Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Österrikisk by byter namn - Fucking ska heta Fugging

Från 2020
En skylt som indikerar att man kommer in i byn Fucking i Österrike
Bildtext Byn Fucking i Österrike har ett hundratal invånare.
Bild: imago images / Volker Preu�er/ All Over Press

Invånarna i en liten by i Österrike har tröttnat på fnissandet och vitsandet närhelst byns namn nämns. Den 1 januari 2021 kommer Fucking att ändra namn till Fugging. Men på andra håll värnar man sina gamla ortnamn, trots det löje de kanske väcker.

Fullmäktige i kommunen Tarsdorf, där Fucking är beläget, fattade beslutet om att ändra namnet - eller i varje fall dess stavning - vid sitt sammanträde måndagen den 23 november. Beslutet tillkännagavs på torsdag och bekräftades även av borgmästare Andrea Holzner.

Fucking, med bara ett hundratal invånare, ligger norr om Salzburg inte långt från tyska gränsen. Byn har existerat åtminstone sedan 1070, och något senare berättas i dokumenten om den lokale länsherren Adalpertus de Fucingin. Möjligen är orten uppkallad efter en bajersk storman vid namn Focko på 500-talet.

Den nuvarande stavningen, som leder tankarna till ett av engelska språkets allra fulaste ord, blev standard ganska nyligen. Ännu på kartor från 1800-talet kallades platsen Fuking. Och fram till 1945, då de amerikanska trupperna anlände till trakten, tycks ingen ha funnit namnet det minsta uppseendeväckande.

Men de senaste årtiondena har Fuckings rykte vuxit och gjort byn till en turistmagnet i särklass. På Wikipedia citeras en lokal guide, som beklagar utländska resenärers begränsade intresse för regionens otaliga sevärdheter: "Alla tyskar vill se Mozarts hus i Salzburg, amerikanerna vill se var man spelade in Sound of Music, japanerna vill se Hitlers födelsehus i Braunau, men för britterna handlar det bara om Fucking."

Byborna ville ha nytt namn

Namnskyltarna vid infarterna till Fucking blev så ofta stulna, att man år 2005 beslöt att fästa dem genom svetsning, nitar eller ingjutning i betong. Men detta till trots har turister fortsatt att stanna upp vid namnskyltarna för att ta selfies, ofta i ställningar som inte kan anses lämpliga. Och pornografiska webbplatser har gett byn frikostig uppmärksamhet.

Till sist fick fuckingborna nog av berömmelsen och tog initiativ till en ändring av namnet. Från och med årsskiftet ska byn alltså heta Fugging.

Men alla verkar inte gilla ändringen. I lokaltidningen Oberösterreichische Nachrichten undrar en läsare om folk inte har någon humor längre. En annan tycker att fuckingborna borde vara glada åt all gratis PR deras by får.

En annan österrikisk by, Fugging norr om Sankt Pölten, förutsåg problemen långt tidigare. Där bytte man sitt från medeltiden härstammande namn Fucking mot det nuvarande redan år 1836, upplyser tidningen Kurier.

Huruvida ett namnbyte även övervägs i Unterfucking och Oberfucking, två byar i trakten av Schärding, några mil nordost om Fucking, vet vi dessvärre inte.

Namn som besökaren minns

Fucking är det senaste exemplet på geografiska namn som ändras eftersom de låter löjliga, oanständiga eller helt enkelt olämpliga. Liknande byten har genomförts eller diskuteras världen över. Men å andra sidan håller man flerstädes fast vid vid sitt gamla namn, hur snuskigt det än må låta för utbölingar.

Problemet att ideligen få sin namnskylt bortförd av souvenirjägare är välbekant även i exempelvis Anus, en liten by i Yonne i Frankrike. De bybor som tidningen L'Yonne Républicaine intervjuade i augusti i år intygade dock att det har både för- och nackdelar att bo på en ort med ett sådant namn. Då man uppger sin hemort, tror alla först att man skämtar - men varje resenär kommer bergsäkert ihåg namnet.

Detsamma kan säkerligen sägas av dem som bor i byn Silly i Hainaut i Belgien, i Pissy i nordfranska Somme, eller varför inte i samhället Paska i tyska Thüringen.

