ett 13 hektar stort område i närheten av skolan. Planen är nu framlagd till påseende och om tidtabellen håller är det tänkt att den ska vinna laga kraft före nästa sommar.

Dam poserrar i buskage.
Bildtext Marit Nilsson-Väre (sfp) är ordförqande för Sundom områdeskommitte.
Bild: Yle/Filip Stén

- Äntligen, säger ordföranden för Sundom områdeskommitte, Marit Nilsson-Väre.

Planeringen av området drog ut på tiden på grund av Wärtsiläs bygge på Vasklot men nu avancerar projektet och är för tillfället faktiskt lite före i tidtabellen.

Och planen behövs:

- För tillfället kan man inte bygga i Sundom, man får inte undantagslov, säger Nilsson-Väre.

Skolan i Sundom ska byggas till och bland annat därför behövs den här planen. Den största enskilda förändringen som detaljplanen medger är ändå att området mitt emot skolan, på andra sidan Sundomvägen, planeras för handel och service. Närmare bestämt är det handelslaget KPO som har långt gångna planer på att bygga på området.

Sundom centrum
Bildtext I triangeln mitt i bild planeras KPO:s butik. Det röda taket i bildens nederkant är skolan.
Bild: Yle/Filip Sten

- På en brainstormingkväll för några år sedan kom det fram att många vill ha mera utrymmen för företagsverksamhet i Sundom. Det finns en kil kvar här som vi hoppas kan användas för det ändamålet, säger Nilsson-Väre.

Sundom har en klart lantlig prägel och den hoppas man få behålla.

- Det är klart att det blir en stor förändring, men vi hoppas att också den nya butiken ska passa in i omgivningen.

Sedan länge verkar en K-affär i Sundom.

- Vi vill ju inte att de ska lida av det här. Samtidigt har jag hört att de också är intresserade av att bygga ut, säger Nilsson-Väre.

Korsningen av Sundomvägen och Kronviksvägen.
Bildtext Sundom har en klart lantlig prägel.
Bild: Yle/Filip Stén

Att en så liten del av marken i Sundom är detaljplanerad beror på att större delen av marken är privatägd. För att byn ska kunna växa och utvecklas borde också en större del detaljplaneras.

- Det är klart att staden inte vill planera annat än egen mark, men jag hoppas att man kunde komma överens med markägare, att de kunde delta i planeringskostnaderna. Då området är planerat stiger också värdet på marken, säger Marit Nilsson-Väre.

Utkastet till detaljplan för Sundom centrum finns framlagt till påseende på Vasa stads hemsidor fram till den 17.12.

Diskussion om artikeln