Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Helsingfors universitet planerar att sälja fastigheter

Från 2020
Julgransförsäljning utanför Helsingfors universitet.
Bildtext Helsingfors universitets huvudbyggnad vid Senatstorget.
Bild: Yle / Ted Urho

Helsingfors universitet planerar att sälja tre fastigheter i centrala Helsingfors, för att spara in på fastighetskostnaderna. Personalen ifrågasätter om fastighetsförsäljningen verkligen ger några inbesparingar.

Forskare och lärare är oroade över att deras arbetsmöjligheter kommer att försämras. De anställda samlades idag till ett krismöte för att diskutera fastighetsplanerna med universitets styrelse.

Om de tre fastigheterna i centrala Helsingfors säljs som planerat, betyder det att forskarna är tvungna att lämna sina personliga arbetsrum och istället flytta till öppna kontorslandskap.

- Förutsättningarna för koncentrerat och fokuserat arbete blir sämre i ett öppet kontorslandskap, säger lektor Johannes Kananen vid Social- och Kommunalhögskolan.

Johannes Kananen i en svart skjorta stående bredvid en bokhylla.
Bildtext Lektor Johannes Kananen vid Social- och Kommunalhögskolan, Helsingfors universitet.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Ingen lyssnar på de anställda

Personalen vid Helsingfors Universitet upplever att varken styrelsen eller förvaltningen lyssnar på personalens farhågor och synpunkter.

De anställda har lämnat in en begäran om att avbryta det strategiska utrymmesprogrammet där fastighetsförsäljningen ingår, för att på nytt utvärdera konsekvenserna av fastighetsförsäljningen. Över 800 av universitetets anställda har undertecknat begäran.

- Vi har inte fått några rationella motiveringar till varför programmet behövs, trots upprepade försök, berättar Kananen.

Humanisterna drabbas

Det är främst forskare och lärare vid de humanistiska fakulteten som drabbas av fastighetsförsäljningen.

Enligt lektor Johannes Kananen vid Social- och kommunalhögskolan finns det inom universitetet en stark trend att om forskningen ska tjäna näringslivets syften.

- Universitetet vill satsa på hårda naturvetenskaper då man anser att de är nyttigast för ekonomin och näringslivet, säger Kananen.

Personalen kritiserar förvaltningskulturen

Personalen anser att förvaltningskulturen har blivit allt mer toppstyrd och att en ekonomisk transparens saknas. Universitetets fastigheter ägs av bolaget Helsingin yliopiston kiinteistöt som är ett vinstdrivet företag. Bolagets bokföring är inte öppen, trots att det till hundra procent ägs av Helsingfors universitet.

- Bolaget gör en vinst på ca 15 - 20 miljoner varje år och vi har inte fått reda på hur den här vinsten används, säger lektor Johannes Kananen.

Forskare och lärare vid Helsingfors universitet förundrar sig över att de inte fått ta del av några som helst beräkningar av hur försäljningen antas påverka universitetets ekonomi.

Idag möttes partnerna i ett krismöte för att diskutera fastighetsfrågan. Medlemmar från både styrelsen och förvaltningsrådet deltog i mötet och lovade fortsätta att diskutera fastighetsplanen under nästa styrelsemöte den 16 december.

Diskussion om artikeln