Då det är fråga om namn, som enbart talare av mindre språk kan förutsättas fnissa åt, är det sällan ett namnbyte diskuteras på allvar. När Svenska Yle för några år sedan efterlyste Svenskfinlands märkligaste ortnamn, verkade inte invånarna i vare sig Kåtnäs eller Pundars känna obehag över associationerna.

Snarast kan man förundras över hur okända sådana lustiga namn kan vara, trots de sociala mediernas allmakt. Det är faktiskt bara ett par finskspråkiga sajter som noterat att Karlskrona håller sig med både Östra och Västra Vittusgatan (ett äreminne över 1600-talsbonden Vitus Andersson, på vars tvångsinlösta mark staden och flottbasen grundades).

Namn som väcker sorg och ilska

Allvarligare bevekelsegrunder har ändringskraven angående ortnamn med rasistiska rötter. Således meddelades i slutet av augusti i år från USA, att skidorten Squaw Valley i Kalifornien, där vinter-OS ordnades 1960, ska få ett nytt namn.

Benämningen "squaw" på indiankvinna har till skillnad från vad som ibland påstås inget kränkande ursprung, men ordet har med tiden kommit att anses ytterst nedsättande. "Squaw" har ingått i en lång rad ortnamn i Nordamerika, men de senaste åren har många av dessa förbytts i mindre kontroversiella versioner.

Squaw Valley, 1966.
Bildtext Scen från Squaw Valley, som snart får ett mindre belastat namn.
Bild: All Over Press

I Black Lives Matter-protesternas kölvatten beslöt man också i Squaw Valley att utmönstra det gamla namnet (som dock tillkommit så sent som 1949). "En term som allmänt anses utgöra en rasistisk och sexistisk förolämpning", för att citera skidcentrets officiella webbplats. Det nya namnet är inte fastslaget ännu, men kommer att presenteras senast sommaren 2021.

Men mycket återstår att göra. Från och med 1960-talet har ett otal namn som innehåller beståndsdelen "Negro" (eller en ännu värre variant) förpassats till arkiven, men fortfarande återstår benämningar som Negrohead Point (en udde i Lake Ontario). Och det lika nedsättande förledet "Chinaman" spökar i bortåt 30 geografiska namn över hela USA, konstaterade Washington Post i september i år.

Minnen från ett svart förflutet

Sådana byten är inte okända i Norden heller. I Vasa fick namnet Negerbyn stryka på foten år 2013. I likhet med Squaw Valley var ordet av tämligen nytt datum - det avsåg ett område med bostäder för arbetare vid Strömbergs fabrik, ritade av Alvar Aalto på 1940-talet. På grund av husens svarta färg uppstod i folkmun benämningen Negerby, och en av gatorna gavs detta namn i detaljplanen som godkändes 1985.

Namnet väckte för första gången debatt på 1990-talet, och 2013 ersattes Negerbyn med Aaltoparken - även det en gammal talspråklig benämning - utan att någon på allvar brydde sig om att protestera.

I Norra Karelen har en av de senaste årens snackisar varit namnet på en holme i sjön Pyhäselkä. Ön hette ursprungligen Seppänen, men fick 1934 namnet Neekerisaari. Då förvärvades den av journalistföreningen Pohjois-Karjalan Journalistyhdistys för rekreationsbruk. "Bladneger" och "tidningsneger" var vid denna tid skämtsamma benämningar på tidningsfolk, som ju ofta kom i kontakt med trycksvärta.

2019 ansåg journalistföreningen omsider att nya tider krävde nya namn. Man föreslog för Lantmäteriverket att döpa om holmen till Uutinen (Nyheten). Verket bad i sin tur Forskningscentralen för de inhemska språken om ett expertutlåtande. Men centralen ansåg det inte motiverat att kassera ett namn som ortsbefolkningen kände och begagnade.

I juni 2020 kom dock både Lantmäteriverket och Forskningscentralen för de inhemska språken på bättre tankar. De ansåg enhälligt att Neekerisaari skulle försvinna från kartan - myndigheter bör inte begagna rasistiska uttryck, var forskningscentralens åsikt. Så nu heter holmen återigen Seppänen, även om journalistföreningen föredrar benämningen Uutinen.